Nedim Kunovac (SDA)

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

 • Stanovnici okolnih mjesta u blizini Deponije Šišeta imaju svoja imanja koja imaju problema sa odvozom otpada. Radi se o poljoprivrednom otpadu. Sa malim vozilima imaju probleme prema Šišetima tako da su primorani da odlažu na nepredviđenim mjestima, te se samim tim stvaraju divlje deponije. Da li će se napraviti postojeći put kako bi bez problema odlagali otpad ?
 • Radi se o Program marka na marku. Stanovnici laleta i Budića i zainteresovana lica su prošle godine sabirali određena sredstva i prikupili značajnu cifru. Međutim prošle godine znamo da nisu ušli u program i da nisu uspjeli realizovati taj program marka na marku.Znamo da je ove godine korona usporila određene aktivnosti ali smatram da se treba uvažiti mišljenje i doprinos tih stanovnika koji su dali …kako bi se put unapredijo. Mislim da je dobro probijen rok.Ljudi su sabrali novac to bi trebalo rješavati.
 • Problem parkinga u Vitkovićima. Vjeće je usvojilo Budžet. On je takav kakav jeste. Međutim kroz program uređenja grada i prigradskih naselja smo predvidili značajna sredstva. Da li će biti završeno u ovoj godini i da li će se rješiti parking prostori u MZ Vitkovići? ( Tražim pisani odgovor).
 • 23.07.2019 godine komisija za statutarana pitanja i propise je dala podršku inicijativi za obilježavanje mjesta na kojima su padale granate i druga eksplozivna sredstva. Vjeće je prihvatilo inicijativu jednoglasno.Stvarno nema smisla.14.mjeseci je prošlo.(Tražim pisani odgovor).
 • Da li postoje kakve represivne mjere za sprečavanje uništavanja parkova i zelenih površina i imovine i dobara Grada Goražda. Pitanje za nadležnu Službu i komunalnu inspekcju.

Gradonačelnik je na postavljena pitanja odgovorio na sjednici Vijeća.

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

 • U ulici 43. Drinske brigade evidentan je višegodišnji problem sa nedostatkom parking prostora. Izgradnjom tako zvanih zgrada za mlade, to jeste Lamele H3 i H4 taj problem se najbolje primijeti kroz situaciju da je nemoguće parkirati motorno vozilo, te stoga stanari imaju velike probleme. Da li će nadležna služba planirati izgradnju parking prostora i kakve su šanse da se ovi problemi riješe?
 • U 43. Drinskoj brigadi imamo problem sa neasvaltiranim pristupu stambenim jedinicama pa imamo stambene objekte koji su makadamskog karaktera, te prvim većim kišnim danima stvori se površinska voda gdje se ne može pristupti stambenim objektima. Radi se o zgradi broj 70. Da li se mogu riješiti ti problemi?
 • Sa ekonomskog koda 614-727-1 u rebalansu Budžeta smanjena su sredstva sa 150.000,00 KM na 70.000,00 KM, smatram da je to veliko i nepotrebno smanjenje jer znamo da će smanjenje ovog koda za 80.000,00 KM ugroziri kapitane projekte, pa samim time i uređenje parking prostora u MZ Vitkovići. Postoji li novo rješenje da se ovaj dugogodišnji problem u Vitkovićima riješi?
 • Zato se ne krene sa realizacjom odlaganja otpada na Trešnjicu ? Smatram da su se stekli uvjeti za te aktivnosti.
 • Pješačka staza na potezu Goražde-Vitkovići je zbog problema pucanja potisnog cjevovoda potpuno oštećena, da li postoje načini da se ova staza vrati u skromno i eventulano ispravno stanje?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

 • Zašto nije realizovan zaključak o označavanju mjesta na koje su padale granate?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • Prije deset mjeseci uspostavljena je telefonska linija Anonimni – zeleni broj.
  Nisam zadovoljan prezentacijom i mogućnosti reklamacije ove anonimne linije, te predlažem da se građanima da više informacija.
  Da li nadležna služba ima u planu postaviti na službenu stranicu ovaj anonimni telefon i kada? Odgovor može usmeno i pismeno.
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.
 • Kada će biti rješeni problemi vodosnadbjevanja naselja Crkvine?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Stanovnici naselja Crkvine imaju problema sa vodosnadbjevanjem. Kada će ovaj problem konačno biti riješen?
  Također, stanovnici naselja Gornje Bare imaju problem sa vodosnadbjevanjem, ali imamo informacije da su već određeni radovi počeli, te nas zanima kada se može očekivati realizacija i finaliziranje ovog projekta?
  (Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Pitanje upućujem MUP-u BPK-a Goražde.
  Stanovnici MZ-e Vitkovići traže od ovog tijela /organa da se u podjeli staničnih područja u policijskim strukturama Goražde dodjeli zasebni pozorni region, a koji samim tim povlači obavezu policijskih patrola 24h u Vitkovićima. U posljednjem periodu je mnogo negativnin dešavanja na ovom prostoru, a i evidenti su podaci o povećanju narkotika kod mladih, provala u stambene i podrumske prostorije itd.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Stanovnici naselja Crkvine se susreću sa problemima vodosnadbjevanja. Da li će se ovaj problem rješiti u skorije vrijeme?
 • U ulici Seada Soforvića Sofe se pojavio veliki broj pasa lutalica,da li će nadležna služba rješavati ovaj problem?
 • Dokle se došlo sa rješavanjem problema kancelarije za Predsjedavajućeg vijeća i zamjenika?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Stanovnici M-e Vitkovići pitaju zbog čega kasni izgradnja mosta u Vitkovićima, s obzirom na to da je prošao veći period,a izvođač radova nije ispoštovao ugovorene obaveze?  Da li će nadležne službe nastojati da informišu o ovoj nastaloj situaciji?
  Čije su greške u zastoju ovog kapitalnog projekta?

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

 • Da li će biti planirano u narednom periodu asfaltiranje i završetak i realiziranje parking prostora u MZ-i Vitkovići?  U prethodnom periodu kroz Program uređenja grada i prigradskih naselja su izdvojena određena sredstva, te da li će u narednom periodu nadležna služba uspješno riješiti realizaciju izgradnje ovih parking prostora?

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

1. Tražim da se moje pitanje sa prethodne sjednice uputi Kantonalnoj direkcija cesta BPK-a

Pitanje glasi:

Da li je u planu MUP-a BPK-a Goražde nabavka vage za pretovarena teretna vozila ?
Veliki broj teretnih vozila koji prevoze drva i razne materijale, koje smatramo da prelaze propisane dozvole u saobraćaju, te samim time i lome i prolamaju putve na području Grada Goražda.


2. Stanovnici MZ-e Vitkovići traže rješavenje problema funkcionisanja „Hair česme“.
Hair česma već dugi niz godina nije u funkciji, jer nema vode, odnosno voda je isključena, pa se stvara ružna slika oko samog projekta građenja s obzirom na to da su značajna sredstva izdvojena za građenje česme.

Pitanje za nadležnu Službu, da li ima neko drugo rješenje neka druga lokacija ili da se obnovi ova česma uz ispisivanje imana šehida i poginulih boraca 1992-1995 godina na prostoru ove mjesne zajednice?


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Da li je u planu MUP-a BPK-a Goražde nabavka vage za pretovarena teretna vozila ? Veliki broj teretnih vozila koji prevoze drva i razne materijale, koje smatramo da prelaze propisane dozvole u saobraćaju, te samim time i lome i prolamaju putve na području Grada Goražda.

ODGOVOR


 • Pitanje Vladi BPK-a Goražde.
  Donošenje Prostornog plana BPK-a Goražde došlo je do problema u dobijanju dozvola za izgradnju objekata u  ruralnim područjima koji bi se bavili poljoprivrednim djelatnostima.  Ovaj postojeći Prostorni plan je svrstao voćnjake u šumska zemljišta te stoga smatram da Vlada i Skupština BPK-a Goražde mora hitno djelovati na izmjenama Prostornog plana kako bi se potencijalni investitori na ruralnim djelovima mogli sačuvati i dati prilika da ulože u te napuštene krajeva.

INICIJATIVE

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za donošenje propisa i planiranje Budžeta za naredni period, da se predvide sredstva na kodu za mlade, za namjenu „START UP“, projekta u vrijednosti do 10.000,00 KM. Mladi bi svake godine aplicirali na konkurs za nepovratna sredstva, gdje bi se svake godine nagrađivala ideja o biznisu kao mjera opstanka mladih na ovim prostorima.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Trend odlaska mladih ljudi van države je prisutanm i uvom gradu, te je neophodno kretati se u pravcu donošenja propisa koji bi spriječili ili ublažili taj trend. Ovaj čin Grada Goražda da se svake godine nagradi  određena biznis ideja, bezpovratnim sredsvima, a da se mlada osoba ne mora zaduživati kod komercijalnih banaka. Smatram da se sredstva grada dodjeljuju možda mnogim manje bitnijim stvarima, a ovo bi značilo puno za nekoga od mladih, koji imaju  dobru ideju, gdje bi Služba za društvene djelatnosti raspisala javni poziv i odabrala najbolju biznis ideju.
Ta sredstva bi se dodjeljivala fizičkom licu da osnuje djelatnost i krene u vlastiti biznis, a možda i medijski propratiti prezentaciju tih ideja.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se uspostavi ili donese propis za angažovanje jednog ispektora sa nadležnostima urbanističko-građevinske i putne inspekcije na nivou lokalne zajednice.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Grad Goražde, odnosno Gradska uprava Grada Goražde ima puno problema u iznalaženju rješenja u u urbanističko građevisnkih i putnih pitanja te sam mišljenja da Grad Goražde mora posjedovati inspektorima sa ovim djelatnostima. Naša komunalna inspekcija daje veliki doprinos i rješava neka pitanja koja možda ulaze u nadležnosti kantonalnih inspekcija te smatram da trebamo zaštiti našu komunalnu inspekciju i ojačati Gradsku upravu sa urbanističko-građevinskim i putnim inspektorom.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde, članovi 128, 129 i 130.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu  kojom bi se donio propis ili riješili trotoari na način da se obilježe mjesta koja su sa ostatkom ratnih razaranja Grada Goražde 1992-1995, poput Sarajeva i drugih gradova obilježeli naš Grad.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Inicijativu smatram opravdanom jer je na područje Grada Goražda pao veliki broj granata i ubojitih sredstava, te je ostavio tragove, kako na našim trotoarima, cestama i zgradama tako i u našim srcima. Neophodno je urediti te prostore kvadratićem ili krugom, i zagraditi  crvenom bojom  kojom bi se istakao prasak od granate ili nekog ubojitog sredstva, a koja će ostati kao spomenik i podsjetnik mladima naraštajima  i turistima da je Grad pretrpio veliko razaranja, a samim time što se  danas vrše veliki radovi na uređenju Grada i trotoara, cesta i zgrada ovo je neophodno realizovati.