Adis Agović (SDA)

PITANJA

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje problema prijevoza učenika. Kao što je poznato ovaj problem datira više od godinu dana. Potrebno je da Gradonačelnik hitno obavi razgovore sa resornim ministrom kao i sa vlasnikom „Centroprevoza“ a u interesu učenika.
2. Ko i kako i na koji način propisuje visinu nadoknade za rad u komisijama upravnih i nadzornim odborima i skupštinama preduzeća i koji se iznos za rad isplaćuje?
(Odgovor tražim u pisanoj formi, da se postavi za sve komisije, upravne i nadzorne odbore i za sve komisije visini iznosa dostaviti).
3. Ko je i kada i na koji način proglasio stanje prirodne nesreće, a koja se odnosi na odlaganje smeća na lokalitetu „Šišeta“ gdje se i sada trenutno odlaže, te koja je to institucija učinila?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitam zbog građana Bijelog puta. Interesuje me da li je u prošloj godini Gradsko vijeće, gradonačalnik, odnosno  gradska služba aplicirala projekat prema federalnom ministartvu za raseljena lica i izbjeglice vezano za put Mravinjac – Bijeli put. Interesuje me ako jeste je li odobren taj projekat i u kojem iznosu je taj projekat odobren ako je odobren ?
2. Mene lično zanima u kojoj je fazi rekonstrukcija,sanacija krovova i šta je sa tim projektom,obzirom da se najavljivalo to kako bi se rješili ovi gorući problemi potkrovnih stanova u ulici Titova?

INICIJATIVE

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za provjeru diploma i stečenih zvanja u Gradskoj upravi i ustanovama i preduzećima kojima je osnivač Grad Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Potrebno je izvršiti reviziju svih diploma u skladu sa radnim mjestima koje obnašaju državni službenici i namještenici kao i njihove naknade. Potrebno je izvršiti detaljnu kontrolu i provjeriti validnost diploma i stečenih zvanja, te predlažem da se ovlasti Komisija za borbu protiv korupcije ili da Gradsko vijeće formira posebnu komisiju ili neko nadležno tijelo.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da Gradonačelnik Grada Goražda primjeni važeće zakone i zakonske propise u Gradskoj službi da svi koji ispunjavaju uslove za penziju u skladu sa Zakonom odmah prekinu radni odnos.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Potrebno je postupiti po Zakonu o PIO i drugim propisima da svi koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom odmah prekinu radni odnos. Ova inicijativa se odnosi na kompletnu Gradsku upravu kao i na sva preduzeća i ustanove kojima je osnivač Grad Goražde.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izgradnju parking prostora u MZ Goražde II u naselju „Potkovica“ u ulici 43. DUB, ispod zgrade za mlade u krugu kompleksa zgrada Lamela.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog velikog problema parking prostora u našem Gradu kao i stanovništva koje žive u ovim zgradama potrebno je pristupiti izgradnji istog.

4. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da Gradonačelnik i nadležna služba razmotri mogućnost ugradnje i postavljanja tzv. „ležećih policajaca“ u naselju Pijesak na putnom pravcu Mravinjac – Berič.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog prebrze vožnje koja se odvija na ovom putnom pravcu, kao i to da u naselju Pijesak borave i žive djeca.

5. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda u članu 72, 90 i 91.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog jednostavnije i efikasnijeg rada Gradskog vijeća Grada Goražde, glasanje po tačkama dnevnog reda treba da bude podizanjem ruke (za, protiv i suzdržan), a svaki klub ukoliko smatra da rezultati glasanja nisu tačni može tražiti pojedinačno izjašnjavanje (prozivkom Sekretara).

6. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izrada novog Regulacionog plana „Biserna“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Potrebno je uraditi potpuno novi Regulacioni plan „Biserna“ radi rješavanja brojnih neriješenih imovinsko pravnih odnosa kao i uređenja ovog dijela grada u cjelini.

7. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izmjene i dopune Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena Regulacionog plana „Centar“ i to u članu 2. – Granice prostorne cjeline uvrstiti ulicu Šukrije Kukavice pod brojem 4.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog boljeg uređenja i rješenja u samoj ulici, potrebno je trajno i konačno riješiti ovu problematiku u i oko svih privatnih posjeda i omogućiti građanima da mogu vršiti parcelaciju privatnog zemljišta.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Za izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda, a koji se odnosi na radna tijela i način glasanja.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog efikasnijeg i kvalitetnijeg Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.