REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA 2020/2024

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE


IME I PREZIME VIJEĆNIKABROJ OSVOJENIH GLASOVAPOLITIČKI SUBJEKTPITANJAINICIJATIVE
SENAD HUBJER735NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA00
NEDIM DRAGOLJ653NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA00
SEAD MRŠO527NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA00
ALDIN ŠALAKA510NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA00
RASIM LIGATA455NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA00
DŽEMAL OMANOVIĆ357NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA00
ADIS HALILOVIĆ607STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
NEDIM KURTOVIĆ602STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
ADIS AGOVIĆ486STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
BAJRO OBUĆA418STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
ADNAN ŽUGA413STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
ALMIR HASANEFENDIĆ326SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH00
NUSRET HUBJER215SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH00
ALEN SELIMOVIĆ358SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH00
SENAD DELIĆ269SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH00
NEZIM ALAGIĆ487NAROD I PRAVDA00
AMAR IMAMOVIĆ424NAROD I PRAVDA00
AMEL BEGOVIĆ394STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU00
ANELA JAMAK201STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU00
ARNEL VRANJ251DEMOKRATSKA FRONTA00
DŽEVAD AGOVIĆ240DEMOKRATSKA FRONTA00
MUSTAFA ADŽEM261STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI00
AMER DEDOVIĆ210STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI00
MEDINA KULELIJA227BOSANSKA NARODNA STRANKA00
DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ306BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI00

BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

BROJ OSVOJENIH MANDATA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

NBL (6 MANDATA)
SDA (5 MANDATA)
SDP (2 MANDATA)
NIP (2 MANDATA)
A-SDA (2 MANDATA)
SBB (2 MANDATA)
SBIH (2 MANDATA)
DF (2 MANDATA)
BHD (1 MANDAT)
BNS (1 MANDAT)

IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine