Nedim Kunovac (SDA)

PITANJA

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

1. Tražim da se moje pitanje sa prethodne sjednice uputi Kantonalnoj direkcija cesta BPK-a

Pitanje glasi:

Da li je u planu MUP-a BPK-a Goražde nabavka vage za pretovarena teretna vozila ?
Veliki broj teretnih vozila koji prevoze drva i razne materijale, koje smatramo da prelaze propisane dozvole u saobraćaju, te samim time i lome i prolamaju putve na području Grada Goražda.


2. Stanovnici MZ-e Vitkovići traže rješavenje problema funkcionisanja „Hair česme“.
Hair česma već dugi niz godina nije u funkciji, jer nema vode, odnosno voda je isključena, pa se stvara ružna slika oko samog projekta građenja s obzirom na to da su značajna sredstva izdvojena za građenje česme.

Pitanje za nadležnu Službu, da li ima neko drugo rješenje neka druga lokacija ili da se obnovi ova česma uz ispisivanje imana šehida i poginulih boraca 1992-1995 godina na prostoru ove mjesne zajednice?


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

  • Da li je u planu MUP-a BPK-a Goražde nabavka vage za pretovarena teretna vozila ? Veliki broj teretnih vozila koji prevoze drva i razne materijale, koje smatramo da prelaze propisane dozvole u saobraćaju, te samim time i lome i prolamaju putve na području Grada Goražda.

ODGOVOR


  • Pitanje Vladi BPK-a Goražde.
    Donošenje Prostornog plana BPK-a Goražde došlo je do problema u dobijanju dozvola za izgradnju objekata u  ruralnim područjima koji bi se bavili poljoprivrednim djelatnostima.  Ovaj postojeći Prostorni plan je svrstao voćnjake u šumska zemljišta te stoga smatram da Vlada i Skupština BPK-a Goražde mora hitno djelovati na izmjenama Prostornog plana kako bi se potencijalni investitori na ruralnim djelovima mogli sačuvati i dati prilika da ulože u te napuštene krajeva.