ODRŽANA DESETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju desetu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice uslijedio je Izvještaj o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg je Gradonačelnik izvjestio Vijeće o realizovanim zaključcima, kao i aktuelnim projektima I dešavanjima na području  Grada Goražde. Gradonačelnik je najprije izvjestio Vijeće …

TEMATSKA SJEDNICA O STATUSU MLADIH U GRADU GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer tematsku sjednicu o statusu mladih na području Grada Goražde. Programom rada Gradskog vijeća za 2018. godinu za period maj planirana je tematska sjednica o aktuelnoj problematici populacije mladih na području lokalne zajednice Grada Goražda sa učešćem predstavnika udruženja mladih. Informacija o stanju u oblasti …

ODRŽANA DEVETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće  Goražde održalo je danas svoju devetu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedilo je usvajanje izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. U sklopu tačke izvještaj o realizaciji zaključaka gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović je najprije izvijestio Vijeće da je punjenje Budžeta zaključno sa 27.3.2018. iznosi …

GRADSKO VIJEĆE ODRŽALO SVOJU OSMU SJEDNICU

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je danas svoju 8. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedilo je usvajanje  zapisnika sa prethodne sjednice nakon čega je na dnevnom redu razmatrana tačka Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. U sklopu svog sata gradonačelnik Goražda dr.ci. Muhamed Ramović je informisao je Vijeće …