Nusret Hubjer (SBB)

PITANJA

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje upućujem Vladi BPK-a. U kojoj fazi je realizacija Zaključka kojim je Gradsko vijeće Grada Goražda prihvatilo inicijativu Kluba SBB a odnosi se na izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a (čl. 7. pomenutog Zakona).
2. U kojoj fazi  je izmjena  tj. Usklađivanje Zakona o komunalnim taksama u BPK-a  sa presudom Ustavnog Suda F BiH  kojim je objavljena u Sl.novinama br:8/19.

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu o uređenju Grada i prigradskih naselja za 2021 godinu, planiraju nabavke klupa i dječjeg vanjskog inventara za igru na zelenoj površini koja se nalazi ispod parkinga na trgu, a između hotela Behar i mosta Alije Izetbegovića.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Smatram da bi se realizacijom ove inicijative iskoristila navedena zelena površina i omogućilo se građanima da svoje slobodno vrijeme iskoriste u ovom parku pored rijeke Drine.

2. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju uređenje i adaptiranje postojeći prirodnih plaža u koritu rijeke Drine, na dionici od Mosta žrtava genocida u Srebrenici pa do mosta u Baćcima, te na taj način navedene plaže pripreme za ljetnu seznu.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Smatram da bi se realizacijom ove inicijative doprinijelo turističkom razvoju našeg grada ali i unaprijeđenu vizuelnog izgleda ovog dijela grada.

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da na zvaničnoj stranici Grada Goražda uspostave online registar o poslovnim i stambenim objektima koji su u vlasništvu Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uspostavljanjem ovog registra bi se dovelo do veće transparentnosti u radu Gradske uprave.

4. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u održavanja cesta od interesa za Grad Goražde za 2021. godinu planiraju sanaciju i asfaltiranje dio lokalnog puta u MZeHubjeri, konkretno od spomenika poginulim borcima Armije BiH do entitetske linije.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim zbog građana MZeHubjeri koji ugrožavaju svoje automobile vozeći se navedenim dijelom puta, a kojem se nalazi veliki broj rupa koje se povremeno saniraju i ponovo propadaju zbog težine teretnih vozila. Obzirom da je ovo glavni lokalni put u ovoj MZe, smatram da bi se asfaltiranjem ovog puta, riješili dugogodišnji problem građana Hubjera.

5. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u saradnji sa savjetom MZ-e IV u Programu o uređenju grada i prigradskih naselja za 2021.godnu planiraju postavljanje objekata na lokalnoj cesti (ležećih policajaca) u ulici Enesa Turkovića u skladu sa važećim zakonskim i pod zakonskim propisima.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe pojedinih građana nastanjenih u ulici Enesa Turkovića koji imaju pritužbe na neprimjerenu i brzu vožnju automobilima cestom kroz tu ulicu, te smatraju da bi se postavljanjem ležećih policajaca riješio taj problem i da bi se dovelo do sprečavanja eventualnih nesreća prouzrokovanih brzom vožnjom.

6. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave  da u Programu javne rasvjete za 2021 godinu planiraju postavljanje stubova za javnu rasvjetu na teniskim igralištima u ulici Muhidina Mašića – Munje.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe pojedinih korisnika teniskih igrališta koji su iskazali želju da se bave tenisom i u noćnim satima tokom ljetnog perioda.

7. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju sanaciju lokalnog puta sa kojeg se ulazi na parking prostor u naselju 1. Maj.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe građana naselja 1. Maj, koji su mi ukazali i sugerisali da je prilikom izvođenja građevinskih radova u navedenom naselju došlo do oštećenja puta i da nije izvršena sanacija.

8. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju sanaciju prilaznog puta i parking prostora ispred zgrada koje se nalaze iza Raiffeisen banke u ulici Jusufa Duhovića, te da se prije asfaltiranja izvrši i postavljanje novih vodovodnih cijevi.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe pojedinih građana navedene ulice, koji imaju problem sa devastiranim parking prostorom, ispred zgrada, te se zbog toga stvaraju i oštećenja na njihovim automobilima, a razlog za postavljanje novih odvodnih cijevi su stalna pucanja trenutnih podzemnih cijevi koje stvaraju poplavu u podrumima navedenih zgrada.

9. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za donošenje nove Odluke ili izmjenu postojeće Odluke o ovlaštenju komisije za statutarna pitanja i propise da vodi drugostepeni postupa broj: 01-02-920 od 22.07.2002. godine, na način da se u stavu dva, član 1. iznos od 100 KM smanji na iznos od neto 50 KM.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Inicijativu podnosim zbog trenutno lošeg finansijskog stanja u Budžetu Grada Goražda i smatram da bi smanjenje navedene naknade za članove komisije bila jedna vrsta mjere štednje u Budžetu Grada.

10. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Goražda, na način da se pojedine postojeće odredbe statuta usklade sa zakonima BPK-a.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Inicijativu podnosim iz razloga jer je poslije stupanja na snagu Statuta došlo do donošenja novih zakona od strane Skupštine BPKa, te smatram da bi bilo potrebno ponovno razmotriti sve odredbe Statuta i ukoliko bude potrebno, uskladiti ih sa zakonskim odredbama.