RASIM LIGATA – VIJEĆNIK

Rođen: 03.11.1960. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista

PITANJA


2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa uređenjem Podhranjenskog potoka i kakve se dalje aktivnosti planiraju?