ALDIN ŠALAKA – VIJEĆNIK

Rođen: 22.01.1991. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista

PITANJA


8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. S obzirom da od mjeseca aprila svaku sjednicu vjeća postavljam pitanje  problema pasa lutalica, bez konkretnog odgovora i bez riješenja problema. Uzevši u obzir da počinje i nova školska godina i na ulicama grada će biti prisutan veliki broj djece, ko i veliki broj roditelja koji su mi se obratili, strahujući za sigurnost  djece kao i građani koji su već doživjeli napad.Tražim konkretan odgovor kako i na koji način planirate riješiti problem pasa, koji su prisutni u veoma velikom broju na našim ulicama, u što kraćem periodu.
2. Postavljam pitanje u vezi sanacije i asfaltiranja nekoliko prisutnih pravaca za koje je kanton izvršio uplatu Gradu Goraždu a radi se o iznosu 100.000,00 KM. Radi se o slijedećim putnim pravcima: Berič – Prisojnica – Cerovnjak, ( Asfaltiranje), Sadba – Žigovi, Sadba – Bukova ravan, Mravinjac – Bjeli put, Trešavac – Đakovići, Hoda polje – Urkuni. Kada će ovi projekti biti završeni ili će kanton tražiti povrat novca zbog ne izvršene realizacije?
3. Zbog najave blokade putnog pravca Čajniče – Goražde stanovnika naselja Potkozara i Dubište, radi nedostatka vode, koji su izjavili da na stalne molbe i apele niko iz tri općine kojima pripadaju ne nudi rješenje, a iz Komunalnog preduzeća Vrelo iz Čajniča su izjavili da nastavak isporuke ovisi od potpisivanja ugovora između tri općine, ali na prijedlog ugovora koji je dostavljen u aprilu nisu dobili nikad odgovor. Kad će biti rješen problem  vodosnadbjevanja  pomenutih stanovnika?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će konkretno biti riješen problem rupa u ulici Zaima Imamovića?
2. Šta je urađeno na rješavanju problema pasa lutalica, jer je već par mjeseci prisutan veliki broj na ulicama grada i da li postoji dogovor sa Dogs trustom iz Sarajeva?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je moguće uređenje plaže ispod gradskog mosta, u kratkom periodu zbog velikog broja građana koji posjećuju istu?
2. Kada će biti uređeno Iransko šetalište koje je u katastrofalnom stanju  i ugrožava sigurnost kretanja građana?
3. Kada se planira rješavanje problema pasa lutalica u kojem periodu?
4. Da li je u narednom periodu planirano poboljšanje uslova u vrtićima Sunce i Zvjezdica? Uređenje parkova u sklopu vrtića i nabavke opreme za djecu?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je išta urađeno na rješavanju problema pasa lutalica na području Grada Goražda, kojih je iz dana u dan sve više i ugrožavaju sigurnost građana?
2. U kojoj je fazi vodovod starac i kada će se riješiti vodosnabdjevanje naselja Osanica gdje imamu ambulantu i osnovnu školu koje imaju probleme sa vodosnabdjevanjem kao i lokalno stanovništvo?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je azil za pse počeo sa radom po novom ugovoru potpisanim sa Gradom Goražde? Svakodnevno se na ulicama susrećemo sa velikim brojem pasa lutalica i pritužbi građana koji su napadani sa djecom. Da li azil uzima samo pse koji njima odgovaraju, a ostale ostavlja na ulici gdje ugrožavaju sigurnost građana?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Na koji način  riješiti problem javne rasvjete u MZ- Bogušići? Dio glavnog puta prema Bogušićima i selo Ratkovići.
2. Da li postoji pravilnik koji propisuje označavanje vozila Gradske uprave Grada Goražda?

INICIJATIVE


5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu na zahtjev građana MZ Goražde I za postavljanje saobraćajnog ogledala na mjestu uključenja iz ulice Šatorak na magistralni put M20.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog nepreglednosti iz oba pravca prilikom ukjučenja na magistralni put M20 iz ulice Šatorak i samim time ugrožavanjem svih učesnika u saobraćaju postoji opravdana razlog za postavljanje ogledala koje će olakšati preglednost iz oba pravca.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu na zahtjev građana MZ Goražde I obilježavanje pješačkih prelaza od trga do naselja Baćci.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obzirom da od Trga do Baćaka ima samo jedan pješački prelaz, a veliki broj pješaka pješači na toj relaciji, postoji objektivan razlog za obilježavanje dodatnih pješačkih prelaza.

Pravni osnov:
Sigurnost i bezbjednost pješaka na putevima u BiH, odnosno u BPK-a Goražde.

3.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za izradu pješačkih prelaza u užem jezgru Grada koji su pristupačni za osobe sa invaliditetom.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Prelazak sa jedne strane ulice na drugu za osobe koje nemaju nikakav invaliditet predstavlja jednu običnu radnju koja uz dovoljno pažnje ne može prouzrokovati ništa što bi je ugrozilo. Bezbjednost osoba sa invaliditetom (bez obzira na stepen i vrstu) u užem jezgu grada, pored pažnje i savjesnosti vozača, osigurava se adekvatno urađenim pješačkim prelazima kojih je u ovom gradu jako malo. Svjedoci smo, ako obratimo pažnju da su trotoari na pojedinim mjestima obilježenim za prelazak ulice u obliku većeg stepenika koji bez pomoći drugih lica soba sa invaliditetom ne može savladati uopšte, a kamo li dovoljno brza da bi što prije prešla ulicu.
Molim nadležne službe da u skladu sa mogućnostima i ovlaštenjima Grada pokrenu proces tehničkog prilagođavanja pješačkih prelaza na svim ključnim mjestima, čime bi se podigao stepen sigurnosti i spriječile moguće neželjene posljedice za osobe sa invaliditetom.

Apelujem da se obrati pažnja na navedene lokacije u Gradu i to:

  • Frekventne raskrsnice u užem jezgru Grada,
  • Pješački prelazi u blizini Gradske uprave Grada Goražda,
  • Pješački prelazi u blizini Doma zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Goražde,
  • Pješački prelazi u blizini škola i vrtića.

Izrada adekvatnih pješačkih prelaza mora biti u skladu sa Uredbom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima.

Rok za realizaciju ove inicijative je 60. dana od usvajanja na Gradskom vijeću.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da se obezbjedi parking prostor za autoprevoznike Grada Goražda u ulici 43. DUB Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da je prije u ulici 43. DUB bio parking prostor za autoprevoznike, ali je prilikom izgradnje novih zgrada izgubljen. Autoprevoznici se svakodnevno susreću sa problemom parkinga za kamione, a time je otežan njihov rad. Prinuđeni su parkirati na parking mjesta za automobile ili po trotoarima, gdje dolaze u probleme sa stanarima pomenute ulice. Realizacijom ove inicijative olakšao bi se njihov rad i riješio dugogodišnji problem parkinga. Predlažem izjašnjavanje do sljedeće redovne sjednice.