Almir Hasanefendić (SBB)

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

 • Zašto nismo dobili na klupe Prijedlog Rebalansa Budžeta?
 • Šta će biti sa deponijom? Ti stanovnici ispod Šišeta stvarno su životno ugroženi.
 • Svi smo svjedoci da smo radili rekonstrukciju ul: Višegradska i da je urađeno prelijepo. Postavljene su ploče crvene. Međutim sad imate situaciju da te ploče trebamo kositi, tolika je trava da mi moramo kositi trotare. Hoćemo li to čistiti? Treći put postavljam to pitanje.
 • Sledeće pitanje se odnosi na sami prijedlog Budžet, Klub SBB je uložio neke amandmane i prihvatio je gradonačelnik a jedan amandman se odnisio se na ulicu Meha Hubjera. To je naselje koje iznad ima tu deponiju. Pitanje gosp.gradonačelniče hoće li ova ulica Meha Hubjera ući u program ove godine da se asfaltira, to je dionica 20 metara?
 • Sledeće pitanje putni pravac Vinarići- Baćci. Da li možemo uputiti dopis Direkciji cesta da se ovo što hitnije uradi? Mi vozači kad izbjegavamo te rupe doći će do težeg udesa.

Gradonačelnik je na postavljena pitanja odgovorio na sjednici Vijeća.

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

 • Zašto se redovno ne čiste obaloutvrde između tri mosta? Da li je razlog (poređenje lijepo novo- staro neuređeno). Molim Vas da što prije očiste ova korita od trave.
 • Ulica Višegradska, te urađen trotoar ali trava već nikla, pa Vas molimo da očistite travu i pospete sredstva protiv trave i riješite problem.
 • Kada će se aplicirati za javne radove čišćenja grada, obzirom da i sami znamo da služba već imala programe za to?
 • Kada možemo očekivati izgradnju dječijeg igrališta tj. dječije igraonice u ulici Bekta Gacka ili u ulici Ušanovića?

Gradonačelnik je na postavljena pitanja odgovorio na sjednici Vijeća.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.02.2020)

 • Da li se u ulici 43. DUB može što prije bar uraditi tampon za parking prostor iza novoizgrađenih zgrada u Lameli H.
 • Kada možemo očekivati rekonstrukciju Trga Branilaca i šta je sa špekulacijama o novom mostu?
 • Obzirom da ste realizovali moju inicijativu za izgradju česme u ulici Višegradska, pa Vas molim i pitam, da li je u planu i da li se može postaviti i zaštitna ograda?
 • Postavljao sam prošli put pitanje, pa isto i ponavljam sada: Može li se po hitnom postupku bar uraditi tampon na putu u ulici Meha Hubjera jer je neuslovno i pješke ići tom ulicom?

Gradonačelnik je na postavljena pitanja odgovorio na sjednici Vijeća.

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

 • Kad počinje izgradnja to jeste priprema dokumentacije za početak radova na izgradnji (rekonstrukciji) pomoćnog stadiona. Molim Vas da se ne zakasni?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Kada možemo konačno riješiti problem izlijevanja kanalizacije u ulici Zaima Imamovića, jer već tri mjeseca stanari ne mogu da uđu u podrume?
  Kada će se probiti put prema toj ulici iz ulice Izbrahima Čelika prema ulici Zaima Imamovića?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Može li se po hitnom postupku bar uraditi tampon na putu u ulici Meha Hubjera jer je neuslovno i pješke ići tom ulicom?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Čišćenje Grada, molim Vas da se radi na rješavanju čišćenja grad kvalitetno, jer je neshvatljivo da se most čisti samo desnom stranom?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

 • Na nastavku tematske sjednice nije bilo RTV prenosa, pa bi volio da građani čuju gospodina Gradonačelnika o mišljenju Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje, s obzirom na to da oni nisu prihvatili tu ponudu. Tražim usmeni odogovor na ovo pitanje.

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • Zašto se nije završila do kraja ulica Višegradska, tj ulaz u zgradu Gradina?
  Znamo da sada ide sezona kiša, snijega i leda i smatram da stanovnici tom ulicom nikako neće moći prolaziti.
 • Da li je zatvorena Gradska pijaca, šta dalje mi možemo da uradimo? Kako da izbjegnemo zatvaranje iste ili ukoliko je potrebno iznalaženje i nove lokacije?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.
 • Zašto sve što skodi okolišu i što je zarazno stavljaju u MZ Goražde II tj. zašto tim ruskim investitorima ne ponudimo izgradnju te neke fabrike na lokalitetu Trešnjica i zbog samog otpada da im je blizu?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Ulica Zaima Imamovića već duži niz godina ima problem sa izlijevanjem kanalizacijske vode u podrumske prostorije. Tražimo od građana da uklone ogrijevne predmete sa zelenih površina, čak ih kažnjavamo, a većim dijelom smo mi sami krivi za to, jer većina zgrada u gradu u podrumskim prostorijama ima izlijev vode u podrume. U spomenutoj ulici, Zaima Imamovića jer čak i otkriven i spomen obilježje, spomen ploča izgradnju spomenika heroja Zaima Imamovića, a nalazi se samo dva – tri metra od te zgrade koja je haman uvijek pod vodom u podrumskim prostorijama. Pitam JKP „6 Mart“ kada će se bar ovaj problem riješiti trajno u pomenutoj ulici to jeste zgradi?
 • Zašto nisam dobio odgovor na pitanje o zakazivanju Hitne – Vanredne sjednice po zahtjevu SOS -a Dječijeg vrtića, pa da se i mi uključimo u raspravu sa roditeljima, a ne samo da se mi spomenom kada je kome volja.
 • Zašto se bar ne snima prenos sjednice da se pušta u repriznom programu. Ne vidim razlog zašto se građanima već duži vremenski period ne onemogući da vide i čuju šta radim, šta raspravljamo o samim njima?
 • Zašto se ulica Kulina Bana i ulica Višegradska ne završe do kraja, to jeste ulaz prema ugostiteljskom objektu Lelo i ulaz u zgrade Gradine. Koji je razlog da preskačemo preko tih neasfaltiranih dijelova?
 • Pitam – Tražim informaciju!
  Naknada za okoliš koja se ubira kod fonda za zaštitu okoliša, koliko je doznačeno BPK-a Goražde, i zašta su sredstva korištena i koliko je Grad Goražde od toga dobio za svoje projekte i to od 2010 do danas. Tražim informaciju da nam se dostavi.
 • Da li možemo izdvojiti dodatna sredstva za postavljanje rukohvata u ulici Salih – Bega Kuljuha na dionici koja je bila šetalište prema industrijskoj zoni Pobjeda, bile stepenice, a sada je strma površina i klizava?
 • Pitam JKP „6 Mart zašto do dan danas ne dovedete u prvobitno stanje one dionice koje ste iskopali, a prvenstveno mislim na ulicu Ferida Dizdarevića (semafor, raskrsnica) i ulicu iznda EP pumpe, Meha Drljevića i ulicu Zaima Imamovića – pored Općinskog suda.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Pitam hoćemo li išta u toku ove godine uraditi po pitanju deponije?
 • Imali smo vanrednu sjednicu.Zašto se niko od pomoćnika gradonačelnika nije udostoji da se pojavi na toj sjednici?
 • Da se promjeni lokacija održavanja Festivala prijateljstva zbog preglasne muzike iz okolnih lokala?
 • Kada možemo zakazati hitnu ili vanrednu sjednicu po pitanju tačke koja je skinurta sa dnevnog reda Prijedlog Odluke o ustupanja korištenja objekta SOS Kinderdof – Gradu Goražde?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Zamoljen sam od Građana da pitam da li se može postaviti po jedan ležeći policajac na Obarku u ulici Suada Pozdera i u ulici prema zgradi Vatrogasnog (bivša ulica Šukrije Kukavice)?

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

 • Imate li mehanizam da naredite JKP „6 Mart“ da redovnije i češće se kosilicama kosi uži dio grada ?

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

 • Da li se planira ove godine dodatno zaposliti preko Službe za zapošljavanje oni ljudi koji su angažovan u mjesecu septembu, oktobru prošle na košenju trave pored Drine, recimo ove godine u mjesecu maju kada nam je baš potrebno?

 • Obzirom da se trenutno zbog rekonstrukcije ulica Kulina Bana i 1. Slavne Višegradske brigade iste ulice ne čiste, ja ne vidim da se te radne snage preusmjerile na neke druge ulice?

 • Da li se moglo nekako prolongirati 10. dana izvođenja radova, na obaloutvrdi Podorasima?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Deponija?
  Kada ćemo početi odlagati smeće na novoj deponiji?
  Da li je u Budžetu dovoljno planirano sredstava za deponiju ?

 • Proglašenjem Općine Gradom, šta smo mi obični građani dobili osim troška zamjene dokumenata i troškove ceremonije koja je po nekim pokazateljima koštala mnogo novca?  Općina – Grad – šta je novo?

 • Obzirom da nije „naša nadležnost“, čuj nije naša nadležnost, ali dobro, je li problem uzeti (kupiti) 3. kante farbe i ofarbati ogradu Mosta žrtave Srebrenice?  Ali opet kažem ok, nije naša nadležnost, može li od mog paušala da odbijete i uradite sve to, o mome trošku, pa neka bude moja nadležnost, a molio bih da to nigdje ne objavljujete?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Obzirom da smo konstantno među tri najzagađenija grada, pa čak smo zagađeniji i od Zenice pitam:  Znate li koliko ima bolesnih sa plućnim bolestima u zadnja dva mjeseca jer može biti uzrok i deponija koja je prezatrpana i koja se je često i palila, a ista je vrlo blizu gradu.

                  ODGOVOR


Gradonačelnik je usmeno odgovorio na postavljeno vijećničko pitanje.

INICIJATIVE

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (03.07.2020)

Pravni osnov:

Inicijativu podnosim na osnovu Statuta Grada Goražde i na osnovu članova 123, 124, i 125, Poslovnika Gradskog vijeća.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se nadležnoj gradskoj službi za upravu Grada Goražda da u skladu sa svojim nadležnostima ili u saradnji sa nadležnom institucijom izvrši adaptiranje postojećih prirodnih plaža u koritu rijeke Drine na dionici od mosta Žrtava genocida u Srebrenici pa do mosta u Baćcima, te na taj način navedene plaže pripreme za nadolazeću ljetnu sezonu. 

Razlozi zbog kojih je podnošenje i usvajanje iniciajtive opravdano:

Ovu inicijativu podnosim zbog građana Grada Goražda koji zbog epidemioloških mjera i loše finansijske situacije prouzrokovane posljedicama pandemije i stanaj nesreće neće biti u mogućnosti da ljetne dane provedu van Goražda. Smatram da bi se realizacijom ove inicijative doprinjelo turističkom razvoju našeg grada, ali i unaprjeđenju vizuelnog izgleda ovog dijela Grada Goražda.


Pravni osnov:

Inicijativu podnosim na osnovu Statuta Grada Goražde i na osnovu članova 123, 124, i 125, Poslovnika Gradskog vijeća.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se nadležnoj gradskoj službi za upravu Grada Goražda da u skladu sa svojim nadležnostima ili u saradnji sa savjetom mjesne zajednice Osanica i Muftijstvom Goraždanskim planira i redovno izvršava uređenje mezarja u mjestu Pirići, naselje Dijakovići, MZ Osanica.  

Razlozi zbog kojih je podnošenje i usvajanje iniciajtive opravdano:

Ovu inicijativu podnosim zbog pojedinih  građana Grada Goražda koji samoinicijativno i svojim sredstvima uređuju navedeno mezarje, a smatram da je obaveza Grada da u skladu sa svojim nadležnostima uređuje mezarja na svom teritoriju.


Pravni osnov:

Inicijativu podnosim na osnovu  Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ 49/06) Statuta Grada Goražda i na osnovu članova 123., 124., 126.. Poslovnika Gradskog vijeća.

Osnovni sadržaj:

Pokreće se Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a,  Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 6/10; 13/17).
Na način da se član 7. Zakona i pripadnosti javnih prihoda u BPK-a Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 6/19; 13/17) mijenja tako da isti glasi:

Gradu Goražde i Opštinama se ustupa dio izvornih prihoda kantona ostvarenih na nivou svake opštine kako slijedi:

 1. 50% poreza na dobit koje su uplatila sva pravna lica na području Kantona izuzev preduzeća, banaka i drugih finansijskih organiza, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica, iz oblasti elektroprivrede pošte telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i zabavnih igara kojim aje to jedina djelatnost
 2. 50% poreza na imovinu,
 3. 50% poreza na naslijeđe i poklon,
 4. 50% poreza na promet nepokretnosti i prava

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: 

Zakonom o pripadnosti  javnih prihoda Bosansko –podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 6/10; 13/17) u članu 7. propisano je da se Gradu Goražde i općinama u sastavu Kantona ustupa dio prihoda ostvarenih na nivou svake općine kako slijedi:

– 30 % poreza na dobit;

– 30 % poreza na imovinu;

– 30 % poreza na naslijeđe i poklon;

– 30 % poreza na nepokretnosti i prava.

Podsjećamo da je ovaj omjer raspodjele po gore navedenim porezima iznosio 50 % do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti  javnih prihoda Bosansko –podrinjskog kantona na 30. Redovnoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održanoj 26.12.2017.godine.

Navedenim izmjenama i dopunama Zakona, priliv prihoda po gore navedenim porezima prema Gradu Goraždu u 2018. godini je umanjen za 839.837,38 KM, u 2019.godini za 580.691,27 KM i za 2020.godinu (zaključno sa 30.06.2020.godine) 323.554,37 KM što ukupno iznosi za period 01.01.2018.-30.06.2020.godine 1.744.083,03 KM.

Zbog navedene izmjene Zakona ugrožena je likvidnost budžeta Grada Goražde. Veoma bitno je napomenuti da se iz gore navedenih prihoda finansiraju osnovne nadležnosti Gradske uprave grada Goražde, transferi prema sportskim klubovima, mnogim udruženjima, ustanovama iz oblasti predškolskog odgoja, kulture i sporta te mnogi projekti koje Gradska uprava provodi u oblastima infrastrukture za koje nisu osigurana sredstva u potpunosti.

Navedenim umanjenjem prihoda došlo je do ugrožavanja doznačavanja tranši prema svim budžetskim korisnicima, i nastavak finansiranja istih je upitan u budućnosti. Zabrinjavajuća je činjenica da se od naredne godine počinje sa otplatom vanjskog duga i ista će imati prednost nad ostalim rashodima i izdacima.

 Isto tako izmjene i dopune pomenutog Zakona su izvršene bez predhodne konsultacije jedinica za lokalnu samoupravu kojih se direktno tiču, a koje su trebale biti konsultovane što je u skladu sa Članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federacije i BiH (“Službene novine Federacije BiH “, 49/06).

 Grad Goražde se već obraćao Kantonu sa zahtjevom za izmjenu ovog Zakona i bilo je pokušaja da se isti izmjeni, međutim nije bilo razumijevanja na Skupštini. Obzirom da je veoma ugroženo funkcionisanje grada Goražde mišljenja sam da Gradsko vijeće grada Goražda ne može posmatrati ovu situaciju bez poduzimanja konkretnih poteza. Zbog svega navedenog podnosim ovu inicijativu.