REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

IME I PREZIME STRANKA PITANJA INICIJATIVE
Bajro Obuća Stranka demokratske akcije 14 0 DETALJAN PREGLED
Mustafa Geca Stranka demokratske akcije 4 0 DETALJAN PREGLED
Šemso Ferhatović Stranka demokratske akcije 2 0 DETALJAN PREGLED
Meho Deljo Stranka demokratske akcije 2 0 DETALJAN PREGLED
Nedim Kunovac Stranka demokratske akcije 4 0 DETALJAN PREGLED
Nedim Pjano Stranka demokratske akcije 0 0 DETALJAN PREGLED
Edita Gušo Stranka demokratske akcije 0 0 DETALJAN PREGLED
Armina Marić Savez za bolju budućnost BiH 0 0 DETALJAN PREGLED
Nusret Hubjer Savez za bolju budućnost BiH 3 0 DETALJAN PREGLED
Almir Hasanefendić Savez za bolju budućnost BiH 7 0 DETALJAN PREGLED
Adis Mujagić Savez za bolju budućnost BiH 0 0 DETALJAN PREGLED
Jasmin Bešlija Socijaldemokratska partija BiH 3 2 DETALJAN PREGLED
Senad Delić Socijaldemokratska partija BiH 1 0 DETALJAN PREGLED
Amel Begović Stranka za BiH 0 0 DETALJAN PREGLED
Ramiz Drakovac Stranka za BiH 0 0 DETALJAN PREGLED
Armin Halilović Stranka za BiH 0 0 DETALJAN PREGLED
Enes Džemidžić Demokratska fronta 3 1 DETALJAN PREGLED
Džemal Omanović Demokratska fronta 0 0 DETALJAN PREGLED
Nermina Buljubašić Stranka za bolje Goražde 0 0 DETALJAN PREGLED
Rasim Ligata Stranka za bolje Goražde 0 0 DETALJAN PREGLED
Zijad Bardak BPS - Sefer Halilović 2 0 DETALJAN PREGLED
Avdo Mirvić Stranka demokratske aktivnosti 4 1 DETALJAN PREGLED
Jelena Mirković Liberalna stranka BiH 1 0 DETALJAN PREGLED
Aldijana Smailhodžić Naša stranka 13 2 DETALJAN PREGLED
Damir Subašić Stranka dijaspore 0 0 DETALJAN PREGLED