PREKINUTA 30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

U četvrtak 27.06.2024. započela je 30. redovna sjedica Gradskog vijeća Grada Goražde.

Nakon jednoglasno utvrđenog dnevnog reda, na sjednici su razmatrani i usvojeni Zapisnik sa 29. redovne sjednice i Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Potom su vijećnici postavili niz vijećničkih pitanja, odnosno pokrenuli vijećničke inicijative, a na dio vijećničkih pitanja dati su usmeni odgovori gradonačelnika Ernesta Imamovića i pomoćnice gradonačelnika Adise Borovac.

Nakon pauze, sjednici je prisustvovalo 11 zastupnika, što nije bio dovoljan broj zastupnika potreban za rad i odlučivanje te je 30. redovna sjednica Gradskog vijeća prekinuta zbog nepostojanja kvoruma.

Termin nastavka sjednice biće utvrđen naknadno.