AMAR IMAMOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 25.01.1994. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Politolog
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Narod i pravda (NIP)
Mail: amarimamovic94@gmail.com

PITANJA


16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se planira rekonstrukcija ili sanacija mostova na području grada Goražda koji bi mogli da ugroze živote naših građana (npr. Most na Sadbi)?

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje je za Federalnu i kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, s obzirom da je upravi spor pred sudom u Sarajevu povučen, pitam kada će nadležna inspekcija rušiti nelegalni zid u naselju  Luka u Goraždu?
2. Pitanje za vladu BPK-a, Šta je sa projektom prve faze potisnog cjevovoda – cca 140.000,00 KM, kada će se izvršiti uplata novčanih sredstava iz vodnih naknada ako znamo da je prva faza, osim asfaltiranja završena?

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle je projekat obezbjeđenja vode za visinske zone Budići, Laleta i dio Vinarića, s obzirom da su planirana sredstva u Budžetu, a ista su planirana i u Budžetu drugih nivoa vlasti, tačnije Kantona Sarajevo i vlade trojke oko 350.000,00 KM?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje za Pravobranilaštvo Grada Goražda.
Do koje faze je stigao sudski proces po pitanju poplava iz 2010. godine protiv HE Mratinje?
2. Na 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 10.02.2022. godine između ostalog postavio sam vijećničko pitanje prema Službi za finansije, trezor i privredu koje glasi: „Jesu li sve osobe kojima je isplaćena naknada po osnovu ugovora o djelu dostavile narativni izvještaj o realizovanim ugovornim obavezama“ u periodu 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 godine.
Dobio sam odgovor na moje vijećničko pitanje (akt Gradonačelnika: broj: 03-1-02-1-639/2022 od 03.03.2022. godine) u kojem se navodi da „nisu sve osobe kojima je isplaćena naknada dostavile narativni izvještaj o realizovanim ugovornim obavezama“.PITANJE: Zašto je izvršena isplata naknada osobama angažovanim po osnovu ugovora o djelu ako prethodno nisu dostavile narativni izvještaj o realizovanim?

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koliko je novca iz Budžeta Općine/Grada Goražda isplaćeno po osnovu ugovora o djelu u 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. godini (pojedinačno po godinama)?
2. Sa koliko osoba (broj osoba) Općina/Grada Goražde zaključio ugovor o djelu u 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. godini (pojedinačno po godinama)?
3. Jesu li sve osobe kojima je isplaćena naknada po osnovu ugovora o djelu dostavile pisani narativni izvještaj o realiziranim ugovorenim obavezama?
4. Koliko su dana (ukupan zbir dana) uposlenici Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde koristili bolovanje u 2021. godini?
5. Koliko uposlenika (ukupan broj) Jedinstvenog gradskog organa uprave je koristio bolovanje u 2022. godini?  Zbog  poštivanja Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH ne tražim spisak uposlenika već samo statističke brojeve.
6. Koliko je novca iz Budžeta Općine /Grada Goražda isplaćeno po stimulacije na plaće (dodatak na plaće) uposlenicima Jedinstvenog organa uprave u 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. godini (pojedinačno po godinama)?
7. Koliko je uposlenika jedinstvenog organa uprave (ukupan broj) dobilo stimulaciju na plaću u 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. godinu (pojedinačno po godinama)?

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje za ŽGP Izvođača radova na mostu Žrtava genocida u Srebrenici.
Da li pomenuti izvođač radova planira ukloniti nasipe na obje obale rijeke Drine ispod pomenutog mosta koje sužavaju korito i ugrožavaju živote i imovinu Građana Grada Goražda?
Kada se to planira uraditi?
Kada će se vratiti prvobitno stanje podzida u ulici Ibrahima Čelika iznad Mosta žrtava Genocida u Srebrenici?

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kolika su trenutna ukupna dugovanja Grada Goražda i da li su ista veća ili manja u odnosu na presjek koji smo imali za datum 31.12.2020. godine?
2. Da li BPK-a Kanton redovno ispunjava svoje zakonom propisane obaveze o isplaćivanju transfera nižim nivoima vlasti i koliko je istih do sada isplaćeno (2021. godini), a koliko nije?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li postoji plan i mogućnost ponovnog uspostavljanja rasvjete na šetalištu Rasima Živojevića  – Gražde?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Na jednoj od prethodnih sjednica je usvojena inicijativa koja se odnosi na uključivanje reflektora na sportskim terenima u 1. Maju. Kada se može očekivati implementacija te inicijative?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li postoji mogućnost uređenja i popravke postojeće infrastrukture na sportskim terenima u 1. Maju (obruči i mrežice na košarkaškom terenu i mreže na rukometnom igralištu) MZ – Goražde IV.
2. Da li se planira sanacija putnog pravca Zupčići – Ahmovći, jer je isti u jako lošem stanju zbog vremenskih neprilika i saobraćajem teških motornih vozila?
3. Da li su izdate dozvole za korištenje javnih površina  u ovom slučaju trotoara, na kojima su postavljeni rashladni uređaji koji ugrožavaju pješake učesnike u saobraćaju u ulici Zaima Imamovića.
4. Da li postoji mogućnost privremene obustave saobraćaja preko mosta Alije Izetbegovića u večernjim satima kada je velika frekvencija šetača odnosno pješaka.
5. Postoji li mogućnost da nadležna služba izađe na teren i utvrdi stanje u MZ Goražde IV ulica Murisa Živojevića / Hasana Kikića, porodična kuća Ćurevaca, gdje se već nekoliko puta dešavalo da automobili ugrožavaju i oštećuju imovinu gore spomenute porodice.
6. Da li se planira redovnije košenje jednog od najfrekventnijih šetališta, Iransko šetalište i Šetalište Murisa Živojevića, MZ Goražde I.
7. U kojoj je fazi projekat rješavanja vodosnadbjevanja naselja Tišine MZ Sadba, gdje je upitanju priključak za 20. domaćinstava?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U odgovoru na jedno od prethodnih vijećničkih pitanja, Služba je odgovorila da se „Zid u naselju Luka smatra bespravno izgrađenim i njegovo uklanjanje treba da provede nadležna inspekcija“. Koja je to nadležna inspekcija? Zašto u periodu od 1. godine nije izašla na teren i reagovala? Kada će početi uklanjanje bespravno izgrađenog zida?
2. Koliko je prikupljeno komunalne naknade u prethodnih 5. godina i na šta je ista bila utrošena, koliko je planirano i na šta se planiraju utrošiti sredstva od komunalne naknade u 2021 godini?
3. Da li postoji mogućnost postavljanja 2. komada ulične rasvjete u ulicu Rifeta Vesnića  (Obarak – Goražde IV) na postojeće stubove na kojima ne postoji rasvjeta?
4. Da li se planira organizovanje stalnog ili barem privremenog prostora za pijacu, jer je evidentan nedostatak adekvatnog prostora, a sam je itekako bitan i potreban svim našim sugrađanima?
5. Pitanje u komunikaciji sa građanima MZ Goražde I, da li je ikada izvršen prijem radova na rekonstrukciji putnog pravca M-20 i to od groblja Omeđak do Baćaka, jer je evidentno da  trenutno stanje nije ni blizu zadovoljavajućeg.
6. Da li postoji mogućnost, i da li se planira stavljanje u funkciju rasvjetne infrastrukture na šetalištu – Rasima Živojevića i to od Ambulante do mosta u Baćcima.

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Tražim dostavljanje konkretnih informacija o Timu za implementaciju kredita Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju infrastrukture u Goraždu, i to:

  • Na osnovu kojeg zakona, pravilnika ili odluke je formiran ovaj tim,
  • Prava i obaveze ovog tima,
  • Imena i prezimena članova tima,
  • Tačan finansijski iznos koji je uplaćen članovima ovog tima za obavljanje ovog zadatka

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je Gradska uprava Grada Goražda poduzela povodom Odluke Federalnog ministra Prostornog uređenja kojom se poništava  urbanistička saglasnosat i odobrenje za gradnju obala utvrde? To je odluka iz 2020 godine.
2. Koji je status tužbe Grada Goražda protiv HE „PIVA“ Mratinje koja je podnesena zbog poplave iz decembra 2010.godine koja je prouzrokovala štetu na 315 stambenih objekata i 59 pravnih lica, gdje je evakuisano 105 porodica i 12 stambenih jedinica je potpuno uništeno.
3. Da li postoji pravilnik koji propisuje  označavanje vozila Gradske uprave Grada Goražda?
4. Koji su koraci i potezi Gradske uprave poduzeti ili će biti poduzeti po pitanju da Gradska uprava nikada nije dala urbanističku i građevinsku dozvolu za sporni zid  u naselju Luka, a svjesni smo da je zid napravljen i da je tu?

INICIJATIVE


12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:
Na osnovu člana 123. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde („Službene novine Grada Goražda“ broj 2/20 i 3/20).Osnovni sadržaj:Pokrećem inicijativu prema Gradonačelniku Grada da u skladu sa članom 36. Statuta Grada Goražda („Službene novine Grada Goražda“ broj 5/18) utvrdi radno vrijeme i raspored radnog vremena Jedinstvenog gradskog organa uprave tako da je radno vrijeme usklađeno sa zakonskim i podzakonskim propisima, a da raspored radnog vremena utvrđen na način da omogućava nesmetan, efikasan, funkcionalan i uslužno orijentiran rad Jedinstvenog Gradskog organa uprave“.Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:Smatram da Gradonačelnik treba utvrditi takav raspored radnog vremena koji će biti najprihvatljiviji građanima i privrednim subjektima Grada Goražda. „Kolektivno“ korištenje dnevnih pauza (dnevnih odmora) uposlenika Jedinstvenog gradskog organa uprave predstavlja značajne probleme građanima Goražda kao i privrednim subjektima.
Adekvatnim rasporedom ljudskih resursa Jedinstvenog gradskog organa uprave (naizmjenično korištenje dnevnog odmora uposlenika) može se omogućiti nesmetan (bez pauze) rad organa državne službe, a istovremeno uposlenicima omogućiti korištenje zakonskog prava na dnevni odmor.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se u Budžetu Grada Goražda za 2022. godinu na ekonomskom kodu – Udruženja koja okupljaju građane sa posebnim potrebama planiraju sredstva za kirije i režije za Udruženje oboljelih od multiple skleroze „Feniks BPK-a“

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Feniks udruženje oboljelih od multipla skleroze osnovano je 27.05.2020 godine, udruženje trenutno broji 23. člana starosne dobi od 17. do 70 godina. Multipla skleroza je auto imuna bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu, dovodi do slabe pokretljivosti kao i totalne invalidnosti.
Kroz rad udruženja nastoji se omogućiti što kvalitetniji život svakom članu. Udruženje trenutno nema prostorije, iako su se u 2020. godini obraćali sa tim zahtjevom na koji su dobili odbijenicu uz obrazloženje da u Budžetu nema sredstava, kao i to da Grad Goražde ne posjeduje adekvatne prostorije koje bi odgovarale tom udruženju. Prostorije su potrebne za kvalitetniji rad udruženja, okupljanja članova, organizovanje edukacija, psihološke pomoći oboljelim i kao i članovima njihovih porodica. Trenutno se udruženje ne finansira niti iz Budžeta Grada niti iz Budžeta Kantona.

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde,

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se  napravi i analizira pregled stanja šahtova i odvoda u Gradu Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Već godinama nakon svake jače kiše Grad Goražde i građani Grada Goražde se nalaze u velikim problemima uzrokovanim lošim stanjem odvoda i šahtova u Gradu Goraždu.

Usvajanjem i realizacijom ove inicijative ostvarit će se bolji uvid u stvarno stanje odvoda oborinskih voda, a boljim uvidom će se moći bolje i preventivnije djelovati po pitanju održavanja istih

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosi inicijativu za izmjenu propisa i to člana 123. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde, gdje će se broj podnesenih inicijativa po vijećniku ograničiti na 2 (dvije) inicijative po sjednici vijeća.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Razlozi za podnošenje inicijative leže u želji da se promjenom Poslovnika spriječi „zatrpavanje“  Gradonačelnika i službi inicijativama, a zbog teške finansijske situacije u kojoj se nalazi Budžet Grada Goražda. 

Također implementacijom ove inicijative će se stvoriti veća prohodnost u radu Gradskog vijeća, a to će dovesti do konkretnije i produktivnijeg rada Gradskog vijeća.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da izvrše uvid u postojeće stanje i naprave plan uređenja kružnog toka i zelenih površina u neposrednoj blizini Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ i da isti realizuje u što skorijem roku.
Rok za izradu plana je 60. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Kružni tok oko Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ u Goraždu, a koji godinama koriste svi učesnici u saobraćaju, nema adekvatno istaknute pješačke prelaze, pješačke zone, trotoar, ili što bi se moglo koristiti kao šetalište i mjesto za odmor, s obzirom da je upitanju strogi centar grada. Potrebno je sanirati samu saobraćajnicu koja je oštećena stalnim prolaskom vozila, te uraditi trotoar / pješačku zonu  i postaviti pješačke prelaze i izbočine na cesti. Pješački prelazi i izbočine na cesti potrebni su u ovom dijelu grada, jer se u neposrednoj blizini dvije obrazovne ustanove sa velikim brojem učenika koji svakodnevno koriste ovu putnu relaciju. S obzirom na zelene površine oko Gradske dvorane potrebno je postaviti klupe i ostale parkovske potrepštine. Uz ovo uređenje gradskog centra predlaže se i izrada murala na zgradi gradske dvorane posvećena goraždanskom sportu  ili sportistima kojima se grad ponosimo. Usvajanjem ove inicijative obavezuju se nadležne službe da izvrše urbanistički i finasijski plan za provedbu ove inicijative.

2.

Pravni osnov:

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, i članu 72. Statuta Grada Goražda .

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da izvrše uvid u postojeće stanje i naprave plan uređenja kružnog toka i zelenih površina u neposrednoj blizini Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ i da isti realizuje u što skorijem roku.
Rok za izradu plana je 60. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Kružni tok oko Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ u Goraždu, a koji godinama koriste svi učesnici u saobraćaju, nema adekvatno istaknute pješačke prelaze, pješačke zone, trotoar, ili što bi se moglo koristiti kao šetalište i mjesto za odmor, s obzirom da je upitanju strogi centar grada. Potrebno je sanirati samu saobraćajnicu koja je oštećena stalnim prolaskom vozila, te uraditi trotoar / pješačku zonu  i postaviti pješačke prelaze i izbočine na cesti. Pješački prelazi i izbočine na cesti potrebni su u ovom dijelu grada, jer se u neposrednoj blizini dvije obrazovne ustanove sa velikim brojem učenika koji svakodnevno koriste ovu putnu relaciju. S obzirom na zelene površine oko Gradske dvorane potrebno je postaviti klupe i ostale parkovske potrepštine. Uz ovo uređenje gradskog centra predlaže se i izrada murala na zgradi gradske dvorane posvećena goraždanskom sportu  ili sportistima kojima se kao grad ponosimo. Usvajanjem ove inicijative obavezuju se nadležne službe da izvrše urbanistički i finasijski plan za provedbu ove inicijative.

3.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosimo inicijativu za izmjenu propisa (Odluka o utvrđivanju visine naknade izabranim vijećnicima za obavljanje vijećničke funkcije „Službene novine BPK-a Goražde 10/03) tako što će se trenutna naknada umanjiti za 5%.
Rok za realizaciju je 30. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Svjesni finansijske dubioze u kojoj se nalazi Grad Goražde, a sve zahvaljujući nedomaćinskom i neodgovornom odnosu prema Budžetu i novcu svih građana, želimo ličnim primjerom pokazati spremnost za uštede. Implementacijom ove inicijative bi se na godišnjem periodu uštedilo oko 10.000,00 KM, a u mandatnom periodu ovog saziva vijeća otprilike oko 40.000,00 KM. Ovaj novčani iznos se itekako može iskoristiti za neke konkretnije i korektnije troškove od kojih će korist imati svi naši sugrađani.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju postavljanje info tabla sa informacijama i slikama na ulazu ratnog historijskog spomenika, Most ispod mosta“ u omladinskoj ulici.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Most ispod mosta predstavlja simbol volje i želje za život građana Grada Goražda u toku 1336. dana duge barbarske opsade. Ovaj spomenik zaslužuje da bude bolje urađen i lakše pristupačan i vidljiv svim našim slučajnim i namjernim gostima.

2. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave, uspostavljanje registra zaposlenih lica u organima javne uprave Grada Goražda te priključiti iste već postojećem registru zaposlenih i imenovanih lica u organima javne uprave BPK-a Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uspostavljanjem i objavom registra se povećava transparentnost rada Gradske uprave i Gradskih javnih preduzeća i ustanova. Građani imaju pravo da znaju i imaju uvid u zaposlena i imenovana lica u Gradskoj javnoj upravi koja predstavlja servis u službi građana.

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se  nadležnoj službi uspostavljanje u objava na službenoj „internet stranici grada Goražda gorazde.ba“ registar svih poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada Goražda.  Rok za realizaciju 90. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uspostavljanjem ovog registra svi naši sugrađani će imati bolji uvid u vlasništvo i iskorištenost stambenih i poslovnih prostora i objekata Grada Goražda. Neiskorišteni prostori će biti lakše dostupni i pogodniji za korištenje svim našim sugrađanima koji iskažu želju za korištenje istih. Objavom ovog registra se povećava transparentnost rada Gradske uprave koja predstavlja servis u službi Građana.

4. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu javne rasvjete za 2021. godinu, planiraju priključak postojeće rasvjetne infrastrukture na sportskim terenima u 1. Maju gdje će se ista koristiti u periodu od 15. Maja do 15. septembra svakim danom do 23:00h. Korištenje postojeće infrastrukture na rukometnom i odbojkaškom terenu, te postavljanje reflektora na košarkaškom terenu „Damir Kanlić – Žućo“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

U periodu ljeta i toplijih dana je jako teško aktivno koristiti sportske terene u 1. Maju kada aktivan period korištenja može biti najviše dva sata u predvečerje. Uključenjem rasvjete bi se omogućilo da sportski tereni budu na usluzi našim sugrađanima duži vremenski period u večernjim satima. Osim rekreativaca benefite od usvajanja ove inicijative bi uživali i sportski klubovi iz našeg grada.

5. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da kroz svoje nadležnosti izvrše uklanjanje privremenog objekta / bivši D-centar koji se nalazi na prostoru kod zgrade „Lamele“ ulica Ferida Dizdarevića i 43. Drinske brigade, a da se na istom mjestu uspostavi parking prostor. Rok 90. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Gore pomenuti prostor u mjesnoj zajednici Goražde III predstavlja jedan od najgušće naseljenih prostora u Gradu Goražda, a evidentan je nedostatak parking prostora za naše sugrađane uklanjanjem gore pomenutog privremenog objekta bi se omogućilo uspostavljanje parking prostora na istom.

6. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da kroz Program uređenja Grada i prigradskih naselja planiraju finansijska sredstva za uređenje i održavanje postojeće staze za brdski biciklizam Goražde-Hranjen-Ruda Glava-Osanica-Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uređenjem i održavanjem ove biciklističke staze bi se dao doprinos razvoju turizma, a posebno brdskog biciklizma koji predstavlja sjajan potencijal za privlačenje gostiju. Implementacijom ove inicijative bi se pokazala dobra volja Grada Goražda prema entuzijastima koji se bave brdskim biciklizmom i ulažu svoje vrijeme i novčana sredstva sa ciljem održavanja ove biciklističke staze.

7. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju finansijska sredstva za nove zastave na postojećim mjestima – mezarja, javne ustanove, parkovi i trgovi.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Zastava grada i države predstavlja simbol jednog grada, države i naroda tako da je nužno da se postavljane zastave budu u najsjajnijem izdanju.


GRAFIČKI PRIKAZ

  • Pitanja
  • Inicijative