Amar Imamović (NIP)

PITANJA

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Tražim dostavljanje konkretnih informacija o Timu za implementaciju kredita Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju infrastrukture u Goraždu, i to:

  • Na osnovu kojeg zakona, pravilnika ili odluke je formiran ovaj tim,
  • Prava i obaveze ovog tima,
  • Imena i prezimena članova tima,
  • Tačan finansijski iznos koji je uplaćen članovima ovog tima za obavljanje ovog zadatka

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je Gradska uprava Grada Goražda poduzela povodom Odluke Federalnog ministra Prostornog uređenja kojom se poništava  urbanistička saglasnosat i odobrenje za gradnju obala utvrde? To je odluka iz 2020 godine.
2. Koji je status tužbe Grada Goražda protiv HE „PIVA“ Mratinje koja je podnesena zbog poplave iz decembra 2010.godine koja je prouzrokovala štetu na 315 stambenih objekata i 59 pravnih lica, gdje je evakuisano 105 porodica i 12 stambenih jedinica je potpuno uništeno.
3. Da li postoji pravilnik koji propisuje  označavanje vozila Gradske uprave Grada Goražda?
4. Koji su koraci i potezi Gradske uprave poduzeti ili će biti poduzeti po pitanju da Gradska uprava nikada nije dala urbanističku i građevinsku dozvolu za sporni zid  u naselju Luka, a svjesni smo da je zid napravljen i da je tu?

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju postavljanje info tabla sa informacijama i slikama na ulazu ratnog historijskog spomenika, Most ispod mosta“ u omladinskoj ulici.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Most ispod mosta predstavlja simbol volje i želje za život građana Grada Goražda u toku 1336. dana duge barbarske opsade. Ovaj spomenik zaslužuje da bude bolje urađen i lakše pristupačan i vidljiv svim našim slučajnim i namjernim gostima.

2. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave, uspostavljanje registra zaposlenih lica u organima javne uprave Grada Goražda te priključiti iste već postojećem registru zaposlenih i imenovanih lica u organima javne uprave BPK-a Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uspostavljanjem i objavom registra se povećava transparentnost rada Gradske uprave i Gradskih javnih preduzeća i ustanova. Građani imaju pravo da znaju i imaju uvid u zaposlena i imenovana lica u Gradskoj javnoj upravi koja predstavlja servis u službi građana.

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se  nadležnoj službi uspostavljanje u objava na službenoj „internet stranici grada Goražda gorazde.ba“ registar svih poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada Goražda.  Rok za realizaciju 90. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uspostavljanjem ovog registra svi naši sugrađani će imati bolji uvid u vlasništvo i iskorištenost stambenih i poslovnih prostora i objekata Grada Goražda. Neiskorišteni prostori će biti lakše dostupni i pogodniji za korištenje svim našim sugrađanima koji iskažu želju za korištenje istih. Objavom ovog registra se povećava transparentnost rada Gradske uprave koja predstavlja servis u službi Građana.

4. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu javne rasvjete za 2021. godinu, planiraju priključak postojeće rasvjetne infrastrukture na sportskim terenima u 1. Maju gdje će se ista koristiti u periodu od 15. Maja do 15. septembra svakim danom do 23:00h. Korištenje postojeće infrastrukture na rukometnom i odbojkaškom terenu, te postavljanje reflektora na košarkaškom terenu „Damir Kanlić – Žućo“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

U periodu ljeta i toplijih dana je jako teško aktivno koristiti sportske terene u 1. Maju kada aktivan period korištenja može biti najviše dva sata u predvečerje. Uključenjem rasvjete bi se omogućilo da sportski tereni budu na usluzi našim sugrađanima duži vremenski period u večernjim satima. Osim rekreativaca benefite od usvajanja ove inicijative bi uživali i sportski klubovi iz našeg grada.

5. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da kroz svoje nadležnosti izvrše uklanjanje privremenog objekta / bivši D-centar koji se nalazi na prostoru kod zgrade „Lamele“ ulica Ferida Dizdarevića i 43. Drinske brigade, a da se na istom mjestu uspostavi parking prostor. Rok 90. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Gore pomenuti prostor u mjesnoj zajednici Goražde III predstavlja jedan od najgušće naseljenih prostora u Gradu Goražda, a evidentan je nedostatak parking prostora za naše sugrađane uklanjanjem gore pomenutog privremenog objekta bi se omogućilo uspostavljanje parking prostora na istom.

6. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da kroz Program uređenja Grada i prigradskih naselja planiraju finansijska sredstva za uređenje i održavanje postojeće staze za brdski biciklizam Goražde-Hranjen-Ruda Glava-Osanica-Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uređenjem i održavanjem ove biciklističke staze bi se dao doprinos razvoju turizma, a posebno brdskog biciklizma koji predstavlja sjajan potencijal za privlačenje gostiju. Implementacijom ove inicijative bi se pokazala dobra volja Grada Goražda prema entuzijastima koji se bave brdskim biciklizmom i ulažu svoje vrijeme i novčana sredstva sa ciljem održavanja ove biciklističke staze.

7. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju finansijska sredstva za nove zastave na postojećim mjestima – mezarja, javne ustanove, parkovi i trgovi.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Zastava grada i države predstavlja simbol jednog grada, države i naroda tako da je nužno da se postavljane zastave budu u najsjajnijem izdanju.