Nusret Hubjer (SBB)

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

 • Da li je moguće da nadležna Gradska Služba za upravu Grada Goražda u skladu sa svojim nadležnostima i u saradnji sa Savjetom MZ IV, izvrše postavljanja objekata na lokalnoj cesti (ležećih policajacajaca) u ul: Enesa Turkovića u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima? (Tražim usmeni odgovor).
 • Da li je izvršeno uklanjanje privremenih betonskih objekata ( garaža) sa zelene površine koja se prostire do ulaza u Firmu GP Drina u naselju Luka? ( Tražim usmeni odgovor).
 • Da li ste aplicirali na projekte koje raspisuju viši nivoi vlasti u BiH i na taj način obezbjedili novac za sanaciju i asvaltiranje dijela lokalnog puta MZ Hubjeri. Konkretno od spomenika poginulim borcima Armije RBiH do entitetske linije? ( Tražim usmeni odgovor).
 • Da li je moguće postaviti adekvatne odvodne cijevi i rešetke koje će prikupljati oborinske vode koje se u kišnim periodima skupljaju u ulici Muhidina Mašića – Munje? ( Tražim usmeni odgovor).
 • Da li je moguće postaviti ogledala na izlazima sa lokalnih puteva u ul: Braće Posvandžića, i Huseina Bešlije na magistralni put u naselju Vinarići? ( Tražim usmeni odgovor).

Gradonačelnik je na postavljena pitanja odgovorio na sjednici Vijeća.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.02.2020)

 • Na osnovu plana i redoslijeda odvoza smeća u gradu i prigradskim naseljima koji je donijelo Rukovodstvo JKP 6. Mart d.o.o., a koji je dostavljen Gradskom vijeću kao odgovor na moje postavljeno pitanje, postavljam sljedeće pitanje : Da li se u navedenom Programu može planirati učestaliji sedmični odvoz smeća u gradu i prigradskim naseljima, a da pri tom ne dođe do povećanja cijene na računima za individualnu komunalnu potrošnju?
 • Koliko je u 2019. godini podneseno Zahtjeva za oslobađanje od obaveze plaćanja komunalne naknade i koliko je izdato Rješenja o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja komunalne naknade u 2019. godini?
 • Zašto u prethodnim godinama niste predlagali Vijeću Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade, već pri obračunu komunalne naknade koristite vrijednost komunalnog boda propisanog Odlukom Vijeća iz 2013. godine., kada znate da Vam je zakonska obaveza da svake godine predlažete Vijeću novu Odluku kojom bi se utvrdila vrijednost boda komunalne naknade?
 • U kojim mjesnim zajednicama Grada Goražda građanima izdajete Rješenja za plaćanje komunalne naknade?
 • Da li su poduzete aktivnosti za izgradnju dječijeg igrališta na Obarku, novac je obezbijeđen kroz amandman koji je prihvaćen u prijedlogu Budžeta za 2020. godinu?
 • Zašto nije u funkciji sistem navodnjavanja kap po kap u MZ Hubjeri, a čije je postavljanje završeno prethodne godine?
 • Da li ima zainteresovanih investitora za izgradnju deponije na lokaciji Trešnjica?

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

 • Kada će se riješiti prolem prekida struje, na javnoj rasvjeti u MZ Vitkovići i u naselju 1 Maj. Pitanja postavlja u ime predsjednica savjeta MZ- Vitkovići i u ime pojedinih grada naselja 1 Maj.
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • U kojoj fazi je uklanjanje betonskih objekta – garaža, koje se nalaze na zelenoj površini u ulici Sinica MZ-e Goražde III, (zelena površina koja se prostire do ulaza u firmu „GP Drina“)?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Je li riješen problem zagrijavanja sportskih sala u Gradskoj dvorani?
  Ukoliko jeste, je li to rješenje privremenog ili trajnog karaktera?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • Koliko je katastarskih čestica (neizgrađenog građevinskog zemljišta) u vlasništvu Grada Goražda planirano u važećim regulacinim planovima za prodaju neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske čestice?
  Konkretno mislim na to koliko je preostalo katastarskih čestica koje su planirane, a još uvijek nisu prodate po tom osnovu?
 • Zašto nije realizovan Zaključak kluba SBB-a koji je usvojen na 21. sjednici Vijeća, a odnosi se na dostavljanje Gradskom vijeću Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih gradskih službi za upravu u periodu od 01.01.2019. godine do 01.09.2019. godine?
 • Šta su komunalni redari i komunalni inspektor poduzeli po pitanju uklanjanja betonskih objekata – garaža, koje se nalaze na zelenoj površini u ulici Sinica MZ Goražde III (zelena površina koja se prostire od ulaza u firmu GPD Drina)?
 • Kojim propisom ili programom je uređen redoslijed i vremenski razmak u odvozu smeća, na području urbanih zona Grada Goražda? Ukoliko postoji takav propis ili program tražim da se dostavi vijećnicima na uvid.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Da li postoji mogućnost da se izvrši sadnja drvoreda i postavljanje klupa na zelenoj površini pored lokalnog puta na lokalitetu Sinica, MZ Hubjeri.
  (Pomoćnik Gradonačelnika je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Zašto nije izvršeno uklanjanje betonskih objekata – garaža koje se nalaze na zelenoj površiti u ulici Sinica MZ Goražde III, (zelena površina koja se prostire od ulaza u firmu „GP Drina“)?
  (Pomoćnik Gradonačelnika je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Zašto je došlo do pekida struje na javnoj rasvjeti u Vitkovićima, te šta se planira učiniti po pitanju pasa lutalica koji su prisutni na području Vitkovića?
 • Kojim propisom ili Programom je uređen redoslijed i vremenski razmak u odvozu smeća na području urbanih zona Grada Goražda?
 • Postoji li u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde registar oboljelih od karcinoma dojki? Ukoliko postoji možete li odgovoriti na to da li ima povećanja oboljelih od karcinoma dojki u zadnje dvije godine?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koliko je doneseno prijedloga za izvršenje potraživanja komunalne naknade?

                  ODGOVOR


 • Pitanje upućujem Koordinatorici Parka „Plavi cvijet“ i direktorici Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.  Ko je odredio cijene karata (ulaznica) za korištenje usluga Parka „Plavi cvijet“? Ovim putem tražim od Vas da mi dostavite obrazloženje cijena svih karata (ulaznica) za korištenje usluga Parka, jer postoji negodovanje pojedinih građana da su cijene pojedinih ulaznica nesrazmjerne usluzi.

                  ODGOVOR


 • Pitanje upućujem Predsjedavajućoj Gradskog vijeća
  Da li Gradonačelnik poštuje odredbe Statuta Grada Goražda i Poslovnika Općinskog vijeća, u smislu da blagovremeno dostavlja Gradskom vijeću, tj. Vama Predsjedavajuća, sve odluke i druge akte koje donosi u okviru svojih nadležnosti.

                  ODGOVOR

INICIJATIVE

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

Pravni osnov:
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda („Službene novine Grada Goražda“, broj:2/20). 

Osnovi sadržaj:
Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Razlozi zbog kojih se donosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Usklađivanje Odluke o komunalnom redu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine BPK Goražde“, broj: 9/13). Obzirom da je Zakon o komunalnim djelatnostima donesen posle navedene Odluke te da je Zakonom propisana obaveza donošenja i usklađivanja ove odluke sa Zakonom, a da to do danas nije učinjeno, neophodno je izvršiti ovu zakonsku obavezu, kako bi se na taj način i olakšao rad gradskih inspekcija.


Pravni osnov:
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda („Službene novine Grada Goražda“, broj:2/20 

Osnovi sadržaj:
Donošenje Odluke o vodovodu i kanalizaciji

Razlozi zbog kojih se donosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Usklađivanje navedene odluke sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine BPK Goražde“, broj: 9/13). Obzirom da je Zakon o komunalnim djelatnostima donesen posle navedene Odluke te da je Zakonom propisana obaveza donošenja i usklađivanja ove odluke sa Zakonom, a da to do danas nije učinjeno, neophodno je izvršiti ovu zakonsku obavezu, kako bi se na taj način i olakšao rad gradskih inspekcija.