ADIS HALILOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 31.07.1977. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)
Mail: adis977@bih.net.ba

PITANJA


27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
 1. Imajući u vidu da smo poduzeli značajne korake tokom 2023. godine u cilju stabilizacije i poboljšanja uslova rada JKP “6.Mart” d.o.o. Goražde, interesuje me kakvi su efekti povećanja cijene usluga i povećanja tranše?
2. Šta je urađeno u period od predhodne sjednice do danas na pitanju implementacije zaključka rješavanja odlaganja otpada i zatvaranja nelegalne deponije Šišeta?

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
 1. Da li je predviđeno da se u 2024. godini izvrši saniranje podloge ili puta na lokalitetu Iranskog šetališta?
 2. Da li je planirano da se izvrši uređenje šetališta na desnoj obali rijeke Drine na lokalitetu od baćanskog mosta prema industrijskoj zoni i firmi “Bekto precisa”?
 3. U kojoj fazi je nabavka svjetiljki za zamjenu ulične rasvjete?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kakvi su efekti donesenih Odluka o povećanju cijene vode i povećanju tranše prema JKP „6. Mart“ d.o.o. Goražde?  Efekti se ne vide na terenu, pa postavljam pitanje šta je potrebno dodatno preduzeti da bi efekti na terenu bili vidljiviji?
2. Kada će se izvršiti zamjena rasvjetnih tijela koja nisu u funkciji pored magistralne ceste na relaciji od kružnog toka u Vitkovićima do Goražde puteva?
3. Kada će se izvršiti uređenje Gradskog trga u smislu saniranja pločnika na istom, kako bi se građani mogli normalnije kretati?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sporno oko legalizacije ili rušenja objekta u vlasništvu porodice Drljević na lokalitetu neposredno pored Bešove mesnice? Objekat je u jako lošem i neuređenom stanju, te je neophodno hitno rješavanje istog na jedan od naprijed navedenih načina.
2. U kojoj fazi je izgradnja spomenika legendarnom komadantu Zaimu Imamović?
3. U kojoj fazi je uređenje Gradskog trga?
4. Održavanje javne rasvjete na lokalitetu pored magistralnog puta od ulaza u Grad Goražde do kružnog toka u naselju Vitkovići. Zašto se ne izvrši zamjena rasvjetnih tijela koja ne rade već duži vremenski period a riječ je o približno oko 40 rasvjetnih jedinica?
5. Da li je i koliko finansijskih sredstava odobrenih od viših nivoa vlasti za implementaciju određenih projekata, vraćeno istim radi neimplementacije?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023)

REDNI BROJ PITANJE
1. Saniranje i rekonstrukcija ulične rasvjete na lokalitetu Iranskog šetališta je zaista za svaku pohvalu.  Da li se ima u planu i saniranje asfaltnog kolovoza na lokalitetu Iranskog šetališta?
2. Da li se ima u planu rekonstrukcija ili puštanje u funkciju šetalište na desnoj obali rijeke Drine a između Omladinske ulice i Baćanskog mosta (ostao je dio šetališta ispod firme „Becto preciza“ ili „Emka“ u dužini 200 – 300 metara, koji je u jako lošem stanju).

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Upravo sam dobio informaciju od jednog novinara da su danas zakazani protesti građana vezano za saniranje ulice od Trga do Baćaka. Sa druge strane imam informaciju, da se prioritet daje za rješavanje kružnog toka kod „Žutog mosta“ u odnosu na saniranje ove ulice, a poslije toga ide saniranje ulice od Trga prema Baćcima. Da li je moguće nekako intervenisati, da se prvo riješi pitanje ove navedene ulice?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li  neko ima informacije, a vezano je za dionicu puta Trg – Baćci i zaobilaznica koja još uvijek nema upotrebnu dozvolu i kada se iste  planiraju sanirati?

INICIJATIVE


12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem vijećničku inicijativu da Gradonačelnik u saradnji sa nadležnim službama obavi razgovor sa vlasnikom motela „Bazeni“, u cilju stavljanja u funkciju istih u toku ljetne turističke sezone 2022. godine.
O prijedlogu sa navedenih razgovora obavijestiti Gradsko vijeće u cilju zauzimanja konačnih stavova.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog velike potrebe za bazenom u našem gradu, a prvenstveno zbog naše djece koja idu u Foču na bazen  ili negdje drugo, podnosim ovu inicijativu kao prelazno rješenje dok se ne nađe rješenje za izgradnju našeg bazena.