NAROD I PRAVDA (NIP)

ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA

Rođena:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost: Narod i pravda
000 000 000
Goražde, BiH

TARIK ALIĆ

VIJEĆNIK
TARIK ALIĆ

VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost: Narod i pravda
000 000 000
Goražde, BiH