REGISTAR VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA 2020/2024

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.

NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE                                                                                                         AŽURIRANO: 13.03.2024.


IME I PREZIME VIJEĆNIKABROJ OSVOJENIH GLASOVASTRANKAPITANJAINICIJATIVE
NEDIM DRAGOLJ653NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA123
SEAD MRŠO527NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA167
RASIM LIGATA455NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA40
DŽEMAL OMANOVIĆ357NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA74
EDIN TANJO317NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA176
NERMIN MAŠALA316NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA166
ADIS HALILOVIĆ607STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE162
BAJRO OBUĆA418STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE14039
ADNAN ŽUGA413STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE126
ALMIR MULAHMETOVIĆ397STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE102
VERNESA HUBANIĆ371STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE00
ALMIR HASANEFENDIĆ326SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH646
ARMINA PIŠMO181SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH43
ALEN SELIMOVIĆ358SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH4741
SENAD DELIĆ269SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH90
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ187NAROD I PRAVDA1010
TARIK ALIĆ177NAROD I PRAVDA115
ANELA JAMAK201STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU109
ALDIN ŽUGA131STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU145
ARNEL VRANJ251DEMOKRATSKA FRONTA287
DŽEVAD AGOVIĆ240DEMOKRATSKA FRONTA10
MUSTAFA ADŽEM261STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI134
AMER DEDOVIĆ210STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI20
MEDINA KULELIJA227BOSANSKA NARODNA STRANKA143
DALILA MIRVIĆ132BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI93

BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

BROJ OSVOJENIH MANDATA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT

NBL (6 MANDATA)
SDA (5 MANDATA)
SDP (2 MANDATA)
NIP (2 MANDATA)
A-SDA (2 MANDATA)
SBB (2 MANDATA)
SBIH (2 MANDATA)
DF (2 MANDATA)
BHD (1 MANDAT)
BNS (1 MANDAT)

IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine