ADIS HALILOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 31.07.1977. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)
Mail: adis977@bih.net.ba

PITANJA


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023)

REDNI BROJ PITANJE
1. Saniranje i rekonstrukcija ulične rasvjete na lokalitetu Iranskog šetališta je zaista za svaku pohvalu.  Da li se ima u planu i saniranje asfaltnog kolovoza na lokalitetu Iranskog šetališta?
2. Da li se ima u planu rekonstrukcija ili puštanje u funkciju šetalište na desnoj obali rijeke Drine a između Omladinske ulice i Baćanskog mosta (ostao je dio šetališta ispod firme „Becto preciza“ ili „Emka“ u dužini 200 – 300 metara, koji je u jako lošem stanju).

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Upravo sam dobio informaciju od jednog novinara da su danas zakazani protesti građana vezano za saniranje ulice od Trga do Baćaka. Sa druge strane imam informaciju, da se prioritet daje za rješavanje kružnog toka kod „Žutog mosta“ u odnosu na saniranje ove ulice, a poslije toga ide saniranje ulice od Trga prema Baćcima. Da li je moguće nekako intervenisati, da se prvo riješi pitanje ove navedene ulice?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li  neko ima informacije, a vezano je za dionicu puta Trg – Baćci i zaobilaznica koja još uvijek nema upotrebnu dozvolu i kada se iste  planiraju sanirati?

INICIJATIVE


12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem vijećničku inicijativu da Gradonačelnik u saradnji sa nadležnim službama obavi razgovor sa vlasnikom motela „Bazeni“, u cilju stavljanja u funkciju istih u toku ljetne turističke sezone 2022. godine.
O prijedlogu sa navedenih razgovora obavijestiti Gradsko vijeće u cilju zauzimanja konačnih stavova.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog velike potrebe za bazenom u našem gradu, a prvenstveno zbog naše djece koja idu u Foču na bazen  ili negdje drugo, podnosim ovu inicijativu kao prelazno rješenje dok se ne nađe rješenje za izgradnju našeg bazena.