ANELA JAMAK – ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG GV

Rođena: ///
Stručna sprema: VI stepen
Zanimanje: Diplomirani mašinski inžinjer
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka za BiH

PITANJA


4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kakva je sudbina Sporazuma o implementaciji četiri potprojekta u okviru projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“ u vrijednosti od 5.5 miliona eura, potpisanog 10.01.2019. godine, između Grada Goražda, Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglih osoba, Premijera kantona i Ministrice za socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica BPK-a Goražde?
2. U kojoj fazi je potprojekat 098 – Rekonstrukcija 41.  potkrovnog stana, sanacija krova, zamjena stolarije i uređenje fasade u ulicama Maršala Tita br. 34, br. 30. br. 26, br. 23, br. 14 br. 4, br. 10, br. 8, i u ulici Jusufa Duhovića br. 4.?
3. Šta se uradilo na potprojektu 099 – Balkan, koji se odnosi na zatvaranje kolektivnog i alternativnog smještaja u naselju Prvi maj?
4. Šta je urađeno na potprojektu 101 . Splavište?

INICIJATIVE


4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se razmotri uklanjanje fontane ispred Gradske dvorane, te da se isti prostor uredi.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Već godinama unazad fontana nema svoju svrhu, te je odavno zapuštena, ne održava se i sama po sebi još više kvari ionako loš izgled ulice prema dvorani. Ukoliko bi se ista uklonila dobio bi se jedan veći cjelovit prostor ispred Gradske dvorane za održavanje raznih manifestacija na otvorenom, a možda i veća ledena ploha, koja se pokazala kao pravo osvježenje i pun pogodak, te samim tim da nastavimo tu praksu i u narednom periodu u još većem obimu.