BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI

DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ

VIJEĆNIK
DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ

VIJEĆNIK

Rođen: 18.05.1973. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: penzioner
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Bosanskohercegovački demokrati
061 316 44 63
Goražde, 43. Drinske brigade br. 18