ALMIR HASANEFENDIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 02.03.1984. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Ekonomski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SBB (Savez za bolju budućnost BiH)

PITANJA


26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koje godine je usvojena Odluka o odlaganju komunalnog otpada na lokalitetu Šišeta i u kom sazivu Vijeća, tj. tražim da mi se dostavi spisak vijećnika koji su donijeli tu Odluku i koji su bili u mandatu Gradskog vijeća te godine (saziv vijećnika u tom period)?
2. U kojoj fazi je tužba protiv odgovornih lica za česte kvarove i pucanje sekundarne vodovodne mreže u gradu i da li je tužba uopšte pokrenuta?
3. Da li je tačna informacija da sa višeg nivoa vlasti sredstva u iznosu od 440.990,41 KM nisu povučena a odobrena su? Koji je razlog da su ova sredstva propala?
4. Da li će se trenutna deponija Šišeta sanirati i da li će se ispustiti plinovi iz iste kako opet ne bi bilo paljenja deponije?

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U vezi sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Goražda kojim je traženo od Gradonačelnika Goražda i nadležne gradske službe da stupe u kontakt sa firmama na području Bosne i Hercegovine pa i šire, čija je djelatnost odvoz i zbrinjavanje pasa lutalica, te Vijeću dostave informaciju o podacima do kojih su došli tokom ostvarenih kontakata, pa stoga postavljam pitanje da li su ostvareni ovi kontakti, da li se došlo do podataka koliko koštaju usluge takvih firmi, kako bi se mogla planirati sredstva u Budžetu Grada Goražda za takve usluge, obzirom da postojeći azil ima ograničene kapacitete?

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se izvode radovi asfaltiranja – krpljenja rupa na pojedinim dijelovima grada (šetalište između dva mosta) u vrijeme kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju izvođenje istih i kada vremenski uslovi nepovoljno utiču na kvalitet izvedenih radova?
2. Zašto je ulična rasvjeta u užem dijelu grada u katasrofalnom stanju i da li se planira išta učiniti po tom pitanju? U pojedinim dijelovima grada (Ul.Ferida Dizdarevića, u blizini Islamskog centra gdje je oborena ulična rasvjeta, ul. Ibrahima Čelka, Ul. 43. Drinske brigade, naeselje 1. Maj, ulaz u grad i dr.) u večernjim satima nije moguće proći ovim ulicama jer su neosvjetljene, pa građani koji prolaze ovim ulicama, čak i djeca, prinuđeni su da put osvjetljavaju telefonima i baterijskim lampama.
3. Kada će se riješiti problem pasa lutalica u Gradu Goražde u kom postoji i azil za pse, a koji ugrožavaju građane a posebno najmlađu populaciju, pa su roditelji prinuđeni djecu voziti autima u školu kako bi ih zaštitili od istih?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se može malo više obratiti pažnja na naselje Vitkovići i sadržaje koji se organizuju za djecu u tom naselju pogotovo u zimskom periodu i u periodu zimskog raspusta ?(Da se obezbjedi prikazivanje nekog filma ili organizovati neki mini koncert ili predstavu ili okititi jelku ili neki drugi sadržaj koji bi mogao okupirati pažnju djece iz naselja Vitkovići).

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će ove godine nacrt Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu biti dostavljen na vrijeme tj. u zakonskom roku? Da li će se u tom nacrtu planirati sredstva za sanaciju svih uličnih sportskih terena?
2. U kojoj fazi je tužba za sekundarnu mrežu u gradu Goražde? Da li je sve spremno za podizanje tužbe?
3. Zbog čega se zid u Luci ne ruši, obzirom da je naš bivši kolega Amar Imamović još u planiranju budžeta tražio poseban kod za njegovo rušenje? Kada će se zid rušiti ili na drugi način adaptirati?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj fazi je izrada RP “Centar”?
2. Kada počinju radovi na kružnom toku?
3. Zašto ne rade semafori u gradu Goraždu i kada se očekuje popravka istih?
4. Da li je u Program sanacije udarnih rupa uvršten put prema Hranjenu?
5. Da li se ove godine očekuje adaptacija ulice Ibrahima Čelika ispod Kajseri džamije?
6. Da li će se i kada pokositi mezarje Kolijevke?
7. Šta će se preduzeti po pitanju problema klizišta kod semafora kod Mosta Žrtava genocida u Srebrenice koje ugrožava kuće mještana na toj lokaciji?
8. Kada se očekuje sanacija podrumskih prostorija u ulici 43. Drinske brigade ulaz 16a jer je non stop voda u podrumima?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je pokrenuta tužba protiv izvođača radova na sekundarnoj vodovodnoj mreži i ako nije zašto nije?
2. Zašto se kasni sa programima uređenja grada i prigradskih naselja?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zbog čega se firmi „Konzum“ d.o.o. ne dodijele dva – tri parking prostora kako bi dostavna vozila mogla nesmetano da dovezu i istovare robu a da pri tom  ne ugrožavaju saobraćaj i pješake koji se svakodnevno kreću tim trotoarom?
2. U kojoj fazi je izgradnja Internacionalnog univerziteta u ulici Ferida Dizdarevića i da li je investitorima istekao rok za izgradnju?

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je JKP „6.Mart“ d.o.o. Goražde upoznat sa problemom pucanja kanalizacione cijevi u naselju Vitkovići tačnije ispod Fabrike vode?  Da li se planira sanacija tih cijevi kako bi vodozahvat bio u što čišćem stanju prilikom crpljenja vode?
2. Da li su Rebalansom budžeta Grada Goražda za 2022. godinu planirana novčana sredstva za uređenje pomoćnog sportskog terena i postavljanje zaštitne ograde (mreže) kako bi teren bio u boljem funkcionisanju?

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa izgradnjom internacionalnog fakulteta u Goraždu, i da li Grad Goražde i Gradsko vijeće može pomoći nešto da se ovo pokrene jer ovaj objekat je postao ruglo Grada Goražda?
2. Da li je moguće osposobiti vozilo „čistač ulica“ da isti ne bi stajao neiskorišten, a Grad Goražde isti još uvijek otplaćuje?
3. Da li će se u ovoj godini ići sa uređenjem fasada zgrada i uređenje krovova gdje se nalaze potkrovni stanovi koji su u vlasništvu Grada Goražda?
4. Zbog čega se ne kosi mezarje Kolijevke, jer isti nije bilo pokošeno za Ramazanski Bajram, i da li će se isti pokositi bar do sljedećeg Bajrama?
5. Da li će se put ispod džamije Kajserije ove godine ući u fazu asfaltiranja i adaptacije, to jeste da li će se ona voda odvesti u Drinu jer ne treba velika sredstva da bi se ovaj problem riješio?
6. Kada će se raditi asfaltiranja puta za „Podhranjen“ jer je isti uništen kamionima zbog izgradnje tunela Hranjen?
7. Kada će se otvoriti javni WC u Goraždu jer je isti neophodan?
8. Kada će se pustiti semafori u funkciju (na nekim semaforima ne rade određena svjetla)?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koji su razlozi stalnog kopanja i rovljenja trotoara i popravka cijevi ako znamo da je sekundarna mreža skoro zamijenjena? Kada pokrećemo i kako pokrećemo tu tužbu?
2. Kada počinju radovi na kružnom toku i završetak prilaza Mostu žrtava genocida u Srebrenici (žuti most) i otklanjanja onog rugla od plastičnih cijevi?
3. Da li ove godine planiramo završetak pristupnih puteva na mostu u Vitkovićima i ako može grafički prikaz kuda prolazi put kroz Vitkoviće prema mostu?
Tražim pisani odgovor sa prikazom trase.
4. Da li će Programom uređenja grada i prigradskih naselja biti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća kako se ne bi desilo kasnimo sa tom realizacijom uređenja grada?

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se nikada nije stavila u funkciju rasvjeta na ulazu u 1. Maj od semafora prema naselju? Pitanje upućujem, Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica, JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde, kao i samom Gradonačelniku?
2. Kada očekujemo (više) nastavak radova na univerzitetu u ulici Ferida Dizdarevića?  Da li smo opet prevareni od investora?
Pitanje je za Gradonačelnika.
3. Da li ste u prijedlog Budžeta uvrtili potrebna novčana sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju nove MZ-e Glamoč jer znamo da ti stanovnici skupili sve potrebne potpise za osnivanje MZ-e i predložili ih nadležnoj službi. Sada treba planirati njihovo održvanje kroz finansiranje?
4. Tražim napismeno po drugi put, kada počinje sanacija potkrovnih stanova u ulici Maršala Tita koji pripadaju Gradu Goraždu? Da li ove godine ide njihova adaptacija?

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ste planirali uređenje, ukrašavanje naselja Vitkovići povodom novogodišnjih praznika kao i da li ste razmatrali mogućnosti postavljanja ledene plohe u naselju Vitkovići?
2. Zašto opet sa Kantonom idemo u projekte, a ne koji nismo mi odabrali kroz MZ-e, ili vijećničkim pitanjima ili vijećničkim inicijativama nego radimo kako nam oni navode?
3. Zašto smo preskočili praksu da pod drugom tačkom dnevnog reda „Izvještaj o realizaciji zaključaka“ dobijamo izvještaj od Gradonačelnika o dešavanjima između dvije sjednice?

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koliko smo do sada 10.11.2021. godine potrošili novca sa kodova za održavanje putnih pravaca i sanacija udarnih rupa?

Ako je ostalo sredstava bilo bi dobro da se asfaltira putni pravac iz Glamoča prema Graboviku to jeste da se bar saniraju udarne rupe

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto su stali radovi na pomoćnom gradskom stadionu Goražde?
2. Da li potpisanim ugovorom  o sufinansiranju asfaltiranja putnih pravaca u Gradu Goraždu su uzeti o obzir vijećničke inicijative i pitanja koju su vijećnici predložili i vijeće usvojilo da se to asfaltira ili su neki drugi putni pravci u pitanju, a koje Vijeće nije prihvatilo kroz Program, a ni kroz inicijativu?
3. Da li su predviđena novčana sredstva u uređenju grada i prigradskih naselja i ako nisu da li ih možemo predvidjeti za sljedeću godinu,  za ulicu 1 Slavne višegradske brigade, a vezano za dopis  djece iz te ulice za uređenje dječjeg „Sunčanog parka“?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj je fazi prijedlog prostornog plana BPK-a Goražde i prijedlog prostornog plana Grada Goražda i kada možemo ga očekivati na usvajanju? Imamo informacije da ima interesenata za otvaranje streljane ali da se čeka na usvajanje prijedloga Prostornog plana BPK-a Goražde, te Vas molim da  mi odgovorite da li je planirana streljana na području grada Goražda ili BPK-a Goražde i ako jeste, na kojoj je lokaciji ista planirana?
2. Da li postoji mogućnost dogovora sa udruženjem ugostitelja da kafići koji se nalaze u blizini bine na koncerte da smanje muziku u istim kako bi festival dobio na značaju, to jeste kako bi se izvođači i učesnici festivala mogli čuti?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitam Gradonačelnika da li se u projektu pomoćnog terena uvrstila moja sugestija da zemljani radovi obuhvate na kompletnu površinu terena kako bi se moglo dalje aplicirati za balon salu?
2. Kada počinje adaptacija potkrovnih stanova u ulici Maršala Tita?
3. Kada možemo očekivati redovno vodosnabdjevanje na Obarku?
4. Molim vas da u što skorije vrijeme uradimo krpažu ulica, to jeste sanacije udarnih rupa sa koda sanacija udarnih rupa.
5. Da li je u funkciju javni WC i ko ga održava?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Park u samom centru grada (bivša trgovna Halilović) koje je isti dat na održavanje i zašto je u ovako lošem stanju (trava).
2. Zašto JKP ne posipa sredstva protiv rasta trave u ulici Višegradska (crvene pločice) kako ne bi morali kositi trotoar. Znamo i sami da je ovo urađeno prošle godine, a već sada imamo problem sa rastom trave na trotoaru.
3. Zašto služba kasni sa Programom uređenja grada i Programom utroška komunalne potrošnje(košenje, čišćenje) kroz program.
4. Da li se planira izgradnja spomenika Drinskim mučenicama iza O.Š. Husein ef. Đozo jer znamo i sami da izgradnjom crkve treba da se obiđe i mjesto nesreće i položi cvijeće.

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada je rok završetka radova na mostu Žrtava Srebrenice to jeste na „Žutom mostu“ i koliko je rok probijen, ako je probijen i koje su posljedice probijanja ovog završetka radova.
2. Da li je u ovoj godini planirano to jeste aplicirano Cestama Federacije Bosne i Hercegovine, adaptacije putnog pravca Trg – Vinarići – Baćci, i ako je, da li se može znati kada je realizacija te sanacije, obzirom da još nije napravljen kružni tok niti most Žrtava Srebrenice pa da se prolongira ova adaptacija dok se ne završi most?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitam Vas gosp. Gradonačelniče možete li dobiti informaciju o stanju  završetka radova  mosta Žrtava Srebrenice odnosno žutog mosta? Hoće li se završiti u zadanom roku? Može li se izvršiti revizija projekta i da se uvede još neka firma da se to poboljša i ubrza?
2. Znamo svi da je došla umjetna trava na Fudbalski stadion Goražde. Ja nigdje nisam pročito da je raspisan tender za izvođene radova.Pitam kada će se to početi raditi? Jel raspisan tender i kada će se pristupiti njegovoj realizaciji?

INICIJATIVE


16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Sanacija i popravak puta u ulici Agana Imamovića u dužini od 1000 metara (1 km), do gradskog rezervoara u Rasadniku.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ugroženost pristupa gradskom rezervoaru, te ugroženost pristupa kućama tj. imanjima građana u ulici Agana Imamovića, posebno u zimskim uslovima koji dolaze.

Rastinje i šuma je ogromna i onemogućava pristup imanjima kako zbog vegetacije tako i zbog ogromnih rupa i kanala cijelom dužinom puta do gradskog rezervoara – Rasadnik.

Napomena: put do rezervoara mora biti u funkciji i održavan cijelo vrijeme.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu člana 123.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se po hitnom postupku pošalje jedan apel, zahtjev, inicijativa prema resornom ministarstvu koje je nadležno za sanaciju, popravku i zamjenu semafora u Gradu Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Mislim razlog nema potrebe pisati ali izgleda da moram obzirom da nam ministri ne žive u našem gradu. Jedini smo grad koji nema ispravne semafore, a ipak mislim da je neko te semafore  postavljao sa razlogom na mjesta gdje su isti postavljeni.

Svakodnevan njihov rad je sigurnost za građane Goražda kako za vozače tako i pješake, a najviše naših najmlađih stanovnika ovog grada.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da Gradska služba za finansije, Služba za urbanizam i prostorno uređenje, a zajedno sa Gradonačelnikom uvrste u prijedlog Budžeta potrebna novčana sredstva za adaptaciju sportskog terena u naselju Vitkovići (teren iznad glavnog terena), postavljanjem umjetne trave kao i zaštitne ograde na tome terenu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svi znamo o kakvom značajnom terenu su radi za naselje Vitkovići, i isto znamo u kakvom stanju je sada taj teren, nimalo uslovno za korištenje. Smatram da sada kroz program uređenja Grada i prigradskih naselja, ovo naselje treba da bude prioritet nad svim prioritetima mjesnim zajednica Grada Goražda jer do sada ništa u ovom naselju nismo uradili od sportskih terena bilo kojeg sporta pogotovo što znamo da je to naselje imalo rasadnik dobrih fudbalera u svim selekcijama.

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem da gradska nadležna služba pripremi  Gradskom vijeću Odluku kojom će se visina rente za građevinsko zemljište umanjiti na realan iznos.

Rok za realizaciju je naredna sjednica Vijeća.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smanjenjem rente za građevinsko zemljište privukao bi veći broj investitora u našem gradu. Trenutna visina rente je jedna od najvećih u Federaciji BiH i samim time odbija nam investitore da investiraju u Goraždu.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zamjena dotrajalih i neupotrebljivih kanti za otpatke u naselju Vitkovići, ulici Mevsuda Bajića Baje, Prve drinske udarne brigade i Murisa Dučića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Postojeće kante su u veoma lošem stanju u ne služe svrsi.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: 

Da se u ul: 43. Drinska briga  iza zgrada Lamela H da se stavi tampon za parking prostor. Napravljene su 4 zgrade nije napravljen nijedan parking prostor.