ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ – VIJEĆNICA

Rođena:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Narod i pravda (NIP)
Mail:

PITANJA


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li su se građani naselja Rasadnik obraćali gradskim nadležnim službama po pitanju upotrebe štetnih pesticida u Rasadniku i kakav je stav službi po tom pitanju?
2. Da li je planirana dodatna rasvjeta u blizini Osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelija i ispod Osnovne škole Husein Ef. Đozo, Muzičke škole kao i dječijeg vrtića „Sunce“?
3. Da li postoji mogućnost izmještanja kontejnera koji se nalaze u blizini dvije osnovne škole u centru gradu? Neuredno odlaganje smeća i loša rasvjeta pogoduju psima lutalicama.

INICIJATIVE


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Obustava saobraćaja u užem gradskom jezgru u ulici Zaima Imamovića od semafora do gradske dvorane, osim za potrebe dostave u određenim vremenskim intervalima.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nesavjesno upravljanje vozilima i neadekvatno ponašanje u saobraćaju dovode do otežanog kretanja pješaka i opasnosti po iste.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Rekonstrukcija i uređenje Gungor parka i uspostava video nadzora.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog oštećenja i neadekvatnog održavanja Gungor parka njegova namjena je neiskoristiva. Smatram da je neophodno što prije urediti i izvršiti rekonstrukciju parka, posebno fontane i funkcionalnosti iste.

Uspostaviti video nadzora zbog kontrole vandalističkog ponašanja pojedinih građana