Mustafa Adžem (A-SDA)

PITANJA

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima neki rok za izvođenje radova na kružnom toku kod Mosta žrtava genocida u Srebrenici?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Vodosnabdjevanje visinskih zona, dio Budića, Laleta, Vinarića i 16. Muslimanske brigade, kada će se riješiti?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima nekih projekata za nedostatak vode u visinskim zonama Budići – Laleta, ul: Dr. Karameha i ul: 16.Muslimanske?