Meho Deljo (SDA)

PITANJA

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

  • Da li je nadležna služba pripremila projekat izgradnje balon sale na prostoru rukomentog igrališta u 1. maju. Sredstva za izgradnju balon sale su jednim dijelom obezbjeđenja kroz Budžet BPK-a Goražde za 2020. godinu, a ostatak sredstva bi se obezbjedio sa većih nivoa.

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

  • Kada će biti završen projekat izgradnje hitne pomoći u sklopu JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde ?Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

  • Kada će izvršitelj budžeta početi voditi jednu realnu politiku isplate transfera prema JU i JP. Ovo govorim iz razloga što sa 22.10.2019. godine, je JKP „6 Mart“ isplaćeno samo dva transfera odnosno 16,67%?
    Ovakvom dinamikom nećemo stići ni izvršenje iz 2018. godine, koje je bilo samo 50% od planiranog iznosa.

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

  • Početkom aprila 2019. godine, započeti su radovi na rekonstrukciji trotorara i ulica užoj gradskoj jezgri grada Goražda. Podizvođač radova je firma i Sarajeva, koja navedene poslove obavlja sa jednim kamionom i jedim skipom te sa par radnika.

    Zbog sporosti prilikom izvođenja radova, poslovni subjekti koji posluju u navedenim dijelu Gradasu u nemogućnosti obavljati svoje poslovne aktivnosti adekvatno, što se direktno reflektuje na njihovu profitabilnost. Postavljam pitanje: Da li je nadležna služba grada Goražda upoznata kada će radovi biti završeni odnosno da li poduzima konkretne aktivnosti da bi se ubrzao sam proces zavšetka istih?


  • Svjedoci smo da u užem gradskom jezgu imamo par građevinskih objekata koje investitori nisu priveli njenoj namjeni odnosno nemaju fasadu. Postavljam pitanje: Da li nadležna služba ima način ili mehanizme da investitore navedenih građevinskih objekata obavežu da iste privedu namjeni?