Jelena Mirković (LS BiH)

PITANJA

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (19.05.2019)

  • Obzirom da je Kolegij Gradskog vijeća tražio da se obezbjedi snimak sjednica Gradskog vijeća, a nismo dobili nikakav odgovor od stane Gradonačelnika i Službe za društvene djelatnosti postavljam vijećničko pitanje:

    Da li je Gradska uprava u mogućnosti da kupi opremu za prenos sjednica Gradskog vijeća, da li imamo sredstva za tu opremu koja je prezentovana na samoj sjednici Kolegija i da li ste obavili sastanak sa direktoricom RTV BPK-a  što je traženo na Kolegiju?