Mustafa Adžem (A-SDA)

PITANJA

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima nekih projekata za nedostatak vode u visinskim zonama Budići – Laleta, ul: Dr. Karameha i ul: 16.Muslimanske?