Meho Deljo (SDA)

PITANJA

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

  • Početkom aprila 2019. godine, započeti su radovi na rekonstrukciji trotorara i ulica užoj gradskoj jezgri grada Goražda. Podizvođač radova je firma i Sarajeva, koja navedene poslove obavlja sa jednim kamionom i jedim skipom te sa par radnika.

    Zbog sporosti prilikom izvođenja radova, poslovni subjekti koji posluju u navedenim dijelu Gradasu u nemogućnosti obavljati svoje poslovne aktivnosti adekvatno, što se direktno reflektuje na njihovu profitabilnost. Postavljam pitanje: Da li je nadležna služba grada Goražda upoznata kada će radovi biti završeni odnosno da li poduzima konkretne aktivnosti da bi se ubrzao sam proces zavšetka istih?


  • Svjedoci smo da u užem gradskom jezgu imamo par građevinskih objekata koje investitori nisu priveli njenoj namjeni odnosno nemaju fasadu. Postavljam pitanje: Da li nadležna služba ima način ili mehanizme da investitore navedenih građevinskih objekata obavežu da iste privedu namjeni?