Jasmin Bešlija (SDP)

PITANJA (3)

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

  • Koliko građevinskih dozvola je služba izdala u roku od 2015-2018. godine, a da nije ispoštovan Zakon o građenju te rokovi propisani zakonom?

                  ODGOVOR


  • Šta nadležna služba poduzima po pitanju pasa lutalica, a naručito u blizini osnovnih škola u Goraždu?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

  • Da li nadležna Služba prilikom izrade nacrta Budžeta vodi računa o usvojenim inicijativama ili zaključcima Vijeća? Naime, kao primjer uzimam usvojenu inicijativu za rekonstrukciju Gradske galerije iz 1906. godine ili zaključak o planiranju sredstava za obilježavanje Nove godine u našem gradu?

INICIJATIVE (2)

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

Pravni osnov: Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Općine Goražde,

Osnovni sadržaj: Pokrećem inicijativu za donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Goražda za izgradnju sanitarne deponije otpada.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: Ekološka bomba u blizini našeg grada, 100 metara od užeg gradskog jezgra nas obavezuje da donesemo ovakvu odluku. Ministarstvo za zaštitu okoline Federacije Bosne i Hercegovine svake godine planira kreditna zadužena u ove svrhe.


Pravni osnov: Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Općine Goražde,

Osnovni sadržaj: Pokrećem inicijativu za donošenje Odluke o formiranju preduzeća koje bi upravljalo parking prostorima u Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: Divljanje građana u našem gradu, kada su u pitanju parking prostori su prevazišli zdravi razum. Pored upošljaavnja, riješili bi i probleme parkiranja i normalnog saobraćaja u Goraždu.