ARMINA PIŠMO – VIJEĆNICA

Rođena:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  SBB (Savez za bolju budućnost BiH)
Mail:

PITANJA


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. kada je planirana realizacija projekata:

  • Izgradnja rezervoara za navodnjavanje u naselju Kodžaga polje,
  • Modernizacija puta Zupčići – Sadba (pristupni put novoizgrađenom mostu u Vitkovićima).
2. Da li je po projektu rasvjete o kom je govorio Gradonačelnik Goražda, planirana i rasvjeta parkinga u ulici Zdravstvenih radnika, ispred zgrade „Titanik“?

INICIJATIVE