ADIS HALILOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 31.07.2077. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)
Mail: adis977@bih.net.ba

PITANJA


7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Upravo sam dobio informaciju od jednog novinara da su danas zakazani protesti građana vezano za saniranje ulice od Trga do Baćaka. Sa druge strane imam informaciju, da se prioritet daje za rješavanje kružnog toka kod „Žutog mosta“ u odnosu na saniranje ove ulice, a poslije toga ide saniranje ulice od Trga prema Baćcima. Da li je moguće nekako intervenisati, da se prvo riješi pitanje ove navedene ulice?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li  neko ima informacije, a vezano je za dionicu puta Trg – Baćci i zaobilaznica koja još uvijek nema upotrebnu dozvolu i kada se iste  planiraju sanirati?