Bajro Obuća (SDA)

PITANJA

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će doći do uređenja ili rekonstrukcije ulice Esada Dučića?
2. Da li su raspisani Javni oglasi za popunu poziciji u skupštinama JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde i predsjednika Upravnog odbora u JU dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija Goražde?
3. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.08.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-4337 kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine.
Pitanje: u kojoj je fazi realizacija istog zaključka? 
Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-4337 od 29.08.2019. godine.
4. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5114 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rok za provođenje javne rasprave je bio 60. dana.
Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje i usvajanje?
Prilog Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5114 od 31.10.2019. godine.
5. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 23. redovnoj sjednici održanoj 28.11.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5453 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta. Rok za provođenje javne rasprave bio je 30. dana.
Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke, i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražda na razmatranje i usvajanje?
Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5453 d 28.11.2019. godine.
6. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1052 kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da u koordinaciji sa Direkcijom cesta BPK Goražde, iznađe mogućnost izgradnje pješačke staze na relaciji od raskrsnice puta prema Kolijevkama pa do tržnog centra „Binga“ (veliki Bingo), sa obje strane kolovoza.

Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1052 od 27.02.2020. godine.

7. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1055 kojim se nalaže nadležnoj gradskoj službi da kroz svoje svakodnevne aktivnosti pripremi i uspostavi registar objekata u vlasništvu Grada Goražde i njihov status. Rok za realizaciju ovog Zaključka je 60 dana.

Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1055 od 27.02.2020. godine.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3406 kojim se usvaja inicijativa vijećnika Bajra Obuće a koja se odnosi na donošenje propisa, akta o imenovanju Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda od strane Gradskog vijeća na prijedlog Gradonačelnika. Pomenutim Zaključkom zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda i nadležna gradska služba da pripreme prijedlog Odluke te isti dostave Vijeću na razmatranje, a rok za realizaciju ovog Zaključka je 90 dana.

Pitanje: Kada će pomenuti Prijedlog akta doći Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3406 od 08.09.2020. godine.

2. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3403 kojim se zadužuje Gradonačelnik Grada Goražda, nadležna gradska služba i JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde da uzmu u razmatranje predmet Alikadić Nedžada, a koji se odnosi na zaštitu parcele, grobnih mjesta u gradskom groblju „Kolijevke“ u Goraždu, provedu propisanu proceduru i problem riješe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. O provedenom postupku i donesenom rješenju, zaduženi su bili dužni dostaviti pisanu informaciju Gradskom vijeću Grada Goražde u roku od 30 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta pisana informacija doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3418 od 08.09.2020. godine.

3. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 27. redovnoj sjednici održanoj 25.06.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-2381 kojim se zadužuje Tim za implementaciju kredita Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju infrastrukture u Goraždu, imenovano za praćenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj, da Gradskom vijeću Grada Goražde dostave detaljnu informaciju u kojoj fazi realizacije su projekti:

  1. Modernizacija i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca: Mravinjac-Berič i Osanica-Ilovača;
  2. Sanacija sekundarne vodovodne mreže;
  3. Izgradnja mosta u naselju Vitkovići.

Rok za realizaciju Zaključka bio je 30 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta Informacija doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-2381 od 25.06.2020. godine.

4. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3418 kojim se zadužuje Služba za finansije, trezor i privredu da do naredne sjednice Vijeća pripremi i Vijeću predloži Odluku o stavljanju van snage Odluke o zaduženju Općine Goražde broj: 01-02-1-1199 od 28.03.2013. godine, koju je Općinsko vijeće Općine Goražde donijelo na svojoj šestoj redovnoj sjednici održanoj 28.03.2013. godine.

Pitanje: Kada će pomenuta Odluka doći Gradskom vijeću na razmatranje i eventualno usvajanje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3403 od 08.09.2020. godine.

5. Pitanje: Kada je posljednji put urađena Analiza izvorišta na području Grada Goražda u pogledu zdravstvene ispravnosti voda i kada i na koji način je javnost o tome obaviještena?
6. Pitanje: Kada će se i na koji način riješiti problem nedostatka parking mjesta na području (posebno urbanog dijela) Grada Goražda?
7. Pitanje: Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde?
8. Pitanje: Koliko je Općina odnosno Grad Goražde od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (donesen 2003. godine) donio dokumenata i ako jeste koji su to dokumenti, a tiču se implementacije i punog poštovanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH?
9. Pitanje: Kada će se konačno na kvalitetan način riješti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Priprema radnog materijala za razmatranje na sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde po pitanju rješavanja problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“ 

Obrazloženje:

Radi mnogobrojnih inicijativa po pitanju rješavanja pitanja i problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“ potrebno je da se pripremi kvalitetan polazni radni materijal koji će pripremiti nadležna Služba gradske uprave i drugi nadležni organi te organizira Tematska sjednica gradskog vijeća Grada Goražde ili jedna tačka u okviru jedne od redovnih sjednica Gradskog vijeća.

Sjednicu /tačku dnevnog reda/ dobro pripremiti po pitanju kvalitetnog polaznog materijala i pozivanja na sjednicu meritornih osoba iz ove oblasti a na sjednici bi se moglo dijagnosticirati stanje i donijeti kvalitetni Zaključci po pitanju rješavanja problema iz ove oblasti (parking mjesta, mapiranje opasnih dionica, postavljanje saobraćajne signalizacije, postavljanje ili uklanjanje ležećih policajaca, usporivača saobraćaja, ogledala…itd…).

Sve ovo je potrebno uraditi kako bi se dodatno stvorile pretpostavke za bolji i bezbjedniji život naših građana, a posebno djece i omladine.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ kod zgrade Vijećnice u Sarajevu 

Obrazloženje:

Upućujem Inicijativu Gradonačelniku Grada Goražda da pokrene inicijativu prema nadležnim organima u Kantonu Sarajevo kojom bi se tražila izgradnja odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u cilju zaštite zdravlja lica koji čekaju prijevoz kod „Vijećnice u Sarajevu“.

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (vrlo često i za Goražde) ili prijevozna sredstva između ostalog i iz Goražda a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…).

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Hitna sanacija pristupnog puta (ulica Adnana Mehanovića, naselje Pargani) 

Obrazloženje:

Radi se o dugogodišnjem problemu /jednog dijela/ naselja Pargani. Uslijed obilnih padavina u proteklim godinama došlo je do znatnog oštećenja pristupnog makadamskog puta, te pojave odrona i manjih klizišta. Uprkos velikom zalaganju i trudu na sanaciji ovog puta od strane mještana ovog dijela naselja u proteklih 10 (deset) godina, ipak sanacija zahtijeva veća materijalna i tehnička sredstva nego što su građani samo u mogućnosti obezbjediti. Posipni materijal koji se nalazio na tom dijelu puta je uslijed obilnih kišnih padavina u velikoj mjeri spran na asfaltni put Goražde – Kazagići. Navedeni put je ukupne dužine cca 300 metara, te je za isti potreban posipni materijal i građevinske mašine za njegovu ugradnju. Svjesni loše ekonomske situacije u zemlji, pa i u našem gradu, građani ne traže asfaltiranje ovog puta jer znaju da je to velika investicija, već bi bili zadovoljni sanacijom puta kako bi se obezbjedila prohodnost i pristup kućama. Građanima ovog dijela naselja Pargani ovaj put je pitanje egzistencije jer ovaj dio naselja nema alternativni pristupni put, a na žalost ima teško oboljelih nepokretnih i starih osoba u ovom dijelu naselja. Građani ovog dijela naselja Pargani smatraju da je sanacija ovog puta prioritet i da u 21-om vijeku zaslužuju uslove života dostojne čovjeku.

4. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Izmjena i dopuna Odluke od dodjeli jednokratne novčane pomoći majci/porodilji novorođenog djeteta („Službene novine Općine Goražde“ broj: 4/16).

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

U cilju afirmisanja i unaprijeđenja mjera pronatalitetne (populacione) politike predlažem Inicijativu kojom bi se povećala jednokratna novčana pomoć majkama porodiljama novorođenog djeteta, a posebno majkama porodiljama, koje nisu u radnom odnosu (minimalno na 300 KM).