Jelena Mirković (LS BiH)

PITANJA

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

  • Dokle je sa tužbom koja je upućena prema hidroelektrani Mratinje?
  • Na 3. Vanrednoj sjednici Gradskog vijeć je izmjenjen Poslovnik za održavanja on-line sjednica Gradskog vijeća, postavljam pitanje da li je služba koja je zadužena, obezbjedila uslove za održavanje istih?

Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (19.05.2019)

  • Obzirom da je Kolegij Gradskog vijeća tražio da se obezbjedi snimak sjednica Gradskog vijeća, a nismo dobili nikakav odgovor od stane Gradonačelnika i Službe za društvene djelatnosti postavljam vijećničko pitanje:

    Da li je Gradska uprava u mogućnosti da kupi opremu za prenos sjednica Gradskog vijeća, da li imamo sredstva za tu opremu koja je prezentovana na samoj sjednici Kolegija i da li ste obavili sastanak sa direktoricom RTV BPK-a  što je traženo na Kolegiju?