Nusret Hubjer (SBB)

PITANJA

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Da li postoji mogućnost da se izvrši sadnja drvoreda i postavljanje klupa na zelenoj površini pored lokalnog puta na lokalitetu Sinica, MZ Hubjeri.
  (Pomoćnik Gradonačelnika je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Zašto nije izvršeno uklanjanje betonskih objekata – garaža koje se nalaze na zelenoj površiti u ulici Sinica MZ Goražde III, (zelena površina koja se prostire od ulaza u firmu „GP Drina“)?
  (Pomoćnik Gradonačelnika je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Zašto je došlo do pekida struje na javnoj rasvjeti u Vitkovićima, te šta se planira učiniti po pitanju pasa lutalica koji su prisutni na području Vitkovića?
 • Kojim propisom ili Programom je uređen redoslijed i vremenski razmak u odvozu smeća na području urbanih zona Grada Goražda?
 • Postoji li u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde registar oboljelih od karcinoma dojki? Ukoliko postoji možete li odgovoriti na to da li ima povećanja oboljelih od karcinoma dojki u zadnje dvije godine?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koliko je doneseno prijedloga za izvršenje potraživanja komunalne naknade?

                  ODGOVOR


 • Pitanje upućujem Koordinatorici Parka „Plavi cvijet“ i direktorici Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.  Ko je odredio cijene karata (ulaznica) za korištenje usluga Parka „Plavi cvijet“? Ovim putem tražim od Vas da mi dostavite obrazloženje cijena svih karata (ulaznica) za korištenje usluga Parka, jer postoji negodovanje pojedinih građana da su cijene pojedinih ulaznica nesrazmjerne usluzi.

                  ODGOVOR


 • Pitanje upućujem Predsjedavajućoj Gradskog vijeća
  Da li Gradonačelnik poštuje odredbe Statuta Grada Goražda i Poslovnika Općinskog vijeća, u smislu da blagovremeno dostavlja Gradskom vijeću, tj. Vama Predsjedavajuća, sve odluke i druge akte koje donosi u okviru svojih nadležnosti.

                  ODGOVOR