ANELA JAMAK – ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG GV

Rođena: ///
Stručna sprema: VI stepen
Zanimanje: Diplomirani mašinski inžinjer
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka za BiH

PITANJA


4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kakva je sudbina Sporazuma o implementaciji četiri potprojekta u okviru projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“ u vrijednosti od 5.5 miliona eura, potpisanog 10.01.2019. godine, između Grada Goražda, Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglih osoba, Premijera kantona i Ministrice za socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica BPK-a Goražde?
2. U kojoj fazi je potprojekat 098 – Rekonstrukcija 41.  potkrovnog stana, sanacija krova, zamjena stolarije i uređenje fasade u ulicama Maršala Tita br. 34, br. 30. br. 26, br. 23, br. 14 br. 4, br. 10, br. 8, i u ulici Jusufa Duhovića br. 4.?
3. Šta se uradilo na potprojektu 099 – Balkan, koji se odnosi na zatvaranje kolektivnog i alternativnog smještaja u naselju Prvi maj?
4. Šta je urađeno na potprojektu 101 . Splavište?

INICIJATIVE


13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se istakne naziv na vidno mjesto Sportske dvorane „Mirsad Hurić“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da je Mirsad Hurić – Huro za svoga života slavio za istaknutog sportistu  – rukometaša, a da Sporska dvorana od ranije nosi njegovo ime, smatram da je konačno potrebno na vidnom mjestu  na samom objektu ispisati njegovo ime.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se osvijetli prilaz sa javnog puta prema haremu džamije u mjestu Šemihova.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da u mjestu Šemihova žive uglavnom starija lica, koja redovno posjećuju džamiju, smatram da je potrebno osvijetliti prilaz sa javnog puta prema haremu džamije radi same sigurnosti i bezbjednosti stanovništva. Predstoji nam mjesec Ramazan gdje su aktivnosti u džamiji uvećane, a i posjećenost džamije veća.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se završi mreža rasvjete u MZ-i Osanica – Selo Djakovići u dužini od 200. metara (kuća Ahmetspahić Senada).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Navedeno područje nema nikakvu rasvjetu i jako je loša vidljivost, potrebno je ovu dionicu osvijetliti. Razlog više, za osvjetljenje ove dionice jeste da imamo jedanaest učenika koji se vraćaju iz druge smjene.

4. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za obezbjeđenje lifta za osobe sa invaliditetom u zgradi Gradske uprave Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zgrada Gradske uprave Goražde nema na žalost lift kojim bi osobe sa invaliditetom i u kolicima kao osnovnim svojim sredstvom za kretanje mogli doći do prvih ljudi grada. Nažalost nisu ovo jedine institucije, istih je daleko više do koji osobe sa invaliditetom u našem gradu ne mogu da dođu. Pozivam sve nivoe vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou da krenemo sa realizacijom i rješavanjem ovog gorućeg životnog problema osoba sa invaliditetom koji se temelji na osnovnom ljudskom pravu.
S obzirom da neki nivoi vlasti od lokalne zajednice do države su u fazi donošenja budžeta za ovu godinu, kao i donošenja programa utroška sredstava molim iste da planiraju dio sredstava za rješenje ovog problema. 

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se razmotri uklanjanje fontane ispred Gradske dvorane, te da se isti prostor uredi.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Već godinama unazad fontana nema svoju svrhu, te je odavno zapuštena, ne održava se i sama po sebi još više kvari ionako loš izgled ulice prema dvorani. Ukoliko bi se ista uklonila dobio bi se jedan veći cjelovit prostor ispred Gradske dvorane za održavanje raznih manifestacija na otvorenom, a možda i veća ledena ploha, koja se pokazala kao pravo osvježenje i pun pogodak, te samim tim da nastavimo tu praksu i u narednom periodu u još većem obimu.