REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA 2020/2024

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE                                                                                                         AŽURIRANO: 26.12.2021


IME I PREZIME VIJEĆNIKABROJ OSVOJENIH GLASOVASTRANKAPITANJAINICIJATIVE
SENAD HUBJER735NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA75
NEDIM DRAGOLJ653NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA20
SEAD MRŠO527NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA84
ALDIN ŠALAKA510NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA265
RASIM LIGATA455NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA10
DŽEMAL OMANOVIĆ357NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA51
ADIS HALILOVIĆ607STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE20
NEDIM KURTOVIĆ602STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE61
ALMIR MULAHMETOVIĆ397STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
BAJRO OBUĆA418STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE4710
ADNAN ŽUGA413STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE63
ALMIR HASANEFENDIĆ326SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH223
NUSRET HUBJER215SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH2013
ALEN SELIMOVIĆ358SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH1610
SENAD DELIĆ269SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH20
NEZIM ALAGIĆ487NAROD I PRAVDA114
AMAR IMAMOVIĆ424NAROD I PRAVDA2313
AMEL BEGOVIĆ394STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU20
ANELA JAMAK201STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU41
ARNEL VRANJ251DEMOKRATSKA FRONTA93
DŽEVAD AGOVIĆ240DEMOKRATSKA FRONTA00
MUSTAFA ADŽEM261STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI30
AMER DEDOVIĆ210STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI10
MEDINA KULELIJA227BOSANSKA NARODNA STRANKA52
DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ306BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI3230

BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

BROJ OSVOJENIH MANDATA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

NBL (6 MANDATA)
SDA (5 MANDATA)
SDP (2 MANDATA)
NIP (2 MANDATA)
A-SDA (2 MANDATA)
SBB (2 MANDATA)
SBIH (2 MANDATA)
DF (2 MANDATA)
BHD (1 MANDAT)
BNS (1 MANDAT)

IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine