Šemso Ferhatović (SDA)

PITANJA

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

  • Za vrijeme pandemije /COVID 19/ koliko je štab civilne zaštite i Gradska uprava podržao priredne subjekte na području grada u novčanim, materijalnim sredstvima ili na neki drugi način?

Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

  • Kada će biti vraćena porušena tabla na ulazu iz pravca – Kopača „GRAD HEROJ GORAŽDE“, vertikalni saobraćajni znak?

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

  • Postoji li u gradskoj upravi određen nadzorni organ ili komisija na izgradnji i rekonstrukciji putnih komunikacija za projekat „Marka na marku“?

  • U 2018. godini urađena (asfaltirana) dionica puta za naselje Laleta Budići (Šatorak), činjenica je  da ovaj dio puta nije završen kvalitetno. Hoće li u 2019. godini biti prioritet saniranja pomenutog dijela puta?

INICIJATIVE

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu o stavljanju van snage Odluke Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju javnog interesa za uspostavljanje poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava (Službene novine BPK-a Goražde broj: 10/18 od 31.08.2019.godine)

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Navedene lokacije (k.č. 3121 i k.č. 138) su u blizini naseljenih mjesta. Ukoliko bi se na tim lokacijama uništavala minsko – eksplozivna sredstva došlo bi do zagađenja voda u više naseljenih mjesta kao i zagađenja cjelokupne poljoprivrede. Predloženi poligon za uništavanje minsko – eksplozivnih sredstava bi doprinio razvijanju raznih bolesti te dodatno raseljavanju stanovništva MZ- Berič, Rešetnica, Kraboriš, Ilovača, Osanica, Posestra itd.