Mustafa Geca (SDA)

PITANJA

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

 • U Budžetu za 2020. godinu nalazi se kod za toplifikaciju zgrada u iznosu od 50.000,00 KM, te postavljam pitanje, može li se uljepšati zgrada u ulici Titova 23. jer kada se ulazi u grad iz pravca Novog Goražda jedino ta zgrada nije renovirana, ove ostale jesu od strane BPK-a, jer kažu da je ta zgrada i stanovi ostala u vlasništvu etažnih vlasnika, a poktrovlje u vlasništvu Grada Goražda?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Koliko je obnovljeno stambenih jedinica na području Grada Goražda u periodu od 2018, i 2019. godina iz bilo kojeg projekta, a pogotovo iz Federalnog Ministarstva za pitanje raseljenih osoba? Ovo pitanje tražim da se pošelje u Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Kada će biti tehnički prijem sekundarne vodovodne mreže na području grada Goražda iz kreditnih sredstava i ko formira Komisiju za tehnički prijem?
 • Koliko Grad Goražde u svom vlasništvu ima stanova i u kojim se ulicama nalaze?

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

 • Da li je izdata građevinska dozvola za potkrovne stanove u ulici Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića, to jeste onih stanova koji su Odlukom pripali Gradu Goraždu?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

 • Zašto na dnevnom redu 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća nema tačke „Prijedlog Odluke o komunalnom redu“ ?
 • Poslovni prostor Gradske galerije u vlasništvu Grada Goražda, interesuje me za šta se sada koristi i ko u njemu boravi?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

 • Da li je izdata građevinska dozvola za Gungor park?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • Da li ste dobili peticiju građana MZ-e Hubjeri u vezi ležećih policajaca na lokalnom putu Goražde – Hubjeri?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

 • Na kraju je 2019. godina, a doneseno je mnogo zaključaka pa pitam i interesuje me koliko je zaključaka Gradskog vijeća u 2019. realizovano jer je pri kraju budžetska godina?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Kada će doći do rekonstrukcije ili popravke mosta na magistralnom putu M-20 u naselju Mravinjac – Grad Goražde?
 • Odlukom Općinskog vijeća preuzeli smo Fabriku vode d.o.o kao i uposlenike i potpisan je sporazum između vlade Vlade BPK-a i Općine Goražde, a kada doći do preuzimanja objekta Fabrike vode u Vitkovićima i potpisanog cjevovoda od Fabrike vode do Rasadnika rezervoara za vodu, na JKP „6 Mart“ d.o.o Goražde?
 • Kada će doći do sanacije ili rekonstrukcije dijela ulice Zaima Imamovića od sjedišta Općinske organizacije crvenog križa u Goraždu do semafora, jer je došlo do oštećenja dijela gazećeg sloja na dijelu puta R-448?
 • Kada će biti raspisan javni poziv „Marka na marku“ za 2019. godinu jer su u Budžetu planirana sredstva, a isto tako su i neki u MZ-a prikupili novac, samo čekaju objavi javnog poziva? (Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Da li je završen projekat sekundarna vodovodna mreža (kreditna sredstva) i ako jeste kada će biti primopredaja i tko će formirati komisiju i kome će se predati na upravljanje i održavanje?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Kada će doći do čišćenja Podhranjenskog potoka od ul: Ušanovića, Salih bega Kuljuha, I Slavne Višegradske brigade,Selvera Sijerčića,Kulina Bana do ulijevanja u rijeku Drinu?
 • Kada će se izvršiti čišćenje slivnika u ulici Selvera Sijerčića kao i ostali slivnici na području grada?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Da li je tačno da nam se predlažu Odluke za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu grada Goražda za dodjelu nekim udruženjima, a da ta udruženja već imaju u vlasništvu svoje poslovne prostore na području Grada Goražda?

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

 • Zašto nema direktnog prenosa sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda na dan 09.05.2019. godine putem JP RTV BPK-a Goražde?
 • Kada će biti uklonjene stabljike ispred Gradske uprave, iz pojedinih ulica u gradu kao i parkovima  na području grada je su oboljele i osušene?

                  ODGOVOR


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Ko je bio izvođač radova na Sportskom stadionu „Midhat Drljević“ na projektu navodnjavanja i koliko je taj projekat koštao, te da li je izvršen tehnički prijem po završetku radova?

                  ODGOVOR


17. REDOVNA SJEDNICA (07.02.2019)

 • Da li je još na snazi Ugovor sa JP RTV BPK-a Goražde za snimanje sjednica Gradskog vijeća i koji je razlog zašto nema direktog prenosa putem JP RTV BPK-a Goražde?

                  ODGOVOR


Gradonačelnik je usmeno odgovorio na postavljeno vijećničko pitanje.  Vijećnik je istako da nije zadovoljan usmenim odgovorom.

INICIJATIVE

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

Pravni osnov:

Na osnovu članu 127. do 131 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se Odluka o utvrđivanju platnih razreda koeficijenata državnih službenika i namještenika Općine Goražde, predlažem da se u navedenoj Odluci, novoj ili izmjenama i dopunama navedene Odluke usklade koeficijenti sa zakonskim odredbama.
Tekst izmjena ili tekst nove Odluke pripremit će Komisija za Budžet finansije i administrativna pitanja Gradskog vijeća Grada Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Navedena Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata državnih službenika i namještenika Općine Goražde je donešena 2006. godine.


Pravni osnov:

Na osnovu članu 127. do 131 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu o donošenju Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata funkcionera Grada Goražda (Službene novine BPK-a Goražde 5/98, 13/99 i 16/00) broj 01-02-6101 od 27.10.2006. godine.
Predlažem da se u navedenoj Odluci predlože koeficijenti koji će biti usklađeni sa zakonskim odredbama.
Tekst izmjena ili tekst nove Odluke pripremit će Komisija za Budžet finansije i administrativna pitanja Gradskog vijeća Grada Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Odluka o utvrđivanju koeficijenata Funkcionera Općine Goražde donešena je 26.10.2006 godine.