Bajro Obuća (SDA)

PITANJA

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će doći do uređenja ili rekonstrukcije ulice Esada Dučića?
2. Da li su raspisani Javni oglasi za popunu poziciji u skupštinama JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde i predsjednika Upravnog odbora u JU dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija Goražde?
3. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.08.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-4337 kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine.
Pitanje: u kojoj je fazi realizacija istog zaključka? 
Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-4337 od 29.08.2019. godine.
4. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5114 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rok za provođenje javne rasprave je bio 60. dana.
Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje i usvajanje?
Prilog Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5114 od 31.10.2019. godine.
5. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 23. redovnoj sjednici održanoj 28.11.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5453 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta. Rok za provođenje javne rasprave bio je 30. dana.
Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke, i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražda na razmatranje i usvajanje?
Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5453 d 28.11.2019. godine.
6. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020 godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1052 kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da u koordinaciji sa Direkcijom cesta BPK-a Goražde, iznađe mogućnosti izgradnje pješačke staze na relaciji od raskrsnice puta prema Kolijevkama pa do tržnog centra „Binga“ (veliki Bingo), sa obje strane kolovoza.
Pitanje: u kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća?
Prilog Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1052 od 27.02.2020. godine.
7. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo zaključak broj: 01-02-1-1055 kojim se nalaže nadležnoj gradskog službi da kroz svoje svakodnevne aktivnosti pripremi i uspostavi registar objekata u vlasništvu Grada Goražda i njihov status. Rok za realizaciju ovog zaključka je 60. dana.
Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća?Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1055  od 27.02.2020. godine.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Vazano je za Zaključak koji je donešen 08.09. na sjednici Gradskog vijeća. Kojim je Gradsko vjeće usvojilo inicijativu vjećnika Bajra Obuće i zadužen je gradonačelnik Grada Goražde i nadležna Gradska služba da pripreme prijedlog Odluke o donošenju propisa o imenovanju Gradskog štaba Civilne zaštite.   Kada će mo tu Odluku dobiti na dnevni red?
2. Također na istoj toj sjednici 08.09. donešen je jedan zaključak gdje je zadužen gradonačelnik Grada Goražda i nadležna Gradska služba JKP „6.Mart“ da uzmu u razmatranje predmet Alikadić Nedžada koji se odnosi na zaštitu parcele grobnih mjesta u naselju Kolijevke,provede propisanu proceduru i problem riješe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.O provedenom postupku bili su dužni da izvjeste Gradsko vjeće u roku od 30 dana.
3. Odnosi se na realizaciju Zaključka sa sjednice održane 25.06.2020godine gdje se zadužuje Tim za implementaciju kredita Saudiskog fonda za razvoj i izgradnju  infrastrukture u Goraždu, imenovanom za praćenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Saudiskog fonda za razvoj da Gradskom vjeću Grada Goražde dostave detaljnu informaciju u kojoj fazi realizacije su projekti, modernizacija i rekonstrukcija ne kategorisanih putnih pravaca Mravinjac – Berič, Osanica- Ilovača, sanacija sekundarne vodovodne mreže i izgradnja mosta u naselju Vitkovići? Rok za realizaciju ovog zaključka je bio 30 dana.
4. Na sjednici Gradskog vjeća održanoj 08.09.2020 godine donešen Zaključak da Služba za finansije,trezor i privredu do naredne sjednice vjeća pripremi i vjeću predloži Odluku o stavljanju van snage Odluke o zaduženju Općine Goražde od 28.03.2013 godine koju je Općinsko vjeće donijelo na svojoj šestoj redovnoj sjendici održanoj 28.03.2013 godine.
5. Pitanje se odnosi na analizu izvorišta u pogledu zdravstvene ispravnosti voda koje koristimo sa raznosraznih izvora na području Grada Goražda. Kada je poslednji put ta analiza urađena i kada je o tome javnost obavještena?
6. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020 godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1052 kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da u koordinaciji sa Direkcijom cesta BPK-a Goražde, iznađe mogućnosti izgradnje pješačke staze na relaciji od raskrsnice puta prema Kolijevkama pa do tržnog centra „Binga“ (veliki Bingo), sa obje strane kolovoza.
Pitanje: u kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća?
Prilog Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1052 od 27.02.2020. godine.
7. Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo zaključak broj: 01-02-1-1055 kojim se nalaže nadležnoj gradskog službi da kroz svoje svakodnevne aktivnosti pripremi i uspostavi registar objekata u vlasništvu Grada Goražda i njihov status. Rok za realizaciju ovog zaključka je 60. dana.
Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća?
Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1055  od 27.02.2020. godine.
8. Koliko je Grad Goražde od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH a donesen je 2003 godine donio dokumenata i ako jeste koji su to dokumenti a tiču se implementacije punog poštovanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH?
9. Kada će se konačno na kvalitetean način rješiti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Priprema radnog materijala za razmatranje na sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde po pitanju rješavanja problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“ 

Obrazloženje:

Radi mnogobrojnih inicijativa po pitanju rješavanja pitanja i problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“ potrebno je da se pripremi kvalitetan polazni radni materijal koji će pripremiti nadležna Služba gradske uprave i drugi nadležni organi te organizira Tematska sjednica gradskog vijeća Grada Goražde ili jedna tačka u okviru jedne od redovnih sjednica Gradskog vijeća.

Sjednicu /tačku dnevnog reda/ dobro pripremiti po pitanju kvalitetnog polaznog materijala i pozivanja na sjednicu meritornih osoba iz ove oblasti a na sjednici bi se moglo dijagnosticirati stanje i donijeti kvalitetni Zaključci po pitanju rješavanja problema iz ove oblasti (parking mjesta, mapiranje opasnih dionica, postavljanje saobraćajne signalizacije, postavljanje ili uklanjanje ležećih policajaca, usporivača saobraćaja, ogledala…itd…).

Sve ovo je potrebno uraditi kako bi se dodatno stvorile pretpostavke za bolji i bezbjedniji život naših građana, a posebno djece i omladine.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ kod zgrade Vijećnice u Sarajevu 

Obrazloženje:

Upućujem Inicijativu Gradonačelniku Grada Goražda da pokrene inicijativu prema nadležnim organima u Kantonu Sarajevo kojom bi se tražila izgradnja odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u cilju zaštite zdravlja lica koji čekaju prijevoz kod „Vijećnice u Sarajevu“.

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (vrlo često i za Goražde) ili prijevozna sredstva između ostalog i iz Goražda a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…).

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Hitna sanacija pristupnog puta (ulica Adnana Mehanovića, naselje Pargani) 

Obrazloženje:

Radi se o dugogodišnjem problemu /jednog dijela/ naselja Pargani. Uslijed obilnih padavina u proteklim godinama došlo je do znatnog oštećenja pristupnog makadamskog puta, te pojave odrona i manjih klizišta. Uprkos velikom zalaganju i trudu na sanaciji ovog puta od strane mještana ovog dijela naselja u proteklih 10 (deset) godina, ipak sanacija zahtijeva veća materijalna i tehnička sredstva nego što su građani samo u mogućnosti obezbjediti. Posipni materijal koji se nalazio na tom dijelu puta je uslijed obilnih kišnih padavina u velikoj mjeri spran na asfaltni put Goražde – Kazagići. Navedeni put je ukupne dužine cca 300 metara, te je za isti potreban posipni materijal i građevinske mašine za njegovu ugradnju. Svjesni loše ekonomske situacije u zemlji, pa i u našem gradu, građani ne traže asfaltiranje ovog puta jer znaju da je to velika investicija, već bi bili zadovoljni sanacijom puta kako bi se obezbjedila prohodnost i pristup kućama. Građanima ovog dijela naselja Pargani ovaj put je pitanje egzistencije jer ovaj dio naselja nema alternativni pristupni put, a na žalost ima teško oboljelih nepokretnih i starih osoba u ovom dijelu naselja. Građani ovog dijela naselja Pargani smatraju da je sanacija ovog puta prioritet i da u 21-om vijeku zaslužuju uslove života dostojne čovjeku.

4. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Izmjena i dopuna Odluke od dodjeli jednokratne novčane pomoći majci/porodilji novorođenog djeteta („Službene novine Općine Goražde“ broj: 4/16).

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

U cilju afirmisanja i unaprijeđenja mjera pronatalitetne (populacione) politike predlažem Inicijativu kojom bi se povećala jednokratna novčana pomoć majkama porodiljama novorođenog djeteta, a posebno majkama porodiljama, koje nisu u radnom odnosu (minimalno na 300 KM).