DEMOKRATSKA FRONTA

ENES DŽEMIDŽIĆ

VIJEĆNIK
ENES DŽEMIDŽIĆ

VIJEĆNIK

Rođen: 05.12.1962. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: profesor geografije
Mjesto zaposlenja: OŠ ''Fahrudin Fahro Baščelija''
Nacionalnost: Bosanac
Stranačka pripadnost: DF (Demokratska fronta)
061/206 - 362
Derviševića br. 5 Goražde

AIDA SIRBUBALO

VIJEĆNICA
AIDA SIRBUBALO

VIJEĆNICA

Rođen: 06.01.1979. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: diplomirani pravnik
Mjesto zaposlenja: nezaposlena
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: DF (Demokratska fronta)
062/408 489
Himze Ćurevca br. 17 Goražde

PITAJTE VIJEĆNIKA/VIJEĆNICU (DF)

CAPTCHA image

To nam pomaže spriječiti neželjenu poštu, hvala!