REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA 2020/2024

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE                                                                                                         AŽURIRANO: 13.03.2024.


IME I PREZIME VIJEĆNIKABROJ OSVOJENIH GLASOVASTRANKAPITANJAINICIJATIVE
NEDIM DRAGOLJ653NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA123
SEAD MRŠO527NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA156
RASIM LIGATA455NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA30
DŽEMAL OMANOVIĆ357NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA74
EDIN TANJO317NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA155
NERMIN MAŠALA316NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA166
ADIS HALILOVIĆ607STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE141
BAJRO OBUĆA418STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE13231
ADNAN ŽUGA413STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE106
ALMIR MULAHMETOVIĆ397STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE102
VERNESA HUBANIĆ371STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
ALMIR HASANEFENDIĆ326SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH646
ARMINA PIŠMO181SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH32
ALEN SELIMOVIĆ358SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH4639
SENAD DELIĆ269SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH90
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ187NAROD I PRAVDA1010
TARIK ALIĆ177NAROD I PRAVDA115
ANELA JAMAK201STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU109
ALDIN ŽUGA131STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU145
ARNEL VRANJ251DEMOKRATSKA FRONTA257
DŽEVAD AGOVIĆ240DEMOKRATSKA FRONTA10
MUSTAFA ADŽEM261STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI133
AMER DEDOVIĆ210STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI20
MEDINA KULELIJA227BOSANSKA NARODNA STRANKA143
DALILA MIRVIĆ132BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI81

BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

BROJ OSVOJENIH MANDATA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

NBL (6 MANDATA)
SDA (5 MANDATA)
SDP (2 MANDATA)
NIP (2 MANDATA)
A-SDA (2 MANDATA)
SBB (2 MANDATA)
SBIH (2 MANDATA)
DF (2 MANDATA)
BHD (1 MANDAT)
BNS (1 MANDAT)

IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine