DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 18.05.1973. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Predsjednik stranke BH Demokrati
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Bosanskohercegovački demokrati

PITANJA


14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je planirana rasvjeta kod škole u Pothranjenu gdje su smješteni Romi, i ako jeste kada će biti realizovano?
2. Kada će doći do obilježavanja parking mjesta u Goraždu za invalide (horizontalna i vertikalna signalizacija)?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Tražim da mi nadležna Gradska služba odgovori na ranije postavljeno pitanje u vezi udaljenosti kladionica (kockarnica, igara na sreću) to jeste da li su sve u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, udaljene iznad 100 metara od vjerskih i obrazovnih ustanova na području Grada Goražda?

Ako nije izmjerena udaljenost od strane nadležne službe, postavljam pitanje kako su dobili dozvole ukoliko nije ispoštovan  Zakon o igrama na sreću koji propisuje udaljenost od tih objekata  najmanje 100 metara.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da Gradska služba utvrdi tačno stanje kompletne ulične rasvjete na području Grada Goražda (sistemska kontrola) i da se problem oko rasvjete „urgentno“ riješi.
2. Firma Proming iz Sarajeva vrši kontrolu hidranata, pitanje je kada je raspisan tender i pod kojim uslovima i koliko negativno utječe na Budžet Grada Goražda (isti posao je do sada vršila vatrogasna služba)?
3. Da li nadležna služba izlazila na teren i utvrdila zakonitost (100 m) udaljenost kladionica od obrazovnih ustanova, škola i vjerskih ustanova?

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Postavljam ponovo pitanje, „Šta je sa izvršenjem odluke da se table sa natpisom Goražde Grad Heroj vrate na svoje prvobitno mjesto to jeste da se postave na ulazi i izlazu u Grad Goražde, a po odluci Gradskog vijeća?
2. Šta je sa mojom inicijativom da se urede parking mjesta za invalidne osobe, ista je prihvaćena ali nikada nije realizovana?
3. Ulica 43. Drinska brigada u jednom dijelu ulice nije asfaltirana, i postavljam pitanje kada će doći do saniranja, to jeste do asfaltiranja tog dijela ulice?
4. Šta je sa mojom inicijativom da se ispred zgrada izgrade ostave to jeste drvenici za odlaganje drva i ogrjeva i na taj način riješi urušeni izgled ispred zgrada?

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Postavljam jedno novo-staro pitanje koje glasi:
Šta je sa tablama sa natpisom „Goražde Grad heroj“ ?

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se realizirati Projekat asfaltiranja  puta prema selu Djakovići? Molim odgovor pisanim putem. Selo ima jedanaestero djece koja pohađaju školu na Osanici i mišljenja sam da je prioritet taj put.
2. Šta je sa obilježavanjem parking mjesta za invalide?
Bilo je obećano na osnovu moje inicijative da će isti biti obilježeni u toku ljeta.
3. Izražavam sumnju u regularnost izbora to jeste izabranih kandidata na listu na izborima za mjesne odbore u mjesnim zajednicama. Konkretan primjer je MZ Goražde 2 – Podružnica 5 gdje je na listi samo jedan kandidat, a po pravilu je 2. (očito je da se tu krši Staut MZ-e).
4. Šta je sa tablama sa natpisom „Goražde Grad heroj“ ?
Podnio sam inicijativu, i svaku sjednicu ću postavljati isto pitanje dok se ne realizira po pozitivnoj odluci Vijeća.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Jel se planiralo upošljavanje ili angažovanje volontera na pomoći službenicima u pisarnici gdje su ljudi opterećeni. Imamo dva službenika koji rade na ovjerama i vrlo su opterećeni a ljudi koji dolaze da ovjere čekaju dugo da ovjere. Bio sam i sam svjedok toga.
2. U vezi tranši za Boračke organizacije iz prošle godine. Šta se radi na tome i da li će dospjele tranše biti isplaćene i da li postoji mogućnost isplate. Hvala.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će doći do promjene načina glasanja vijećnika i može li se promijeniti redoslijed glasanja?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje se odnosi na plaćanje usluga i izdavanja potvrda ili uvjerenja građanima da se vakcinisani ili prebolovaliCovid – 19. A tiče se i uvođenja u evidenciju građana koji su vakcinisani u Republici Srbiji,

  • Da li se osim ovog uvjerenja, od građana koji su vakcinisani sa jednom ili dvije doze dostupnih vakcina u Bosni i Hercegovini ili Republici Srbiji naplaćuje usluga „Izdavanje potvrde o izvršenoj imunizaciji“ i u kojem iznosu?
  • Da li se građanima, ako su imunizaciju izvršili u Republici Srbiji naplaćuje evidentiranje izvršene imunizacije i izdavanje potvrde o imunizaciji i ako naplaćuje u kojem iznosu?
  • Na osnovu kojeg propisa se vrši naplata gore navedenih potvrda i uvjerenja?
2. Ima li reakcije ovoga Vijeća i Gradonačelnika i da li će biti reakcije na izvještaj CCI koji nije realan?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li postoji namjera za sistemsko rješenje dječjeg dohotka za prvo i drugo dijete, da se odvajaju mjesečna sredstva za djecu i da taj period finansiranja bude od rođenja do 6. godine uzrasta?  Ovim pitanjem ne govorimo o jednokratnoj pomoći već dugotrajnijem rješenju, a koje će doprinijeti ostanku mladih porodica u Gradu Goraždu.
2. Šta se čini i dokle se došlo do rješenja problema gospodina Obarčanina, za reparaciju klizišta koje svakodnevno ugrožava živote porodice Obarčanin?
3. Kada ističu ugovori o najmu parkirališta?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Preporuke Službe za finansije trezor i privredu su upućene prije nacrta, da dostave projekcije budžeta javnim preduzećima čiji je osnivač Grad, jesu li dostavili i ukoliko nisu koje su to javne ustanove koje su se oglušile o preporuci, a finansiraju se iz Budžeta Grada Goražda?
2. Postavljam pitanje, za Fondaciju koju vodi gospodin Kasim Brdar te ostala temeljna udruženja, jesu li i kada podnijeli izvještaje o radu udruženja?
3. Šta je sa Turističkom zajednicom Grada, kome i do kada su izdate koncesije gradskog zemljišta i objekata  i za koju cijenu? Šta je sa javnim registrom istih, hoće li Grad nabaviti pauk (vozilo za uklanjanje pogrešno parkiranih automobila)?
4. Šta je sa javnim parkinzima, kada ističe ugovor o zakupu javne površine koji je ugovorno izdata za privatne parkinge?
5. Zašto Gradska služba ne pokrene ponudu za izdavane parking mjesta uz mjesečnu nadoknadu stanarima zgrada u Gradu Goraždu, i zašto po propisima zakona ne označi postojeća invalidska mjesta za invalidne osobe (horizontalno i vertikalno)?
6. Zašto nismo dobili odgovor na našu inicijativu da se pred svakom zgradom i svakom parkingu koji je izdat privatnim licima ne označi jedno do dva mjesta za invalidne osobe?
7. Dokle se stiglo sa odgovorom na inicijativu Džebraila Bajramovića za izgradnju „ZIP LINNE“ i kada će biti realizacija iste?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koja je dinamika radova na gradskom mostu „Žrtava Srebrenice“  koji su rokovi, i izgradnja mostu  u Vitkovićima, koji su  rokovi za zvaršetak radova?
2. Dokle se stiglo sa rješenjem problema pijace, lokacija, koštanje i rokovi?
3. Šta se uradilo na pomoći obiteljima pogođenim klizištem?
4. Ko je vlasnik automobila koji je gradonačelnik  gosp.Ernest Imamović poklonio, iznajmio, posudio Kantonalnoj instituciji? Ko je donio odluku , kada i po kojoj odredbi Statuta, Grada i Poslovnika Grada Goražda? Ko donosi Odluku o kupovini a ko o prodaji, poklonu ili posudbi auta?
5. Koliko Grad Goražde na pisanim taksama prilikom ovjere i dr. Ubire prihoda i ko je zadnji put vršio reviziju autentičnosti poslovanja sa taksama? Kada se može dobiti izvještaj o prihodu od taksi ?
6. Kad će se izvršiti depolizacija Gradskih institucija“sportski, kulturnih i školskih“?
7. Koliko udruženja je pod finansiskim okriljem Grada Goražda, koliko Grad izdvaja i kome sredstva građana prema udruženjima.
8. Šta Gradske vlasti rade na prevenciji protiv narkomanije i mobinga među mladima.

INICIJATIVE


16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Postaviti ogledalo na raskrsnici ulice Meho Hubjer – 1. Slavne višegradske brigade.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nepostojanje pomenutog ogledala na raskrsnici tj. uključenju iz ulice Meha Hubjera na ulicu 1. Slavne višegradske brigade, ugrožava živote i sigurnost građana koji gravitiraju pomenutim ulicama te je više puta izazvana materijalna šteta i ugrožena sigurnost u saobraćaju.

2. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Davanje naziva ulice u gradu Goraždu po doktorici Dušanki Vujasić.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Mišljenja smo u Klubu BH demokrata da dr. Dušanka Vujasić zaslužuje da jedna od ulica u gradu Goraždu nosi ime „heroine u bijelom“ Dr. Dušanka Vujasić.

Doprinos dr. Dušanke je ogroman i sa te strane smatramo da je ova inicijativa opravdana sa aspekta sjećanja na doprinos dr. Dušanke u spašavanju života civila i vojnika Armije RBiH u protekloj agresiji na BiH i općinu Goražde.

3. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u Kalendar za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 godine u Gradu Goraždu uvrsti datum 16.05.1992. godine, odbrana Kleka, Hrančići i Žilići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Datum 16.05.1992. se treba uvrstiti iz razloga što su tada prvi put napadnute Orahovice iz pravca Previle, Bogovića i Borovca. Tog dana braneći Hrančiće (Orahovice) poginuo je i prvi šehid na tom reonu Remzija Efendić. Agresor je zaustavljen u daljnjem napredovanju zahvaljujući hrabrosti pripadnika V bataljona pod komandom Hasana Turčala. U napadu agresora spaljena su sela Hrančići i Žilići. Takođe u tom napadu poginulo je i nekoliko civila bošnjačke pripadnosti.

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Subvencioniranje ili umanjenje cijene boravka djeteta u obdaništu onim roditeljima koji koriste usluge dječijih obdaništa pod ingerencijom Grada Goražda, da ne plaćaju puni iznos za boravak djeteta u obdaništu koje ne provodi više jedne polovine vremena u obdaništu.

Da se mjesečni iznos koji plaćaju roditelji za boravak djeteta u obdaništu umanji za vrijeme koje dijete radi opravdanih razloga (bolest i slično) ne boravi u obdaništu izuzev prvog dana izostanka koji bi bio uračunat u vrijeme i cijenu boravka.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da Grad Goražde treba da udovolji ovoj inicijativi i da se to uradi na sljedeći način:

  • Da roditelji čija djeca borave u obdaništu polovinu vremena ili manje, plaćaju najmanje ½ mjesečnog iznosa, a ne punu cijenu za boravak od 8 sati prema dosadašnjoj praksi što će se preciznije utvrditi posebnim pravilnikom.
  • Da prvi dan najavljenog i opravdanog izostanka roditelji plate, a da od drugog dana Grad Goražde snosi troškove nedolaska djeteta radi opravdanog izostanka (opravdan zbog bolesti ili unaprijed najavljenog izostanka, a što bi bilo preciznije utvrđeno posebnim pravilnikom).

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da se u naselju Zupčići na plaži pored Drine  postave ljuljaške za djecu i WC za izletnike, te da se uredi površina koja je u nadležnosti Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

WC za izletnike ne postoji, a uslovi za djecu trebaju biti ljepši i da porodični ljudi imaju prostor za igru djece.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Gada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se uradi rasvjeta od raskrsnice u ulici Agana Imamovića pa do velikog Binga.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sigurnost pješaka i ambijent te ulice.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se preimenuje ulica Ibrahima Čelika u ulicu „Aleja velikana“, a gdje bi ploča sa rahmetli Ibrahimom Čelikom bila prva u nizu zaslužnih za  odbranu grada, ekonomski, sportski i humanitarni aspekt Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smanjenje mjesta obilježavanja i time smanjenje troškova obilježavanja, a ujedno će i vizuelno biti ljepši izgled same ulice i obaloutvrde.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Smanjenje vijećničkog paušala na 1.00 KM mjesečno, a da se istovremeno poveća naknada za radu u komisijama Gradskog vijeća Grada Goražda za 100%.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ušteda u Budžetu Grada Goražda:

680×25=17.000,00 KM mjesečno x 12 mjeseci = 204.000,00 KM godišnje, a što je za 4. godine

= 816.000,00 KM.

Sredstva se  kao mogu iskoristiti za detaljnu rekonstrukciju ulica u užem jezgru grada to je u Gradskim mjesnim zajednicama, a krenuti od ulice 1. Maj kao i parkova u Gradskim mjesnim zajednicama.

2. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da nadležna Služba pripremi i utvrdi Gradskom vijeću grada Goražda plan i redoslijed rekonstrukcije cesta i ulica u nadležnosti Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Neke se ulice rekonstruišu i krpe po nekoliko puta godišnje, a druge se zapostavljaju. Sa te strane potrebno je da se sistemski i planski pristupi rješavanju problema i detaljne rekonstrukcije ulica u Gradu Goraždu.

3. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se izvrši totalna rekonstrukcija ulice 1. Maj u Gradu Goraždu, a što bi uključivalo asfaltiranje, rasvjetu, fasade i parking.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ulica 1. Maj je u katastrofalnom stanju. Prilazi zgradama su u neadekvatni i nisu u skladu sa normama modernog koncepta življenja.
Asfalt je devastiran, rasvjeta ne radi ili je devastirana i polovično radi, parking mjesta su devastirana, a parkovi i mjesta za rekreaciju u krugu zgrada su zapušteni i devastirani.

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da Grad Goražde i nadležna Gradska služba razmatra mogućnost upošljavanja dodatnog osoblja u dječije vrtiće u nadležnosti Grada Goražda.

Ova inicijativa je od urgentnog karaktera i tražim da se u Budžetu za 2022. godinu predvide dodatna sredstva za dodatno zapošljavanje u  Vrtićima u nadležnosti Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Činjenica je da je trenutno na odjeljenjima 28.- ero djece na dvije uposlenice.
Ovom inicijativom tražim da se prema mogućnosti zaposle dodatne vaspitačice to prije,  a da se Budžetom za 2022. godinu obavezno predvide sredstva za zapošljavanje dodatnog osoblja po svakom odjeljenju, a posebno za djecu sa posebnim potrebama.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem da Gradsko vijeće usvoji inicijativu tj. Zaključak te da se stavi na glasanje ovom sazivu vijeća da usvoji odluku o postavljanju  Tabli na ulazu i izlazu iz Grada na Magistralnoj cesti sa nazivom „ Goražde Grad Heroj“.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem Gradskom vijeću da uputi apel Tužilaštvu da se pokrenu procesi na rad Tužilaštva na predmetima  ratnih zločinaca na teritoriji Općine Goražde u toku agresije 1992-1995. godine.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Glasanjem za ovu inicijativu  daje se podrška Tužilaštvu i Tužiocu da se maksimalno angažuju da se zločini ne zaborave i ostanu neprocesuirani.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem da Gradsko vijeće  Grada Goražda na današnjoj sjednici usvoji zaključak  o ovoj Deklaraciji Amira Reka i da se isti stavi na glasanje.

4. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažm da Gradsko vijeće Grada Goražda usvoji deklaraciju o tunelu hranjen kao Deklaracija Gradskog vijeća i Grada Goražda.Teks deklaracije je  u priloženom radnom materijalu 8. Redovne sjendice 27.08.2021.godine.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za produženje Ugovora odgajateljice i njeno zadržavanje u Srednjoj vrtićkoj grupi vrtića Sunce.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Poštovani ovom inicijativom Vam se obraćam kao vijećnik u ime roditelja članova vijeća Srednje vrtićke grupe JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde – Vrtić Sunce. Moram Vas upoznati sa činjenicom da je u prethodnom periodu dolazilo do vrlo čestih zamjena uposlenica u ovoj javnoj ustanovi  za predškolski odgoj i obrazovanje, i kao vijećnik i roditelj smatram da ove promjene nisu dobre. Zbog toga kroz ovu inicijativu apelujem da se takva praksa promjeni i osigura kontinuitet. Prema mojim saznanjima roditelji su izuzetno zadovoljni radom trenutne odgajateljice i smatraju da bi zamjenom izazvali dodatne probleme u navikavanju djece, stoga Vas molim da usvojite ovu inicijativu kao pozitivan primjer rada Gradske uprave. Djeca su naša budućnost i ulaganje u njihov razvoj nikada ne treba da nailazi na prepreke.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za sanaciju i renoviranje parka za igru i zabavu djece u industrijskom naselju Vitkovići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Poštovani,

Poznata je činjenica da se u Vitkovićima nalazi industrijska zona, te da veliki broj radno sposobnog stanovništva radi u spomenutoj zoni. Većinom su to mladi bračni parovi koji zaslužuju da djeca imaju adekvatan prostor za igru i druženje sa svojim vršnjacima. Igra je glavni dio rasta i razvoja djece, a roditelji ne mogu voditi djecu da se igraju i druže sa svojim vršnjacima u park u neuslovnom stanju  kakvom se sada nalazi. Za proceduralnu realizaciju navedene inicijative stranačke kolege su na 14. Redovnoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde pokrenule inicijativu broj: 02/21, sa timu vezi molim Gradonačelnika Grada Goražda da razmotri mogućnost apliciranja za neophodna sredstva za realizaciju ove inicijative prema resornom ministarstvu za privredu BPK-a Goražde kroz Program podrške sa većih nivoa vlasti.

Ljudi su glavni resurs svake fabrike, oni pokreću fabrike i pune Budžet. Ovim projektom međusobne saradnje Gradske uprave i Vlade BPK-a Goražde radnici će vidjeti da se cijeni i poštuje njihov trud i zalaganje.

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se izvrši saniranje putne komunikacije prema selu Rosijevići na potezu od Seoskog groblja – Mezarja do samog sela cca. 800 metara.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Da bi se olakšao kvalitet života i lakša komunikacija sa mještanima Sela Rosijevići te da mještani sela Rosijevići mogu lakše i bezbjednije u slučaju hitnosti doći do grada Goražda, bolnice, škole i sl.
Ovo selo nam je bilo od strateškog značaja za odbranu Goražda i R BiH.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da Gradsko vijeće Grada Goražde usvoji inicijativu koja bi se uputila nadležnim organima  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Gradske uprave grada Goražde, da odmah i bez odlaganja u hitnoj proceduri izvrše promjenu i usvajanje novih propisa kojima će građane da oslobode plaćanja naknade za izdavanje  potvrda ili uvjerenje o imunizaciji i potvrda ili uvjerenja o preležanoj bolesti Sars-Cov-2 i COVID 19, kao i besplatno evidentiranje građana koji su vakcinisani u Republici Srbiji. Ovu inicijativu je potrebno dostaviti Bosansko podrinjskom kantonu, Gradonačelniku Grada Goražda  ukoliko Dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ izdaje neke od navedenih potvrda i uvjerenja, Predsjedavajućoj i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvu za zdravstvo, raseljena lica  i izbjeglice, Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kantonalnoj bolnici Goražde, Domu zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Goražde, te u domove zdravlja u Prači i Ustikolini.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obzirom da se radi o inicijativi koja je u interesu građana Grada Goražda, kao i BPK-a Goražde smatram da je ovaj inicijativa opravdana te se treba što prije provesti.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da gradonačelnik i nadležna služba razmotre mogućnost ugradnje i postavljanja ležećih policajaca u naselju Vitkovići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog brze vožnje koja se odvija u pomenutom naselju.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Incijativa zbog trenutno pogoršane epidemiološke situacije u Gradu Goraždu. Podnosim inicijativu da se Gradski vijećnici odreknu 100,00 KM od svog paušala  za pomoć građanima koji nisu u mogućnosti kupiti terapiju za liječenje oboljelih od COVID-a 19.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U razgovoru sa građanima Grada Goražda koji ne mogu kupiti terapiju za liječenje oboljelih od COVID-a 19, a koja košta 250,00 KM i koja nije na esencijalnoj listi, došao sam na inicijativu da koliko toliko pomognemo građanima koji nisu u mogućnosti kupiti ovu terapiju. Zbog toga tražim da se svi vijećnici odreknu bar 100,00 KM od jednog paušala.

2.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se revidiraju dugogodišnji ugovori o koncesiji zemljišta i objekata u vlasništvu Grada i rokovima  restauracije istih i da se uslove subjekti koji su kupili ili dobili pod koncesiju prostore i zemljišta da u najskorije vrijeme, a najdalje za godinu pokrenu proizvodnju ili reparaciju ili vrate Gradu na raspolaganje iste. Ukoliko i dalje puštaju da ti objekti propadaju, ovo vijeće donese Odluku o naknadi za ležarinu i neupotrebu istih i da ta naknada ne bude simbolična već adekvatno određena i naplaćena.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Mnogi objekti leže godinama i kvare izgled i ugled grada, iznajmljeni su za rad, a ne da propadaju. Mnogi javni objekti prelaze iz ruke u ruku privatnika i sa specifičnim ciljem da se isti ne grade od strane drugih zainteresovanih investitora, jer ti objekti leže upravo na lokacijama koje su preodređene za istu namjenu kao u prošlosti. To je čisto izbjegavanje razvoja grada i sprečavanje novih investitora da ulažu u gradsku infrastrukturu.

3.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Sanacija kišnih voda i nanosa u ulici Edina Plakala – Vinarići, i da se ista tehnički riješi.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Godinama postoji problem u ovoj ulici i potrebno ga je tehnički riješiti.

4.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Dodijeliti ulicu u Gradu Goraždu rahmetli akademiku Muhamedu Filipoviću.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Jedan od najvažnijih i najutjecajnijih akademika koje je imala država Bosna i Hercegovina i mislimo da bi imalo smisla dodijeliti adekvatnu ulicu u gradu Goraždu za istaknutog i svjetski priznatog akademika Muhameda Filipovića.

5.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Dodjela ulice u Goraždu – generalu Jovanu Divjaku.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nemjerljiv doprinos je ostavio svima nama general Jovan Divjak sa svojom nesebičnom i iskrenom borbom za našom državom pokazujući u ratu odlučnost i borbu u odbrani multi etničnosti. Mislim da bi imalo smisla dodijeliti jednu adekvatnu ulicu u našem gradu za istaknutog svjetskog priznatog humanistu kako u ratu, tako i u miru.

6.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se uredi javna površina u ulici 43. Drinske brigade na kojem se nalaze skladištena i iscijepana drva građana. (drvenici i ostave za bicikla).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Godinama postoji ovaj problem i mislim da bi ga trebalo riješiti, tako da se naprave drvenici na tim površinama za sve, jednakih dimenzija i da se preda vlasnicima, ili da se pronađe neko adekvatno rješenje za ovo jer je ovo izgleda ruglo u samom gradu što nije lijepo za vidjeti, ujedno bi i riješili problem zelenih površina.

7.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se uredi igralište za djecu ili park za djecu u Mujković polju za mještane Vinarića i okolice, za sada ne postoji nigdje na potezu od trga do Vitkovića i smatram da je neophodno za zdrav život naše djece i žitelja pomenutih naselja.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

O potrebi igrališta je iznimno govoriti i objašnjavati, treba ga urediti da bi bilo u službi mještanima i svim građanima.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Iniciram / predlaže se Gradonačelniku i nadležnoj Gradskoj službi za upravu da u saradnji sa Agencijom slivovi rijeke Save napravi idealno rješenje/projekt za izgradnju monumenta/spomenik „Svim nevinim žrtvama Drinskog i Limskog regiona“, spomenik iz prethodnog stava treba planirati u koritu rijeke Drine na području između dva Gradska mosta „Most žrtava Srebrenice i Most Alije Izetbegovića“

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

U Goraždu pa i u Bosni i Hercegovini nema ništa monumentalno izgrađeno u spomen „Svim nevinim   žrtvama stradalih u ratovima i posljednjoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu“. Monument bi bio poruka mira, poruka da se zlo ne smije ponoviti i kao poruka generacijama koje dolaze o kulturi pamćenja. Drina je najveća grobnica i ovom inicijativom želimo da obilježimo sjećanje sa izgradnjom unikatnog monumenta/spomenika koji bi mapirao Goražde, rijeku Drinu i BiH na mapi UNESCO-a i kao turističko mjesto.

2. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za ukidanje finansiranja boračkih udruženja jer postoje već relevantne službe za Boračka pitanja. Sredstva preusmjeriti na mlade, sport i kulturu.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Sadašnja udruženja u većini služe samo pojedincima i grupama za uhljebljenje i vlastitu promidžbu te su u službi političkih stranaka kao izborna mašinerija.

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se ukinu privremeno komunalne naknade za ugostitelje i TAXI udruženja. Ukidanje tražimo na šest mjeseci da se bar donekleolakša ekonomska situacija za naše obrtnike.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Zbog pandemije i slabog prometa.

4. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Naplata općinskih taksi, da se reguliše kroz „taksne markice“, da se ukine dosadašnji način naplate na obične blokove.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Prilikom ovjeravanja više puta sam plaćao takse ali račun koji se dobije je vrlo upitan, jer nema nigdje elektronski zapis, a iste blokove možemo naručiti u prvoj štampariji. Smatram da treba povesti računa o novcu građana na adekvatan način uvođenjem taksenih markica kao u sudu i slično.

5. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izgradnja gradskog bazena sa pratećim sadržajima u vlasništvu Grada Goražda ili da se ponudi „ javno privatna saradnja“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

O potrebi bazena je iznimno govoriti, a u službi će biti mladima, sportistima i svim građanima.

6. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zbog turizma i omladine predlažem da Grad napravi „zipline“ sa Gubavice u Omladinsku, te da na Gubavici izgradi objekat „vidikovac“ primjeren sličnim objektima u drugim Gradovima“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Od opšteg je interesa za građane i turiste, te će doprinijeti zapošljavanju i prosperitetu Grada Goražda.

7. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem povećanje naknade za iznajmljivanje prostorija i lokala u vlasništvu Grada prema političkim partijama na 5. KM po m2.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Političke partije finansiraju se iznimno od strane Budžeta građana i red je da se dio sredstava transparentno vrati u Budžet.

8. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradskoj upravi da obezbjedi dovoljan broj parking mjesta za invalide koji će biti propisno označeni pred svim gradskim institucijama, stambenim zgradama, te da Gradsko vijeće donese Odluku da i privatni subjekti moraju obezbjediti označeno praking mjesto, primjer mali Bingo, BH Pošta, BH Telecom, Bolnica, Gradska dvorana, Centar za kulturu itd.

Također da se na svim parkinzima koji su dati pod koncesiju mora označiti najmanje dva parking mjesta, primjer trg, mali Bingo, pred Centrom za kulturu ulica pored centra prema školi, a zbog suda i policije.

9. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Predlažem izmjenu broja članova iz reda vijećnika u komisijama gdje je sada omjer 60/40% u korist vijećnik, na jednog vijećnika u manje važnim komisijama, a ostalo da se bira iz reda građana.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Iz ovog prijedloga izmjene izuzeo bih važnije komisije, kao Statutarnu, Bužet, Urbanizam i ukoliko vijeće predloži još neku od komisija od prioriteta.

10. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi osnivanje javnog obdanišna u naselju Vitkovići u vlasništvu Grada ili javno privatno ulaganje.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog potreba građana u Vitkovićima te mnogobrojnih uposlenika u industrijskoj zoni Vitkovića, samim time bi bilo uređeno igralište za djecu, a olakšalo bi se roditeljima koji rade u različitim smjenama.

Porodica je stub društva.