Nusret Hubjer (SBB)

PITANJA (3)

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

  • Koliko je doneseno prijedloga za izvršenje potraživanja komunalne naknade?

                  ODGOVOR


  • Pitanje upućujem Koordinatorici Parka „Plavi cvijet“ i direktorici Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.  Ko je odredio cijene karata (ulaznica) za korištenje usluga Parka „Plavi cvijet“? Ovim putem tražim od Vas da mi dostavite obrazloženje cijena svih karata (ulaznica) za korištenje usluga Parka, jer postoji negodovanje pojedinih građana da su cijene pojedinih ulaznica nesrazmjerne usluzi.

                  ODGOVOR


  • Pitanje upućujem Predsjedavajućoj Gradskog vijeća
    Da li Gradonačelnik poštuje odredbe Statuta Grada Goražda i Poslovnika Općinskog vijeća, u smislu da blagovremeno dostavlja Gradskom vijeću, tj. Vama Predsjedavajuća, sve odluke i druge akte koje donosi u okviru svojih nadležnosti.

                  ODGOVOR