REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

IME I PREZIME STRANKA PITANJA INICIJATIVE ZAKLJUČCI DETALJNO
Bajro Obuća Stranka demokratske akcije 47 7 0 DETALJAN PREGLED
Mustafa Geca Stranka demokratske akcije 33 2 0 DETALJAN PREGLED
Šemso Ferhatović Stranka demokratske akcije 4 1 0 DETALJAN PREGLED
Meho Deljo Stranka demokratske akcije 5 0 0 DETALJAN PREGLED
Nedim Kunovac Stranka demokratske akcije 23 3 0 DETALJAN PREGLED
Nedim Pjano Stranka demokratske akcije 0 0 0 DETALJAN PREGLED
Edita Gušo Stranka demokratske akcije 3 0 0 DETALJAN PREGLED
Armina Marić Savez za bolju budućnost BiH 2 0 0 DETALJAN PREGLED
Nusret Hubjer Savez za bolju budućnost BiH 27 2 0 DETALJAN PREGLED
Almir Hasanefendić Savez za bolju budućnost BiH 41 3 0 DETALJAN PREGLED
Adis Mujagić Savez za bolju budućnost BiH 1 1 0 DETALJAN PREGLED
Jasmin Bešlija Socijaldemokratska partija BiH 14 8 0 DETALJAN PREGLED
Senad Delić Socijaldemokratska partija BiH 3 0 0 DETALJAN PREGLED
Amel Begović Stranka za BiH 0 0 0 DETALJAN PREGLED
Ramiz Drakovac Stranka za BiH 2 1 0 DETALJAN PREGLED
Armin Halilović Stranka za BiH 3 0 0 DETALJAN PREGLED
Enes Džemidžić Demokratska fronta 11 1 0 DETALJAN PREGLED
Džemal Omanović Demokratska fronta 5 0 0 DETALJAN PREGLED
Nermina Buljubašić Stranka za bolje Goražde 0 0 0 DETALJAN PREGLED
Rasim Ligata Stranka za bolje Goražde 0 0 0 DETALJAN PREGLED
Zijad Bardak BPS - Sefer Halilović 11 1 0 DETALJAN PREGLED
Avdo Mirvić Stranka demokratske aktivnosti 10 5 0 DETALJAN PREGLED
Jelena Mirković Liberalna stranka BiH 3 0 0 DETALJAN PREGLED
Aldijana Smailhodžić Naša stranka 44 7 0 DETALJAN PREGLED
Damir Subašić Stranka dijaspore 5 2 0 DETALJAN PREGLED