SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH

ALMIR HASANEFENDIĆ

VIJEĆNIK
ALMIR HASANEFENDIĆ

VIJEĆNIK

Rođen: 02.03.1984. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Ekonomski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SBB /Savez za bolju budućnost BiH/
061 217 199
Goražde, Salih bega Kuljuha br. 19

ARMINA PIŠMO

VIJEĆNICA
ARMINA PIŠMO

VIJEĆNICA

Rođena:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost: SBB /Savez za bolju budućnost BiH/
000 000 000
Goražde, BiH