ADNAN ŽUGA

Rođen: 26.08.1997. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Bachelor menadžmenta
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)