ALMIR HASANEFENDIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 02.03.1984. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Ekonomski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SBB (Savez za bolju budućnost BiH)

PITANJA


7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj je fazi prijedlog prostornog plana BPK-a Goražde i prijedlog prostornog plana Grada Goražda i kada možemo ga očekivati na usvajanju? Imamo informacije da ima interesenata za otvaranje streljane ali da se čeka na usvajanje prijedloga Prostornog plana BPK-a Goražde, te Vas molim da  mi odgovorite da li je planirana streljana na području grada Goražda ili BPK-a Goražde i ako jeste, na kojoj je lokaciji ista planirana?
2. Da li postoji mogućnost dogovora sa udruženjem ugostitelja da kafići koji se nalaze u blizini bine na koncerte da smanje muziku u istim kako bi festival dobio na značaju, to jeste kako bi se izvođači i učesnici festivala mogli čuti?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitam Gradonačelnika da li se u projektu pomoćnog terena uvrstila moja sugestija da zemljani radovi obuhvate na kompletnu površinu terena kako bi se moglo dalje aplicirati za balon salu?
2. Kada počinje adaptacija potkrovnih stanova u ulici Maršala Tita?
3. Kada možemo očekivati redovno vodosnabdjevanje na Obarku?
4. Molim vas da u što skorije vrijeme uradimo krpažu ulica, to jeste sanacije udarnih rupa sa koda sanacija udarnih rupa.
5. Da li je u funkciju javni WC i ko ga održava?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Park u samom centru grada (bivša trgovna Halilović) koje je isti dat na održavanje i zašto je u ovako lošem stanju (trava).
2. Zašto JKP ne posipa sredstva protiv rasta trave u ulici Višegradska (crvene pločice) kako ne bi morali kositi trotoar. Znamo i sami da je ovo urađeno prošle godine, a već sada imamo problem sa rastom trave na trotoaru.
3. Zašto služba kasni sa Programom uređenja grada i Programom utroška komunalne potrošnje(košenje, čišćenje) kroz program.
4. Da li se planira izgradnja spomenika Drinskim mučenicama iza O.Š. Husein ef. Đozo jer znamo i sami da izgradnjom crkve treba da se obiđe i mjesto nesreće i položi cvijeće.

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada je rok završetka radova na mostu Žrtava Srebrenice to jeste na „Žutom mostu“ i koliko je rok probijen, ako je probijen i koje su posljedice probijanja ovog završetka radova.
2. Da li je u ovoj godini planirano to jeste aplicirano Cestama Federacije Bosne i Hercegovine, adaptacije putnog pravca Trg – Vinarići – Baćci, i ako je, da li se može znati kada je realizacija te sanacije, obzirom da još nije napravljen kružni tok niti most Žrtava Srebrenice pa da se prolongira ova adaptacija dok se ne završi most?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitam Vas gosp. Gradonačelniče možete li dobiti informaciju o stanju  završetka radova  mosta Žrtava Srebrenice odnosno žutog mosta? Hoće li se završiti u zadanom roku? Može li se izvršiti revizija projekta i da se uvede još neka firma da se to poboljša i ubrza?
2. Znamo svi da je došla umjetna trava na Fudbalski stadion Goražde. Ja nigdje nisam pročito da je raspisan tender za izvođene radova.Pitam kada će se to početi raditi? Jel raspisan tender i kada će se pristupiti njegovoj realizaciji?

INICIJATIVE


7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zamjena dotrajalih i neupotrebljivih kanti za otpatke u naselju Vitkovići, ulici Mevsuda Bajića Baje, Prve drinske udarne brigade i Murisa Dučića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Postojeće kante su u veoma lošem stanju u ne služe svrsi.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: 

Da se u ul: 43. Drinska briga  iza zgrada Lamela H da se stavi tampon za parking prostor. Napravljene su 4 zgrade nije napravljen nijedan parking prostor.