Džebrail Bajramović (BHD)

PITANJA

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koja je dinamika radova na gradskom mostu „Žrtava Srebrenice“  koji su rokovi, i izgradnja mostu  u Vitkovićima, koji su  rokovi za zvaršetak radova?
2. Dokle se stiglo sa rješenjem problema pijace, lokacija, koštanje i rokovi?
3. Šta se uradilo na pomoći obiteljima pogođenim klizištem?
4. Ko je vlasnik automobila koji je gradonačelnik  gosp.Ernest Imamović poklonio, iznajmio, posudio Kantonalnoj instituciji? Ko je donio odluku , kada i po kojoj odredbi Statuta, Grada i Poslovnika Grada Goražda? Ko donosi Odluku o kupovini a ko o prodaji, poklonu ili posudbi auta?
5. Koliko Grad Goražde na pisanim taksama prilikom ovjere i dr. Ubire prihoda i ko je zadnji put vršio reviziju autentičnosti poslovanja sa taksama? Kada se može dobiti izvještaj o prihodu od taksi ?
6. Kad će se izvršiti depolizacija Gradskih institucija“sportski, kulturnih i školskih“?
7. Koliko udruženja je pod finansiskim okriljem Grada Goražda, koliko Grad izdvaja i kome sredstva građana prema udruženjima.
8. Šta Gradske vlasti rade na prevenciji protiv narkomanije i mobinga među mladima.

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Iniciram / predlaže se Gradonačelniku i nadležnoj Gradskoj službi za upravu da u saradnji sa Agencijom slivovi rijeke Save napravi idealno rješenje/projekt za izgradnju monumenta/spomenik „Svim nevinim žrtvama Drinskog i Limskog regiona“, spomenik iz prethodnog stava treba planirati u koritu rijeke Drine na području između dva Gradska mosta „Most žrtava Srebrenice i Most Alije Izetbegovića“

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

U Goraždu pa i u Bosni i Hercegovini nema ništa monumentalno izgrađeno u spomen „Svim nevinim   žrtvama stradalih u ratovima i posljednjoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu“. Monument bi bio poruka mira, poruka da se zlo ne smije ponoviti i kao poruka generacijama koje dolaze o kulturi pamćenja. Drina je najveća grobnica i ovom inicijativom želimo da obilježimo sjećanje sa izgradnjom unikatnog monumenta/spomenika koji bi mapirao Goražde, rijeku Drinu i BiH na mapi UNESCO-a i kao turističko mjesto.

2. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za ukidanje finansiranja boračkih udruženja jer postoje već relevantne službe za Boračka pitanja. Sredstva preusmjeriti na mlade, sport i kulturu.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Sadašnja udruženja u većini služe samo pojedincima i grupama za uhljebljenje i vlastitu promidžbu te su u službi političkih stranaka kao izborna mašinerija.

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se ukinu privremeno komunalne naknade za ugostitelje i TAXI udruženja. Ukidanje tražimo na šest mjeseci da se bar donekleolakša ekonomska situacija za naše obrtnike.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Zbog pandemije i slabog prometa.

4. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Naplata općinskih taksi, da se reguliše kroz „taksne markice“, da se ukine dosadašnji način naplate na obične blokove.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Prilikom ovjeravanja više puta sam plaćao takse ali račun koji se dobije je vrlo upitan, jer nema nigdje elektronski zapis, a iste blokove možemo naručiti u prvoj štampariji. Smatram da treba povesti računa o novcu građana na adekvatan način uvođenjem taksenih markica kao u sudu i slično.

5. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izgradnja gradskog bazena sa pratećim sadržajima u vlasništvu Grada Goražda ili da se ponudi „ javno privatna saradnja“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

O potrebi bazena je iznimno govoriti, a u službi će biti mladima, sportistima i svim građanima.

6. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zbog turizma i omladine predlažem da Grad napravi „zipline“ sa Gubavice u Omladinsku, te da na Gubavici izgradi objekat „vidikovac“ primjeren sličnim objektima u drugim Gradovima“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Od opšteg je interesa za građane i turiste, te će doprinijeti zapošljavanju i prosperitetu Grada Goražda.

7. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem povećanje naknade za iznajmljivanje prostorija i lokala u vlasništvu Grada prema političkim partijama na 5. KM po m2.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Političke partije finansiraju se iznimno od strane Budžeta građana i red je da se dio sredstava transparentno vrati u Budžet.

8. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradskoj upravi da obezbjedi dovoljan broj parking mjesta za invalide koji će biti propisno označeni pred svim gradskim institucijama, stambenim zgradama, te da Gradsko vijeće donese Odluku da i privatni subjekti moraju obezbjediti označeno praking mjesto, primjer mali Bingo, BH Pošta, BH Telecom, Bolnica, Gradska dvorana, Centar za kulturu itd.

Također da se na svim parkinzima koji su dati pod koncesiju mora označiti najmanje dva parking mjesta, primjer trg, mali Bingo, pred Centrom za kulturu ulica pored centra prema školi, a zbog suda i policije.

9. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Predlažem izmjenu broja članova iz reda vijećnika u komisijama gdje je sada omjer 60/40% u korist vijećnik, na jednog vijećnika u manje važnim komisijama, a ostalo da se bira iz reda građana.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Iz ovog prijedloga izmjene izuzeo bih važnije komisije, kao Statutarnu, Bužet, Urbanizam i ukoliko vijeće predloži još neku od komisija od prioriteta.

10. Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi osnivanje javnog obdanišna u naselju Vitkovići u vlasništvu Grada ili javno privatno ulaganje.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Zbog potreba građana u Vitkovićima te mnogobrojnih uposlenika u industrijskoj zoni Vitkovića, samim time bi bilo uređeno igralište za djecu, a olakšalo bi se roditeljima koji rade u različitim smjenama.

Porodica je stub društva.