Adis Mujagić (SBB)

PITANJA

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

  • Zašto smo mi jedini Grad u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je imao nepokošeno Gradsko groblje za praznik Ramazanski bajram?

Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća.

INICIJATIVE

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se nadležnoj službi  za Upravu Grada Goražda da izvrši sanaciju i da pitanje lokalnog puta na izletišta Sadba na relaciji od asfaltnog djela puta do objekata-šadrvana koje su sagradili članovi Udruženja „Val“. Sredstva za realizaciju ove inicijative prikupiti u jednom od programa za narednu godinu.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe članova Udruženja „Val“ i građana koji koriste navedene objekte izletišta Sadba.