Šemso Ferhatović (SDA)

PITANJA (2)

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

  • Postoji li u gradskoj upravi određen nadzorni organ ili komisija na izgradnji i rekonstrukciji putnih komunikacija za projekat „Marka na marku“?

  • U 2018. godini urađena (asfaltirana) dionica puta za naselje Laleta Budići (Šatorak), činjenica je  da ovaj dio puta nije završen kvalitetno. Hoće li u 2019. godini biti prioritet saniranja pomenutog dijela puta?