STALNA RADNA TIJELA

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE

 1. HUBJER NUSRET – predsjednik,
 2. KUNOVAC NEDIM – zamjenik predsjednika,
 3. BEŠLIJA JASMIN – član,
 4. HODO ALEN – član,
 5. PAPRAČANIN DANIRA – član

KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, RAVNOPRAVNOST POLOVA I PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 1. MIRVIĆ AVDO – predsjednik,
 2. SIRBUBALO AIDA – zamjenik predsjednika,
 3. BULJUBAŠIĆ NERMINA – član,
 4. DŽAMBEGOVIĆ AMELA – član,
 5. ĐOKOVIĆ HERMINA – član

KOMISIJA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLINE

 1. GECA MUSTAFA – predsjednik,
 2. HASANEFENDIĆ ALMIR – zamjenik predsjednika,
 3. BULJUBAŠIĆ NERMINA – član,
 4. BEGOVIĆ AMEL – član,
 5. MUTAPČIĆ ADEM – član

KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I ADMINISTRATIVNA PITANJA

 1. DELJO MEHO – predsjednik,
 2. DRAKOVAC RAMIZ – zamjenik predsjednika,
 3. BARDAK ZIJAD – član,
 4. KOVAČEVIĆ JOVANA – član,
 5. POLUTAK MUSTAFA – član

KOMISIJA ZA PITANJA BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE, IZBJEGLIH I RASELJENIH LICA

 1. FERHATOVIĆ ŠEMSO – predsjednik,
 2. DELIĆ SENAD – zamjenik predsjednika,
 3. DŽEMIDŽIĆ ENES – član,
 4. BEKRIJA DŽEVAD – član,
 5. ĆORIĆ HASAN – član

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. SMAILHODŽIĆ ALDIJANA – predsjednica,
 2. GUŠO EDITA – zamjenica predsjednice,
 3. DELIĆ SENAD – član,
 4. SMAJOVIĆ FADIL – član,
 5. ZUPČIĆ SELMA – član

KREDITNI ODBOR

 1. MUJAGIĆ ADIS – predsjednik,
 2. SUDIĆ ESAD – zamjenik predsjednika,
 3. PJANO NEDIM – član,
 4. MIRKOVIĆ JELENA – član,
 5. KULJUH ZLATKO – član