REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA 2020/2024

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE                                                                                                         AŽURIRANO: 08.04.2022.


IME I PREZIME VIJEĆNIKABROJ OSVOJENIH GLASOVASTRANKAPITANJAINICIJATIVE
SENAD HUBJER735NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA76
NEDIM DRAGOLJ653NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA20
SEAD MRŠO527NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA115
ALDIN ŠALAKA510NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA327
RASIM LIGATA455NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA10
DŽEMAL OMANOVIĆ357NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA52
ADIS HALILOVIĆ607STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE21
NEDIM KURTOVIĆ602STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE93
ALMIR MULAHMETOVIĆ397STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE70
BAJRO OBUĆA418STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE8723
ADNAN ŽUGA413STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE85
ALMIR HASANEFENDIĆ326SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH385
NUSRET HUBJER215SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH2815
ALEN SELIMOVIĆ358SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH2317
SENAD DELIĆ269SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH40
NEZIM ALAGIĆ487NAROD I PRAVDA155
AMAR IMAMOVIĆ424NAROD I PRAVDA3514
AMEL BEGOVIĆ394STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU52
ANELA JAMAK201STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU69
ARNEL VRANJ251DEMOKRATSKA FRONTA104
DŽEVAD AGOVIĆ240DEMOKRATSKA FRONTA10
MUSTAFA ADŽEM261STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI73
AMER DEDOVIĆ210STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI20
MEDINA KULELIJA227BOSANSKA NARODNA STRANKA92
DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ306BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI3834

BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

BROJ OSVOJENIH MANDATA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

NBL (6 MANDATA)
SDA (5 MANDATA)
SDP (2 MANDATA)
NIP (2 MANDATA)
A-SDA (2 MANDATA)
SBB (2 MANDATA)
SBIH (2 MANDATA)
DF (2 MANDATA)
BHD (1 MANDAT)
BNS (1 MANDAT)

IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine