RASIM LIGATA – VIJEĆNIK

Rođen: 03.11.1960. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista

PITANJA


22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koliko vremena treba da se zamijeni jedna sijalica na javnoj rasvjeti, konkretno u mjestu Bijeli kamen, iznad Mravinjca, jer je prošlo više od godinu dana od kada sijalica ne radi, iako su građani molili i tražili u više navrata da se riješi navedeni problem?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kad će se riješiti problem vodosnabdijevanja dijela naselja Hubjeri, jedanaest domaćinstava iza entitetske linije koji već četiri mjeseca nemaju vodu, a imali su je svih ranijih godina od završetka rata pa do ove godine? U čemu je problem, ima li neko logično objašnjenje obzirom da se radi o visinskoj zoni?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa uređenjem Podhranjenskog potoka i kakve se dalje aktivnosti planiraju?