Rasim Ligata (NBL)

PITANJA

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa uređenjem Podhranjenskog potoka i kakve se dalje aktivnosti planiraju?