GRADSKO VIJEĆE ODRŽALO SVOJU 12 REDOVNU SJEDNICU

Gradsko vijeće Goražde održalo je svoju  12 redovnu sjednicu. Vijeće je razmatralo obiman dnevni red a najviše vremena utrošeno na vijećnička pitanja inicijative i odgovore na vijećnička pitanja. No najprije je gradonačelnik  Goražda dr.sci. Muhamed  Ramović informiso vijeće o realizaciji zaključaka i aktivnostima između dvije sjednice.

Tako je Gradonačelnik vijeće izvjestio kako je prema Islamskoj zajednici  upućen zaključak za vraćanje klanjanja  dženaze pred dzamijom Kajserijom i da se očekuje odgovor. Također je vijeće izvijestio o stanju u budžetu ( prihodi 4, 7miliona  KM,što je 7 posto manje  u odnosu na plan  a rashodi 3,7 miliona KM ), migrantskoj krizi i aktivnostima na rješavanju iste.

On je također vijeće izvjestio o realizaciji Saudijskog kredita i naglasio da se projekti polahko privode kraju. Uslijedila su vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. U nastavku sjednice usvojeno je niz odluka a razmatrani su izvještaji o radu javnih ustanovai preduzeća.