Ramiz Drakovac (Stranka za BiH)

PITANJA

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

  • Kada će biti završena realizacija izgradnje puta Mravinjac-Berič koji se gradi sredstvima Saudiskog kredita? Na putu stoji tabla koju je postavio izvođać radova da su radovi počeli 07.03.2017godine a da će biti završeni 07.09.2017.godine.Obzirom da su rokovi davno istekli a u ovoj godini nije bilo nikakvih aktivnosti na gradnji ovog putnog pravca,pitam kada će biti nastvljeni? Poznato je da je formirana komisija za provođenje utroška sredstava iz Saudiskog kredita a iz njih se finanisra i ovaj putni pravac,tražim da ista upozna vijeće o dosadašnjoj realizaciji,obzirom da je vijeće dalo saglasnost na uzimanje ovog kredita.
  • Obzirom da sam na jednoj od sjednica vijeća pokretao incijativu za rekonstrukciju i izgradnju puta za Brajloviće u dužini od 800m i dobio obećanje od gradonačelnika i pomoćnika za urbanizam i prostorno uređenje da će taj projekat biti realizovan uz pomoć viših nivoa vlasti.Pitam dokle se stiglo u dogovorenom i ima li išta u ovoj godini? Na žalost i ove godine su porodice šehida morale pješke do groblja da bi na dan obilježavanja Operacije Kruga proučili fatihu poginulima na tom području.

INICIJATIVE

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda (članovi 31. i 94) i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Donijeti zaključak kojim se traži od Vlade BPK-a Goražde i Skupštine BPK-a Goražde da preispitaju i stave van snage Odluku o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava koju su donijeli na vanrednoj sjendici Skupštine BPK-a Goražde, održanoj 31.0.08.2018. godine, a kojom se uspostavlja poligon za uništavanje ubojitih sredstava na katastarskim česticama k.č. 3121 zvana Svinjačka ravan KO Berič i k.č.2417 zvana Čalmica  KO Ilovača ukupne površine 9885 m2.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Poligon bi se radio na prostoru čija je nadmorska visina iznad 1100. metara čime bi bila ugrožena okolna mjesta Smolj, Konjevići, Plesi, Vlajičići, Vladačići, Šemihovina, izvorište kojim se snadbjevaju žitelji MZ Berič, Rešetnica, Ilovača, Kraboriš, Posestra i Bogušići.

Mještani su pokrenuli pitanje, peticiju kojim se protive gradnji na ovom prostoru.

Peticija je dostavljena Gradskoj upravi, Vladi BPK-a i Skupštini BPK-a.