MEDINA KULELIJA – VIJEĆNICA

Rođena: 08.03.1969. godine
Stručna sprema: VŠS
Zanimanje: Nastavnik geografije i historije
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Bosanska narodna stranka

PITANJA


26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Grupa učenika iz MSŠ “Enver Pozderović” u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava rade “Projekat građanin”, Civitas. U toku rada na ovom projektu trebali su da istraže jedan problem. Učenici su izabrali problem neuređenih šetališta našeg grada. Uočili su da su naša šetališta zapuštena, puna smeća, neuređenih staza, sa rupama na putu i izlivenom kanalizacijom, neka bez osvjetljenja, bez klupa, bez kanti za smeće, zelenih površina, cvijeća. Neka od šetališta nisu ni imenovana tj. nemaju tablu sa nazivom.

Ovim putem Vas pitam da nam iznesete Vaše mišljenje o ovom problem, zašto nisu uređena šetališta, da li postoje ideje i planovi za rješavanje ovog problema? Da li se namjerava uraditi nešto po pitanju zapuštenih šetališta? Na koji način se ovaj problem može riješiti??

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa realizacijom projekta „sanacija kosog krova Velike sale JU Centar za kulturu“, a znajući da je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde odobrilo finansijska sredstva Gradu Goražde u iznosu od 50.000,00 KM za ovu namjenu?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Prošle godine u ovo vrijeme podnijela sam inicijativu da se u našem gradu organizuje javni doček Nove godine. S obzirom da sam inicijativu podnijela suviše kasno da bi se realizovala te godine, postavljam pitanje Gradonačelniku: Da li ćete nas ove godine obradovati nekim javnim dočekom?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Prošle godine podnosila sam inicijativu da se uredi gradski most. Od toga je zakrpljeno par rupa na mostu, ali u međuvremenu su se pojavile nove. Interesuje me da li je u okviru uređenja užeg gradskog jezgra planirano uređenje i gradskog mosta ili ćemo čekati da se totalno uruši?

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Na poslednjoj vanrednoj sjednici Gradskog vijeća koja je održana početkom septembra 2022. godine, između ostalog raspravljano je i o finansijskoj situaciji u FK Goražde, koja je bila jako loša. Postavljam pitanje Gradonačelniku da li je od tada pa do danas išta učinjeno po tom pitanju kako bi se pomoglo FK Goražde u finansijskom pogledu?

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zbog čega još nije postavljen mostić koji povezuje kupalište Žanj sa obalom?
Poznato nam je da je prošle godine doniran novi mostić, koji je tu stajao cijelo ljeto i poslužio je namjeni, a evo sada je već polovina mjeseca Jula, a mostić se još nije postavio. Mišljenja sam ako već imamo mostić za tu namjenu zašto se ne postavi na vrijeme kako i građani koji žele da pređu na žanj mogli to da urade.
Kolega vijećnik Amar Imamović mi je rekao da je to u nadležnosti MZ-e pa koristim priliku da mi nadležni u MZ-i odgovore.

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Već par puta je postavljano pitanje vezano za azil za pse. Zbog stalnog upita građana o tome, imam obavezu da pitam Gradonačelnika da nas još jednom informiše šta je urađeno ili šta namjerava uraditi po tome pitanju?
2. Upućujem zahtjev i molbu JKP „6 Mart“ da se što prije krene sa košenjem trave na šetalištima gdje je već potrebno, pošto je trava već dovoljno velika, da se ne čeka do Jula ili avgusta kako je to do sada bila praksa.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Da li je u sklopu planiranih radova na sportskim terenima u 1. Maju predviđeno i postavljanje nove podloge za atletsku stazu?

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Do koje faze su stigli radovi na izletištu Gubavica ?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Tražim od nadležne Gradske službe da se dostavi spisak svih otkupljenih općinskih stanova.

2.

Tražim od nadležne Gradske službe da se dostavi spisak korisnika svih javnih površina. To su znači ljetne bašte, kiosci i parkinzi?

3.

Zašto se most ispod mosta Alije Izetbegovića ne proglasi turističkom atrakcijom i zašto je prilaz sa lijeve obale onemogućen?

4.

Da li će i kada parkinzi navodno preći u vlasništvo „6.Marta“ ili već u čiju nadležnost treba da pređu?

INICIJATIVE


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pored Osnovne škole „Husein Efendija Đozo“ nalazi se fleka na asfaltu koja je posljedica radova na rekonstrukciji vodovodne mreže. Nakon tih radova rupa je zakrpljena ali veoma nekvalitetno. S obzirom da je ulica frekventna i da svakodnevno prolazi veliki broj djece, tražim, da se pristupi kvalitenijem krpljenju rupe, da se izravnja šljaka i da se stavi sitniji materijal a ne krupni kamen koji je  pored toga i oštar.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sigurnosni i estetski

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Tražim od Gradonačelnika Goražda kao i svih onih koji mogu pomoći u realizaciji ove inicijative, da Grad Goražde ove godine organizuje javni doček Nove godine.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Navođenje bilo kog razloga za podnošenje ove inicijative bilo bi suvišno.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: 

Podnosim inicijativu  za uređenje Gradskog mosta. Nakon što je most ponvo postao samo šetnica predlažem da se isti malo uredi. Da se pristupi njegovom pranju, da se očisti trava koja je počela rasti po mostu kao i da se pokrpaju rupe koje se nalaze na trotoaru.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa: 

S obzirom da je most u samom centru grada i da je ponovo samo pješačka zona,smatram da je u veoma lošem stanju i da kao takav ne daje lijepu sliku našem  gradu.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se formira novi kod u Budžetu Grada koji bi se koristio za finansiranje ili sufinansiranje vantjelesne oplodnje mladim bračnim parovima, ili da se na već postojećim kodovima odvoje određena novčana sredstva za te namjene. Većina općina to ima.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sam postupak vantjelesne oplodnje je dosta skup i kreće se od 6.000,00 KM i više u zavisnosti od vrste terapije. Stimulacija mladim bračnim parovima za ostanak na ovim prostorima. Sve manji broj novorođenčadi.