ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ – VIJEĆNICA

Rođena:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Narod i pravda (NIP)
Mail:

PITANJA


28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje za Gradskog pravobranioca: Kada će i da li će uopšte Grad Goražde podnijeti krivične prijave ili tužbe protiv odgovornih lica pravnih ili fizičkih za kvarove na obnovljenoj vodovodnoj mreži?
2. Kada će se ceste i putevi oštećeni zbog kvarova na vodovodnoj mreži vratiti u prvobitno stanje? Rupe i nasipi u ulici Ibrahima Popovića mjesecima su u istom stanju. Ugrožena je bezbjednost u saobraćaju jer je jedna saobraćajna traka gotovo sva izrovljena.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je gospodin Adžem Enveg – gradski pravobranilac u sukobu interesa, obnašajući pored ove funkcije još nekoliko javnih funkcija a nedavno je imenovan i na mjesto predsjednika Upravnog odbora JU Doma za stara i iznemogla lica, znajući da ni na državnom nivou ovaj institut nije regulisan? Ovdje se radi o klasičnom kršenju odredaba Zakona o pravobranilaštvu Bosansko podrinjskog kantona Goražde na osnovu koga je i imenovan Adžem Enver na mjesto Gradskog pravobranioca, radi se o kršenju člana 28. Zakona gdje je propisano da kantonalini ili općinski pravobranilac i njegov zamjenik ne mogu obavljati drugu službu ili posao. Da li će gospodin Adžem Enver podnijeti ostavku na javne funkcije koje obavlja ili će podnijeti ostavku na mjesto pravobranioca Grada Goražda?
2. Da li je potrebno da Gradsko vijeće Goražde donese odluku o ekološkom zatvaranju deponije u Šišetima nakon što se otvori nova lokacija na Trešnjici? Šta će se učiniti sa tonama smeća na deponiji Šišeta? Hoće li se ostaviti to smeće da ponovo gori ili će se pronaći stručnjaci koji će na ekološki način zatvoriti tu deponiju kako građani nebi i dalje bili izloženi zagađenju?
3. Kada će se Gradskom vijeću Goražde dostaviti na razmatranje i usvajanje Program uređenja grada i prigradskih naselja?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj fazi je sanacija klizišta ispod kuće porodice Kazić? Kada će konkretno problem biti riješen?
2. Da li je utvrđen razlog izlijevanja otpadnih voda i fekalija u podrumske prostorije stambenih zgrada u užem gradskom jezgru? Ko je nadležan za rješavanje ovog problema? Kada je planirana sanacija podrumskih prostorija u stambenim zgradama, posebno u ulici Maršala Tita? Da li nadležna služba posjeduje informaciju koliko je takvih zgrada na području Grada Goražda?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je i kada planirana sanacija i ponovno stavljanje u funkciju javnog toaleta u neposrednoj blizini mosta Alije Izetbegović?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se i kada planira nastavak izgradnje vidikovca na Gubavici? Nedostaje česma za vodu i dječiji park. Smatram da je zbog pritiska javnosti vidikovac na Gubavici otvoren ranije

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li su se građani naselja Rasadnik obraćali gradskim nadležnim službama po pitanju upotrebe štetnih pesticida u Rasadniku i kakav je stav službi po tom pitanju?
2. Da li je planirana dodatna rasvjeta u blizini Osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelija i ispod Osnovne škole Husein Ef. Đozo, Muzičke škole kao i dječijeg vrtića „Sunce“?
3. Da li postoji mogućnost izmještanja kontejnera koji se nalaze u blizini dvije osnovne škole u centru gradu? Neuredno odlaganje smeća i loša rasvjeta pogoduju psima lutalicama.

INICIJATIVE


28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 24.04.2024.)

 

REDNI BROJ NICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Postavljanje saobraćajnog ogledala u dijelu ulice Sinana Žuge.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

S obziro na izmjenu kategorije puta, na izlazu iz ulice Sinana Žuge iz pravca Rorova prema Višegradskoj ulici, put prema industrijskoj zoni „Pobjeda“ ima prvenstvo prolaza, zbog te izmjene došlo je do nepreglednosti puta prilikom izlaza iz ulice Sinana Žuge i ulaza u ulicu Višegradska.

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 08.06.2023.)

REDNI BROJ NICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Sanacija i dodatno uređenje Spomen obilježja ubijenoj djeci

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog informisanosti i građana ali i posjetilaca iz drugih gradova i država, smatram da je potrebno postaviti multimedijalnu ploču sa svim relevantnim informacijama i činjenicama o periodu stradanja 1992.-1995.godina, kao i sa imenima poginule djece. Na ovaj način ćemo zaštititi i sačuvati uspomenu trajnije nego što je to sada slučaj, jer smo svjedoci oštećenja teksta na spomeniku.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izbor simbola sjećanja za 1992. – 1995. – Grad Heroj.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

14. Maj proglašen je danom žalosti i danom sjećanja na ubijenu djecu Goražda. Prilikom obilježavanja godišnjice, brojni gosti i eminentni istraživači smatrali su da Grad heroj zaslužuje da ima simbol sjećanja na najteži period i borbu građana za opstanak. Predlažem da nadležna služba preuzme određene aktivnosti i raspiše poziv za prijavu idejnog rješenja odnosno izgleda simbola sjećanja.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Uređenje mosta Alije Izetbegović.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Predlažem da se uredi ograda mosta Alije Izetbegović u smislu farbanja i postavljanja cvijetnih žardinjera sa obadvije strane ograde mosta. Smatram da bi ova aktivnost koja ne iziskuje puno materijalnih sredstava značajno uljepšala centralni dio grada.

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Proljetno orezivanje i uređenje drvoreda – aleje lipa u Titovoj ulici.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Drvored – aleja lipa u Titovoj ulici odavno je prerastao. Stabla lipa svojim granama dostižu do prozora stambenih jedinica. Takođe zdravlje lipa je ugroženo jer su stabla prekrivena štetnim insektima.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Saniranje dijela ulice Ruždije Islamagića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U ulici Ruždije Islamagića prilikom svake kiše dio ulice je blokiran. Doslovno se stvaraju ogromne lokve i onemogućen je prolaz kroz ulicu kao i  prilaz dvorištima i ulazima kuća. Ovaj problem prisutan je nekoliko godina

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Postavljanje putokaza kroz dijelove naselja do Gubavice.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Novoizgrađeni vidikovac na Gubavici postao je veoma posjećen. Kada građani idu pješice put je označen, međutim kada dolazite vozilom do Gubavice veoma je teško orjentisati se iz pravca naselja Grabovik do Gubavice.

 

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Obustava saobraćaja u užem gradskom jezgru u ulici Zaima Imamovića od semafora do gradske dvorane, osim za potrebe dostave u određenim vremenskim intervalima.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nesavjesno upravljanje vozilima i neadekvatno ponašanje u saobraćaju dovode do otežanog kretanja pješaka i opasnosti po iste.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Rekonstrukcija i uređenje Gungor parka i uspostava video nadzora.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog oštećenja i neadekvatnog održavanja Gungor parka njegova namjena je neiskoristiva. Smatram da je neophodno što prije urediti i izvršiti rekonstrukciju parka, posebno fontane i funkcionalnosti iste.

Uspostaviti video nadzora zbog kontrole vandalističkog ponašanja pojedinih građana