SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH (SDP)


ALEN SELIMOVIĆ

VIJEĆNIK
ALEN SELIMOVIĆ

VIJEĆNIK

Rođen: 07.09.1971. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Marketing agent
Nacionalnost: Bosanac
Stranačka pripadnost: SDP (Socijaldemokratska partija BiH)
061 388 365
Goražde, Seada Sofovića br. 11

SENAD DELIĆ

VIJEĆNIK
SENAD DELIĆ

VIJEĆNIK

Rođen: 06.04.1963. godine
Stručna sprema: SŠS
Zanimanje: Medicinski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDP (Socijaldemokratska partija BiH)
062 550 814
Goražde, Ferida Dizdarević br. 28

PITAJTE VIJEĆNIKA/VIJEĆNICU – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH (SDP)

CAPTCHA image

To nam pomaže spriječiti neželjenu poštu, hvala!