MEDINA KULELIJA – VIJEĆNICA

Rođena: 08.03.1969. godine
Stručna sprema: VŠS
Zanimanje: Nastavnik geografije i historije
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Bosanska narodna stranka

PITANJA


13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Da li je u sklopu planiranih radova na sportskim terenima u 1. Maju predviđeno i postavljanje nove podloge za atletsku stazu?

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Do koje faze su stigli radovi na izletištu Gubavica ?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Tražim od nadležne Gradske službe da se dostavi spisak svih otkupljenih općinskih stanova.

2.

Tražim od nadležne Gradske službe da se dostavi spisak korisnika svih javnih površina. To su znači ljetne bašte, kiosci i parkinzi?

3.

Zašto se most ispod mosta Alije Izetbegovića ne proglasi turističkom atrakcijom i zašto je prilaz sa lijeve obale onemogućen?

4.

Da li će i kada parkinzi navodno preći u vlasništvo „6.Marta“ ili već u čiju nadležnost treba da pređu?

INICIJATIVE


8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: 

Podnosim inicijativu  za uređenje Gradskog mosta. Nakon što je most ponvo postao samo šetnica predlažem da se isti malo uredi. Da se pristupi njegovom pranju, da se očisti trava koja je počela rasti po mostu kao i da se pokrpaju rupe koje se nalaze na trotoaru.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa: 

S obzirom da je most u samom centru grada i da je ponovo samo pješačka zona,smatram da je u veoma lošem stanju i da kao takav ne daje lijepu sliku našem  gradu.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se formira novi kod u Budžetu Grada koji bi se koristio za finansiranje ili sufinansiranje vantjelesne oplodnje mladim bračnim parovima, ili da se na već postojećim kodovima odvoje određena novčana sredstva za te namjene. Većina općina to ima.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sam postupak vantjelesne oplodnje je dosta skup i kreće se od 6.000,00 KM i više u zavisnosti od vrste terapije. Stimulacija mladim bračnim parovima za ostanak na ovim prostorima. Sve manji broj novorođenčadi.