ALDIN ŠALAKA

Rođen: 22.01.1991. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista