USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU

Gradsko vijeće Grada Goražda jučer je u Velikoj sali Centra za kulturu održalo svoju prvu tematsku sjednicu u sklopu koje je usvojen Budžet Grada Goražda za 2021. godinu, zatim Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2021. godinu; Prijedlog Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2021. godinu, te prijedlog odluke …

ČESTITKA POVODOM 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Život svakoga od nas inspiriran je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena – naših majki, supruga, sestara, prijateljica, učiteljica, medicinskih radnica, saradnica, kćeri, jednim imenom žena. Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo, zvijezde vodilje svojoj djeci, stoga neka ovaj Dan žena doista bude Vaš praznik. …

ODRŽANA DRUGA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je danas svoju drugu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, koji je dopunjen sa prijedlogom Odluke o ustupanju na korištenje vozila Gradske uprave Goražde Zavodu za javno zdravstvo BPK-a, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. Slijedeća tačka bio je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne …