EDIN TANJO – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Mail:

PITANJA


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se planira ulična rasvjeta u ulici Braće Bezdrob od broja 51 pa do kuće Šala? Već odavno su postavljeni betonski stubovi ali ne i rasvjeta.
2. Stanovnici Grabovika ponovo pitaju za klizište, dokle se došlo po tom pitanju? Takođe i problem vodosnabdijevanja u visinskim zonama gdje stanovnici nemaju vodu ili imaju vrlo slab pritisak.
3. Ponovo postavljam pitanje zašto se do sada nije odredilo mjesto za drvenike u MZ Ilovača?
4. Zašto se do sada nije uradila projektna dokumentacija za klizište u MZ Berič?

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se mogu graditi stambeni objekat na lokaciji od “Tarik pumpe” do firme “Emka”. Ako ne može, zbog čega ne može?
2. Zašto se do sada nisu uredila (pokosila) šetališta u našem gradu?
3. Šta je sa formiranjem nove javne ustanove I dokle se došlo sa tim procesom (JU edukacijsko – rehabilitacioni centar za mlade i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju)?
4. Da li je završen tender za javnu rasvjetu, ako jeste zašto nam je i dalje pola grada u mraku?
5. Dokle se došlo sa projektnom dokumentacijom za klizište u MZ Berič?
6. Šta se i dokle uradilo po pitanju dodjele mjesta za pravljenje drvenika za stanovnike Ilovače koji žive u stambenim objektima?

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je urađeno po pitanju problema zagađenih rezervoara u naselju Bogušići – Berič?
2. Dokle se došlo sa rezervoarom za vodu u naselju Crkvine?

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Ko je zadužen za održavanje puta u MZ Mravinjac od Hair vode – repetitora?
2. Da li ste upoznati sa problemom pasa u naselju Obarak kod mejtefa i da li ste upoznati sa napadom tih pasa na građane?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Postoji li mogućnost rješavanja problema parking prostora ispred Doma zdravlja i Kantonalne bolnice, jer nemogućnost ulaska pacijenata u Urgentni centar zbog nepropisnog parkiranja predstavlja čin ugrožavanja života građana?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se došlo sa uklanjanjem objekta u ulici Maršala Tita koji koristi „I-novine“ BiH?
2. Da li klizište u Graboviku ulazi u finansiranje za koje je sredstva obezbjedio Kanton?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 17.08.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se ulice u gradu Goražde mogu više puta prati a ne samo pred Festival prijateljstva?
2. Da li postoji mogućnost da se postavi aparat za reciklažu plastike kao i u drugim gradovima?
3. Dokle se došlo sa sanacijom klizišta u ulici H.Kikića, jer su zbog istog objekti u opasnosti?
4. Da li postoji mogućnost stavljanja u normalnu funkciju put u ulici Sinica prema kući Aščića, obzirom da je u lošem stanju?
5. Da li se planira asfaltiranje ulice 1. Maj, jer na samom ulazu u ulicu put je gotovo u neprohodnom stanju?
6. U ulici 1. Maj ispred zgrade broj 3 parking prostor je proširen od strane stanara zgrade, uz odobrenje gradske uprave, ali još nije asfaltiran. Da li postoji mogućnost da se ovaj parking asfaltira obzirom da nisu potrebna velika finansijska sredstva?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li postoji rješenje za novo autobusko stajalište koje se nalazi u ulici Sinan paše Sijerčića zbog sigurnosti putnika a i samih učesnika u saobraćaju?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je završen konkurs za „putare“ koji je bio raspisan?  Ukoliko je završen kad će izabrani kandidati početi sa radom?
2. Dana 1. Septembra na svom zvaničnom Facebook profilu Gradonačelnik je najavio nastavak radova u MZ Berič, selo Guskovići. Vrijednost projekta je 43.000,00 KM. Pošto kroz Budžet niste planirali ova sredstva interesuje me jesu li već ova sredstva obezbjeđena?
3. Da li ima podatak koliko na području našeg grada ima malih divljih deponija?

INICIJATIVE


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se asfaltira dionica puta u selu Brajlovići na dužini od 350 metara.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Ova inicijativa je od velikog značaja iz razloga što se u selu Brajlovići nalazi džamija kao i šehidsko mezarje. Na ovom mezarju su ukopani mladići koji su među prvim šehidima u ovom gradu.

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Pošto nije realizovana inicijativa koja je podržana od strane nadležne službe i jednoglasno usvojena od strane gradskih vijećnika, ponovo podnosim inicijativu za asfaltiranje dionice puta u MZ Berič, mjesto Podrgadina u dužini od 300 metara.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Na ovom mjestu se nalazi najveći broj ljudi koji žive u MZ Berič i samim tim ova inicijativa je opravdana.

Molim Vas da u što kraćem roku realizujemo ovu inicijativu jer je već prije izglasana a do njene realizacije nije nikada došlo.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Sanacija ulice Patriotske lige.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Već duži vremenski period ulica Patriotske lige se nalazi u lošem stanju. Potrebna je krpaža rupe koja je nastala usljed radova koji su izvođeni u ovoj ulici i nikada nije sanirana. Nadam se da će u što kraćem vremenskom periodu ova inicijativa biti realizovana.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Ponovo podnosim inicijativu za postavljanje zaštitnog stakla na svim kartotekama u svim porodičnim i terenskim ambulantnama Doma zdravlja.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Tražim da mi se odgovori na ovu inicijativu jer prošli put sam dobio odgovor samo od direktora Doma zdravlja Edina Čengića koji u svom odgovoru navodi da nema potrebe za tim iz meni lično neprihvatljivih razloga.

Tražim odgovor od Gradonačelnika jer ja i dalje smatram kao i uposlenici Doma zdravlja da je postavljanje istih neophodno zbog zaštite na radu.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (13.03.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se dostavi broj podnesenih inicijativa i broj realizovanih inicijativa u 2023. godini.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Razlog podnošenja ove inicijative je zbog toga što ima veliki broj podnesenih vijećničkih inicijativa koji nisu realizovane

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Postavljanje zaštitne pregrade od pleksigasa na kartoteci u JU Dom zdravlja „Dr.Isak Samokovlija“ Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zaštita uposlenika JU Dom zdravlja „Dr.Isak Samokovlija“koji rade na kartoteci, obzirom na komuniciranje sa pacijentima i izloženost prenosu virusa, a trenutno ne postoji zaštita na kartoteci koja postoji u većini ustanova.

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se izvrši sanacija putnog pravca u MZ Berič podružnica Brajlovići u mjestu Radovići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Predstavnici podružnice Brajlovići su već razgovarali sa Gradonačelnikom i u razgovoru sa njim obećana im je sanacija ovog putnog pravca. Put je u veoma lošem stanju te je potrebno sanirati isti.

Potreban je rad mašine i nasipanje tampona.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Asfaltiranje puta u MZ Berič, mjesto Podgradina.

Dužina puta koju je potrebno asfaltirati je 300 m.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Više od 10 godina u ovom mjestu nisu rađeni apsolutno nikakvi radovi na putu.

Ova podružnica predstavlja najnaseljeniji dio MZ Berič i smatram da je ova inicijativa od velikog značaja za njene mještane.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Rekonstrukcija i adaptacija vodovodnih cijevi u ulici Adnana mehanovića i asfaltiranje iste dionice puta na dužini od 200 metara i to od broja 21 do 27.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U ovoj ulici potrebna je zamjena postojećih vodovodnih cijevi jer su dotrajale. Od broja 21-27 dolazilo je do pucanja ovih cijevi u više navrata. U ovom dijelu živi oko 20 domaćinstava od kojih su neke šehidske porodice i porodice demobilisanih boraca.

Poslije adaptacije vodovodnih cijevi potrebno je taj dio asfaltirati i to, ponavljam, od broja 21 do 27.

Ovaj dio je ostavljen neasfaltiran i ovi ljudi su da li namjerno ili ne, ostavljeni sami sa svojim problemima.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zabrana održavanja zabavnog muzičkog sadržaja na „Spomen obilježju ubijenoj i nastradaloj djeci Goražda 1992.-1995. godine“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da je neukusno i da nije u redu imati ovakav sadržaj na spomen obilježju. Postoje mnoga druga mjesta na kojima se može ovakav vid sadržaja održavati.

Tražim od Gradonačelnika Goražda da donese akt ili odluku gdje će ispoštovati želju mnogih građana koji isto misle a upravo su oni ti čija je ovo inicijativa.

Smatram da je u redu imati kulturno – umjetnički program ali zabavni ni pod razno.