Almir Hasanefendić (SBB)

PITANJA

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada je rok završetka radova na mostu Žrtava Srebrenice to jeste na „Žutom mostu“ i koliko je rok probijen, ako je probijen i koje su posljedice probijanja ovog završetka radova.
2. Da li je u ovoj godini planirano to jeste aplicirano Cestama Federacije Bosne i Hercegovine, adaptacije putnog pravca Trg – Vinarići – Baćci, i ako je, da li se može znati kada je realizacija te sanacije, obzirom da još nije napravljen kružni tok niti most Žrtava Srebrenice pa da se prolongira ova adaptacija dok se ne završi most?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitam Vas gosp. Gradonačelniče možete li dobiti informaciju o stanju  završetka radova  mosta Žrtava Srebrenice odnosno žutog mosta? Hoće li se završiti u zadanom roku? Može li se izvršiti revizija projekta i da se uvede još neka firma da se to poboljša i ubrza?
2. Znamo svi da je došla umjetna trava na Fudbalski stadion Goražde. Ja nigdje nisam pročito da je raspisan tender za izvođene radova.Pitam kada će se to početi raditi? Jel raspisan tender i kada će se pristupiti njegovoj realizaciji?

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: 

Da se u ul: 43. Drinska briga  iza zgrada Lamela H da se stavi tampon za parking prostor. Napravljene su 4 zgrade nije napravljen nijedan parking prostor.