REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA 2020/2024

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE                                                                                                         AŽURIRANO: 13.06.2024.


IME I PREZIME VIJEĆNIKABROJ OSVOJENIH GLASOVASTRANKAPITANJAINICIJATIVE
NEDIM DRAGOLJ653NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA143
SEAD MRŠO527NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA168
RASIM LIGATA455NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA40
DŽEMAL OMANOVIĆ357NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA74
EDIN TANJO317NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA2710
NERMIN MAŠALA316NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA217
ADIS HALILOVIĆ607STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE172
BAJRO OBUĆA418STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE15939
ADNAN ŽUGA413STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE137
ALMIR MULAHMETOVIĆ397STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE115
VERNESA HUBANIĆ371STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE01
ALMIR HASANEFENDIĆ326SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH726
ARMINA PIŠMO181SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH43
ALEN SELIMOVIĆ358SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH4946
SENAD DELIĆ269SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH90
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ187NAROD I PRAVDA1211
TARIK ALIĆ177NAROD I PRAVDA159
ANELA JAMAK201STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU109
ALDIN ŽUGA131STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU166
ARNEL VRANJ251DEMOKRATSKA FRONTA318
DŽEVAD AGOVIĆ240DEMOKRATSKA FRONTA10
MUSTAFA ADŽEM261STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI135
AMER DEDOVIĆ210STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI20
MEDINA KULELIJA227BOSANSKA NARODNA STRANKA144
DALILA MIRVIĆ132BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI104

BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

BROJ OSVOJENIH MANDATA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

NBL (6 MANDATA)
SDA (5 MANDATA)
SDP (2 MANDATA)
NIP (2 MANDATA)
A-SDA (2 MANDATA)
SBB (2 MANDATA)
SBIH (2 MANDATA)
DF (2 MANDATA)
BHD (1 MANDAT)
BNS (1 MANDAT)

IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine