Enes Džemidžić (DF)

PITANJA

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

  • Kada će biti otklonjeni kvarovi na javnoj rasvjeti Iranskog šetališta i to na potezu od ambulante u Mujković polju do baćanskog mosta. Napominjemo da smo se ispred savjeta mjesne zajednice u više navrata obraćali nadležnoj službi i nadležnom javnom preduzeću, međutim problem još uvijek nije riješen? Na postavljeno pitanje tražim usmeni odgovor.
  • Kada će se izvršiti kosidba zelenih površina pored i okolo Iranskog šetališta, jer svjedoci smo da je trava na pojedinim mjestima visine i do jedan metar, te je time i otežano kretanje građana na ovim najfrekfentnijim šetalištem? Na postavljeno pitanje tražim usmeni odgovor.
  • Da li ćete poduzeti aktivnosti na čišćenu odvodnih kanala koji su usljed obilnih kišnih padavina ispunjeni velikom količinom zemljanog mulja, smeća i drugih materijala koji spriječavaju nesmetano oticanje oborinskih i drugih voda? Smatramo da se rješenju ovog problema treba što hitnije pristupiti ukoliko ne želimo da nam glavne magistralne ceste budu pod vodom usljed velikih količina padavima? Na postavljeno pitanje tražim usmeni odgovor.
  • Stanovnici Titove ulice imaju problem prilazašetališta zbog postavljenih kontejnera na samom prilazu stepenicama. Da li je moguće izmjesiti ove kontejnere i urediti prilaz stepenicama? Na postavljeno pitanje tražim usmeni odgovor.
  • Obzirom na zahtijev “Udruženja ugostitelja Grada Goražda” od 03.06. ove godine, a kojim Gradonačelnika i ovo Vijeće mole za pomoć, postavljam sljedeće vijećničko pitanje: Postoji li mogućnost donošenja odluke od strane ovog Vijeća kojim bi se ugostitelji oslobodili plaćanja zakupnine za ljetne bašte do kraja ove godine, plaćanja komunalne takse i takse za muziku uživo? Činjeca je da Grad Goražde nije pružao konkretnu finansijsku podršku ugostiteljima, koji nisu radili skoro 3. mjeseca pa je možda ovo prila da im se pomogne? Na postavljeno pitanje tražim usmeni odgovor.
  • Da li su ispoštovane zakonske procedure, i da li uopšte projekat “Izgradnje obaloutvrde u Goraždu” ima sve potrebne dozvole i odobrenja i da li su one izdate od strane nadležnih organa? Gdje i kada? Podsjećam javnost da po postojećim zakonskim propisima, svih nivoa vlasti, projekat ovakvog ranga mora imati sljedeću dokumentaciju, i to urađenu i izdatu od nadležnih organa tačno ovim redoslijedom: Studija izvodljivosti, Prethodna vodna saglasnost, Studija uticaja na okoliš, Okolišna dozvola, Urbanistička saglasnost lokacijska informacija, Vodna saglasnost, Odobrenje za građenje, Vodna dozvola i Upotrebna dozvola.Također, po važećim zakonskim propisima, lokalna zajednica, odnosno u našem slučaju Grad Goražde nije nadležan ni za jedan od ovih dokumenta. Tražim da se u pisanom odgovoru ovom Vijeću, prilože svi ovi dokumenti kako bi se mogli uvjeriti u transparentnost i zakonitost ovog projekta.

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

Ja ću postaviti usmeno pitanje, i tražim usmeni odgovor.

Moje pitanje tiče se ovoga što se proteklih dana i mjeseci dešavalo, a u vezi ruskih investitora. Dakle ja lično, a i kroz intervencije građana i na društvenim mrežama i u razgovorima izražavam sumnju u kvalitet tog projekta. Naime, vrlo je moguće da je jedan od razloga zašto su oni u Goraždu, a ne negdje drugo je činjenica da je to najvjerovatnije prljava tehnologija ili je upitanju jeftina radna snaga.

Ukoliko je jeftina radna snaga mi moramo prilikom pravljena ugovora sa tom firmom povesti računa o budućim zaposlenim, koliko će biti plaćeni.

Što se tiče ove druge stvari moramo konsultovati više nivoe vlasti, pogotovo fond za zaštitu okoliša, to jeste  da li je predviđen da takav objekat sa takvnom namjenom bude u blizini grada, kao i to da li je to neka savremena ili je to prljava tehnologija?

Molim Vas Gradonačelniče kao i Kantonalnu vlast, i njih upozoravam, da budemo oprezni kod provođenja ovoga projekta, jer šteta je da zbog desetak radnih mjesta još više ekološki  ugrozimo sredinu Goražda.

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

Pitanje upućujem svima u gradu Goraždu, a neka odgovori onaj ko je kompetentan za to. Hoćemo li dozvoliti da se klub sa 63. godine tradicije ugasi? I to ne bilo kakve traticije. Rukometni klub Goražde je jedan od najvećih brendova ovog grada, i ono po čemu je Goražde u ovoj zemlji, ali i šire prepoznatljivo.

Gospodine Gradonačelniče, postoji li mogućnost da Vi budete inicijator sastanaka kantonalnih i gradskih vlasti sa predstavnicima kluba, kako bi se pokušalo iznaći rješenje za ovu situaciju.

Mislim da smo mi kao grad, bez obzira na nadležnosti, dužni to učiniti i nešto pokušati, jer ipak se ovaj klub zove Goražde.

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

  • Postoji li mogućnost postavljanja većeg broja kontejnera, ili učestalijeg odvoza smeća ispred „Doma za stara i iznemogla lica“ u ulici Fazlagića b.b.? Skoro je svakodnevna slika raznošenja smeća oko doma, iz prepunih kontejnera, a zbog djelovanja vjetra i životinja, što daje vrlo ružnu sliku i prolaznicima, a posebno korisnicima usluga ove ustanove.

  • Postoji li mogućnost sanacije desetak metera propalog asfalta u naselju Laleta, kroz realizaciju sljedećeg Programa uređenja grada i prigradskih naselja?

  • „Strategijom razvoja omladinske politike 2017 – 2022. Grada Goražda, predviđena su predavanja u školama o štetnosti konzumiranja nargile. Već smo u 2019-toj, a predavanja nema bar ne u mojoj školi. Dokle se stiglo sa realizacijom ovog dijela strategije vezanog za poglavlje 4.2. „Zdravstvena politika“.?

                  ODGOVOR

INICIJATIVE

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za donošenje propisa kojim će se promijeniti naziv dijela Iranskog šetališta i to od Pobarnika do mosta u naselju Baćci, u šetalište Rasima Živojevića.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Nedopustivo je da nijedna ulica u ovome gradu ne nosi naziv po čovjeku koji je obilježio školovanje generacija učenika, i dao veliki doprinos kroz naučni rad u približavanju geografskih i historijskih činjenica o našem gradu i njegovoj okolini široj publici, od učenika do onih najstarijih.

Čak i autori web stranica Grada Goražda, u želji da što bolje prestave grad koriste pisanu riječ, ovog istinskog naučnika i pedagoga, iz njegovog djela „Goražde u prošlosti i danas“.

On se svom gradu odužio za sva vremena, a Goražde svom Rasimu Živojeviću ?