STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednici, zamjenici Predsjednika i članovi stalnih radna tijela  imenuje se na period  trajanja mandata izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda za mandatni period 2020.-2024.


Komisija za statutarna pitanja i propise

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Edin TanjoPredsjednik
Almir MulahmetovićZamjenik predsjednika
Anela JamakČlan
Edina MudželetČlan
Jasmin BešlijaČlan

Komisija za izbor i imenovanje

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Armina PišmoPredsjednik
Anela Čakal UšanovićZamjenik predsjednika
Mustafa AdžemČlan
Adnan ŽugaČlan
Senad DelićČlan

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost spolova i predstavke i pritužbe

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Anela JamakPredsjednik
Džemal OmanovićZamjenik predsjednika
Senad DelićČlan
Nijaz ĆehajaČlan
Aner HastorČlan

Komisija za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Nermin MašalaPredsjednik
Aldin ŽugaZamjenik predsjednika
Almir HasanefendićČlan
Majda OmerovićČlan
Damir ČeljoČlan

Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Adis HalilovićPredsjednik
Alen SelimovićZamjenik predsjednika
Džemal OmanovićČlan
Armina MarićČlan
Amina RikaloČlan

Kreditni odbor

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Anela Čakal UšanovićPredsjednik
Rasim LigataZamjenik predsjednika
Vernesa HubanićČlan
Almir MršoČlan
Razija RahmanČlan

Komisija za pitanje boračko – invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Dalila MirvićPredsjednik
Adis HalilovićZamjenik predsjednika
Sead MršoČlan
Amel BarimacČlan
Mevludin AhmetspahićČlan

Komisija za pitanja mladih

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Tarik AlićPredsjednik
Edin TanjoZamjenik predsjednika
Vernesa HubanićČlan
Elma DardaganČlan
Alma JašarevićČlan

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Medina KulelijaPredsjednik
Nermin MašalaZamjenik predsjednika
Amer DedovićČlan
Bajro ObućaČlan
Salko KudinČlan
Mirsada KadrićČlan
Mirela RaščićČlan

Komisija za borbu protiv korupcije

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Alen SelimovićPredsjednik
Nedim DragoljZamjenik predsjednika
Arnel VranjČlan
Faruk VranaČlan
Nusret RadmilovićČlan

Vijećniku koji je član stalnog radnog tijela – komisije Gradskog vijeća Grada Goražda pripada naknada u visini 30,00 KM za svaku sjednicu radnog tijela – komisije, osim Komisije za statutarna pitanja i propise kojoj pripada 40,00 KM.

Naknada iz predhodnog stava pripada i članovima radnih tijela – komisija koji nisu vijećnici.