SENAD HUBJER

Rođen: 19.01.1975. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Trgovinski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista