Senad Hubjer (NBL)

PITANJA

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je nadležna služba Gradske uprave izdala urbanističku saglasnost ili dozvolu za izvođenej radova na Obala utvrdu u naselju Luka?
2. Dokle se došlo sa izgradnjom kanalizacije u naselju Kazagići?

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za uklanjanje postojećih „ležećih policajaca“ na putnoj komunikaciji kroz naselje Kazagići i Hubjeri.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Već izvjesni period mještani naselja Kazagići i Hubjeri suočavaju se sa preprekama na putnoj komunikaciji koja prolazi kroz njihova naselja, prepreke koje se nazivaju ležeći policajci. Radi se o izrazito grubim i visoko postavljenim ležećim policajcima koji oštećuju putna vozila, te dodatno utiču na kućne budžete mještana. Pojedina vozila nisu u mogućnosti uopšte da saobraćaju tom putnom komunikacijom zbog njihove konstrukcije, odnosno zbog visoko postavljenih prepreka to jeste ležećih policajaca. Također zbog hitnih slučajeva koji su se dešavali u proteklom periodu (vozila hitne službe i vatrogasna vozila) nisu u mogućnosti doći u adekvatnom vremenskom periodu zbog pomenutih prepreka, a najbolji primjer je požar koji se desio na kući jednog od mještana, a vozači vatrogasnih vozila su na posvjedočili da bi puno brže pristupili intervenciji da ih nisu zadržale pomenute prepreke na putnoj komunikaciji. Predlažem uklanjanje pomenutih „ležećih policajaca„, a postavljanje saobraćajnih znakova za regulisanje dozvoljene brzine vozila, kao i potrebne pojačane kontrole policijskih patrola.