AMEL BEGOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 09.11.1988. godine
Stručna sprema: VSS dipl. med.radiologije
Zanimanje: dipl. med.radiologije
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SBIH (Stranka za BiH)

PITANJA


13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sporno u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa Gradskoj upravi Grada Goražde na magistralnom putu M20 na raskrsnici na Mravinjcu za Bogušiće gdje smo do sada imali više teških saobraćajnih nesreća, pa na žalost i sa smrtnim ishodom?Prema mojim saznanjima, na inicijativu MUP-a Goražde pa i Komesara Lakovića još 2018. godine je nadležna federalna direkcija za taj put obezbjedila sredstva za trajno adekvatno rješenje ove raskrsnice po opcijama „A“ i „B“. Od tada do danas čeka se rješenje imovinskih odnosa gradske uprave u neposrednoj blizini puta, kako bi se pristupilo trajnom adekvatnom rješenju ovog problema.
Zahtijevam detaljan pismeni ali i usmeni odgovor na ovo pitanje?
2. Kada će se ukloniti cijevi sa nedavno rekonstruisanog Mosta žrtava genocida u Srebrenici vezane za ogradu i iste postaviti na svoje mjesto ispod istog mosta kako bi služile svojoj svrsi?
3. Zašto se još nije krenulo sa izgradnjom dugo najavljivanog kružnog toka na početku Mosta žrtava Genocida u Srebrenici za koji su sredstva obezbjeđena sa viših nivoa vlasti još prije 3. godine?
Može li se desiti da se ista sredstva preusmjere u druge gradove i da ostanemo bez savremeno uređene raskrsnice koja je dugo najavljivana?Zahtijevam pismeni ali i usmeni odgovor na ova pitanja?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Putni pravac Mravinjac-Bogušići-Berič je nedavno izgrađen i da li isti ima neku garanciju jer se na nekoliko mjesta pojavilo klizište koje može da ugrozi ovaj putni pravac?
2. Da li je planirano održavanje i košenje ovog putnog pravca Mravinjac-Bogušići-Berič?

INICIJATIVE


13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim vijećničku  inicijativu Gradskoj upravi Grada Goražda, a  prije svega Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice za obezbjeđenje ulične rasvjete u mjesto Podratkovići – Ratkovići u MZ-e Bogušići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ovo naselje u MZ-e Bogušići se nalazi na pola putne komunikacije Mravinjac – Bogušići koja je veoma frekventna i u istom živi veliki broj građana i male djece. Zahtjevi stanovnika u ovom naselju za uličnom rasvjetom postoje još od 2008. godine i u večernjim satima zaista je velika frekvencija auta kroz isto mjesto. Savjet MZ-e Bogušići smatra ovo od prioriteta u svojoj MZ-i, i do sada su se obraćali zahtjevom nadležnim više puta ali nažalost bez konkretnih rezultata.
Zahtijevam pisani odgovor od nadležne službe i Gradonačelnika po pitanju ove inicijative.

S obzirom da ćemo veoma brzo na ovom organu imati razmatranje programa utroška sredstva iz Budžeta molim nadležne službe da planiraju dio sredstava za rješavanje ovog problema

2. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim vijećničku  inicijativu Gradskoj upravi Grada Goražda, a prvenstveno Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica da se od strane Gradske uprave odnosno Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica odmah pristupi dodjeli potrebnih papira MOTO klubu Goražde za obećanu lokaciju od strane Gradske uprave Goražde za novi MOTO kamp na kraju novoizgrađenog šetališta pored rijeke Drine nedaleko od entitetske granice i Opštine Novo Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Rad Vijeća i Gradonačelnika mora biti u kontinuitetu, ti momci u Moto klubu Goražde su bili pravi reprezentativci ovog Grada i veoma dobro organizovani. Ono što se istim uništilo novoizgrađenom obaloutvrdom se nikada ne može nadoknaditi. Mislim da je naša obaveza u Vijeću, a i prvog čovjeka Grada Goražda, da istim dodjele lokacije, pomognemo u izgradnji novog Moto kampa, kao mjesto za druženje mladih ljudi ali i mjesto za prijem mnogih turista širom svijeta.

Tražim pismeni odgovor od nadležne službe i Gradonačelnika po pitanju ove inicijative