EDIN TANJO – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Mail:

PITANJA


27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je urađeno po pitanju problema zagađenih rezervoara u naselju Bogušići – Berič?
2. Dokle se došlo sa rezervoarom za vodu u naselju Crkvine?

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Ko je zadužen za održavanje puta u MZ Mravinjac od Hair vode – repetitora?
2. Da li ste upoznati sa problemom pasa u naselju Obarak kod mejtefa i da li ste upoznati sa napadom tih pasa na građane?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Postoji li mogućnost rješavanja problema parking prostora ispred Doma zdravlja i Kantonalne bolnice, jer nemogućnost ulaska pacijenata u Urgentni centar zbog nepropisnog parkiranja predstavlja čin ugrožavanja života građana?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se došlo sa uklanjanjem objekta u ulici Maršala Tita koji koristi „I-novine“ BiH?
2. Da li klizište u Graboviku ulazi u finansiranje za koje je sredstva obezbjedio Kanton?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 17.08.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se ulice u gradu Goražde mogu više puta prati a ne samo pred Festival prijateljstva?
2. Da li postoji mogućnost da se postavi aparat za reciklažu plastike kao i u drugim gradovima?
3. Dokle se došlo sa sanacijom klizišta u ulici H.Kikića, jer su zbog istog objekti u opasnosti?
4. Da li postoji mogućnost stavljanja u normalnu funkciju put u ulici Sinica prema kući Aščića, obzirom da je u lošem stanju?
5. Da li se planira asfaltiranje ulice 1. Maj, jer na samom ulazu u ulicu put je gotovo u neprohodnom stanju?
6. U ulici 1. Maj ispred zgrade broj 3 parking prostor je proširen od strane stanara zgrade, uz odobrenje gradske uprave, ali još nije asfaltiran. Da li postoji mogućnost da se ovaj parking asfaltira obzirom da nisu potrebna velika finansijska sredstva?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li postoji rješenje za novo autobusko stajalište koje se nalazi u ulici Sinan paše Sijerčića zbog sigurnosti putnika a i samih učesnika u saobraćaju?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je završen konkurs za „putare“ koji je bio raspisan?  Ukoliko je završen kad će izabrani kandidati početi sa radom?
2. Dana 1. Septembra na svom zvaničnom Facebook profilu Gradonačelnik je najavio nastavak radova u MZ Berič, selo Guskovići. Vrijednost projekta je 43.000,00 KM. Pošto kroz Budžet niste planirali ova sredstva interesuje me jesu li već ova sredstva obezbjeđena?
3. Da li ima podatak koliko na području našeg grada ima malih divljih deponija?

INICIJATIVE


26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (13.03.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se dostavi broj podnesenih inicijativa i broj realizovanih inicijativa u 2023. godini.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Razlog podnošenja ove inicijative je zbog toga što ima veliki broj podnesenih vijećničkih inicijativa koji nisu realizovane

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Postavljanje zaštitne pregrade od pleksigasa na kartoteci u JU Dom zdravlja „Dr.Isak Samokovlija“ Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zaštita uposlenika JU Dom zdravlja „Dr.Isak Samokovlija“koji rade na kartoteci, obzirom na komuniciranje sa pacijentima i izloženost prenosu virusa, a trenutno ne postoji zaštita na kartoteci koja postoji u većini ustanova.

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se izvrši sanacija putnog pravca u MZ Berič podružnica Brajlovići u mjestu Radovići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Predstavnici podružnice Brajlovići su već razgovarali sa Gradonačelnikom i u razgovoru sa njim obećana im je sanacija ovog putnog pravca. Put je u veoma lošem stanju te je potrebno sanirati isti.

Potreban je rad mašine i nasipanje tampona.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Asfaltiranje puta u MZ Berič, mjesto Podgradina.

Dužina puta koju je potrebno asfaltirati je 300 m.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Više od 10 godina u ovom mjestu nisu rađeni apsolutno nikakvi radovi na putu.

Ova podružnica predstavlja najnaseljeniji dio MZ Berič i smatram da je ova inicijativa od velikog značaja za njene mještane.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Rekonstrukcija i adaptacija vodovodnih cijevi u ulici Adnana mehanovića i asfaltiranje iste dionice puta na dužini od 200 metara i to od broja 21 do 27.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U ovoj ulici potrebna je zamjena postojećih vodovodnih cijevi jer su dotrajale. Od broja 21-27 dolazilo je do pucanja ovih cijevi u više navrata. U ovom dijelu živi oko 20 domaćinstava od kojih su neke šehidske porodice i porodice demobilisanih boraca.

Poslije adaptacije vodovodnih cijevi potrebno je taj dio asfaltirati i to, ponavljam, od broja 21 do 27.

Ovaj dio je ostavljen neasfaltiran i ovi ljudi su da li namjerno ili ne, ostavljeni sami sa svojim problemima.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Zabrana održavanja zabavnog muzičkog sadržaja na „Spomen obilježju ubijenoj i nastradaloj djeci Goražda 1992.-1995. godine“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da je neukusno i da nije u redu imati ovakav sadržaj na spomen obilježju. Postoje mnoga druga mjesta na kojima se može ovakav vid sadržaja održavati.

Tražim od Gradonačelnika Goražda da donese akt ili odluku gdje će ispoštovati želju mnogih građana koji isto misle a upravo su oni ti čija je ovo inicijativa.

Smatram da je u redu imati kulturno – umjetnički program ali zabavni ni pod razno.