EDIN TANJO – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Mail:

PITANJA


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li postoji rješenje za novo autobusko stajalište koje se nalazi u ulici Sinan paše Sijerčića zbog sigurnosti putnika a i samih učesnika u saobraćaju?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je završen konkurs za „putare“ koji je bio raspisan?  Ukoliko je završen kad će izabrani kandidati početi sa radom?
2. Dana 1. Septembra na svom zvaničnom Facebook profilu Gradonačelnik je najavio nastavak radova u MZ Berič, selo Guskovići. Vrijednost projekta je 43.000,00 KM. Pošto kroz Budžet niste planirali ova sredstva interesuje me jesu li već ova sredstva obezbjeđena?
3. Da li ima podatak koliko na području našeg grada ima malih divljih deponija?

INICIJATIVE


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se izvrši sanacija putnog pravca u MZ Berič podružnica Brajlovići u mjestu Radovići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Predstavnici podružnice Brajlovići su već razgovarali sa Gradonačelnikom i u razgovoru sa njim obećana im je sanacija ovog putnog pravca. Put je u veoma lošem stanju te je potrebno sanirati isti.

Potreban je rad mašine i nasipanje tampona.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Asfaltiranje puta u MZ Berič, mjesto Podgradina.

Dužina puta koju je potrebno asfaltirati je 300 m.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Više od 10 godina u ovom mjestu nisu rađeni apsolutno nikakvi radovi na putu.

Ova podružnica predstavlja najnaseljeniji dio MZ Berič i smatram da je ova inicijativa od velikog značaja za njene mještane.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Rekonstrukcija i adaptacija vodovodnih cijevi u ulici Adnana mehanovića i asfaltiranje iste dionice puta na dužini od 200 metara i to od broja 21 do 27.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U ovoj ulici potrebna je zamjena postojećih vodovodnih cijevi jer su dotrajale. Od broja 21-27 dolazilo je do pucanja ovih cijevi u više navrata. U ovom dijelu živi oko 20 domaćinstava od kojih su neke šehidske porodice i porodice demobilisanih boraca.

Poslije adaptacije vodovodnih cijevi potrebno je taj dio asfaltirati i to, ponavljam, od broja 21 do 27.

Ovaj dio je ostavljen neasfaltiran i ovi ljudi su da li namjerno ili ne, ostavljeni sami sa svojim problemima.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zabrana održavanja zabavnog muzičkog sadržaja na „Spomen obilježju ubijenoj i nastradaloj djeci Goražda 1992.-1995. godine“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da je neukusno i da nije u redu imati ovakav sadržaj na spomen obilježju. Postoje mnoga druga mjesta na kojima se može ovakav vid sadržaja održavati.

Tražim od Gradonačelnika Goražda da donese akt ili odluku gdje će ispoštovati želju mnogih građana koji isto misle a upravo su oni ti čija je ovo inicijativa.

Smatram da je u redu imati kulturno – umjetnički program ali zabavni ni pod razno.