VERNESA HUBANIĆ

Rođena:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)