MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA


MATERIJALI ZA 9. REDNOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 14.10.2021
MATERIJALI ZA 4. VANREDNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 07.10.2021
MATERIJALI ZA 8. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 27.08.2021
MATERIJALI ZA 7. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 08.07.2021
MATERIJALI ZA 6. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 30.06.2021
MATERIJALI ZA 5. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 31.05.2021
MATERIJALI ZA 4. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 29.04.2021
MATERIJALI ZA 1. TEMATSKU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 25.03.2021
MATERIJALI ZA 3. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 18.02.2021
MATERIJALI ZA 2. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 29.01.2021