STRANKA DIJASPORE BIH

SEAD TATARIN

VIJEĆNIK
SEAD TATARIN

VIJEĆNIK

Rođen: 14.05.1987. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: frizer
Mjesto zaposlenja: Stranka dijaspore BiH
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka dijaspore BiH
061/360 - 987
Vranići

PITAJTE VIJEĆNIKA/VIJEĆNICU (STRANKA DIJASPORE BIH)

CAPTCHA image

To nam pomaže spriječiti neželjenu poštu, hvala!