Almir Hasanefendić (SBB)

PITANJA

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

 • Da li se planira ove godine dodatno zaposliti preko Službe za zapošljavanje oni ljudi koji su angažovan u mjesecu septembu, oktobru prošle na košenju trave pored Drine, recimo ove godine u mjesecu maju kada nam je baš potrebno?

 • Obzirom da se trenutno zbog rekonstrukcije ulica Kulina Bana i 1. Slavne Višegradske brigade iste ulice ne čiste, ja ne vidim da se te radne snage preusmjerile na neke druge ulice?

 • Da li se moglo nekako prolongirati 10. dana izvođenja radova, na obaloutvrdi Podorasima?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Deponija?
  Kada ćemo početi odlagati smeće na novoj deponiji?
  Da li je u Budžetu dovoljno planirano sredstava za deponiju ?

 • Proglašenjem Općine Gradom, šta smo mi obični građani dobili osim troška zamjene dokumenata i troškove ceremonije koja je po nekim pokazateljima koštala mnogo novca?  Općina – Grad – šta je novo?

 • Obzirom da nije „naša nadležnost“, čuj nije naša nadležnost, ali dobro, je li problem uzeti (kupiti) 3. kante farbe i ofarbati ogradu Mosta žrtave Srebrenice?  Ali opet kažem ok, nije naša nadležnost, može li od mog paušala da odbijete i uradite sve to, o mome trošku, pa neka bude moja nadležnost, a molio bih da to nigdje ne objavljujete?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Obzirom da smo konstantno među tri najzagađenija grada, pa čak smo zagađeniji i od Zenice pitam:  Znate li koliko ima bolesnih sa plućnim bolestima u zadnja dva mjeseca jer može biti uzrok i deponija koja je prezatrpana i koja se je često i palila, a ista je vrlo blizu gradu.

                  ODGOVOR


Gradonačelnik je usmeno odgovorio na postavljeno vijećničko pitanje.