ADNAN ŽUGA

Rođen: 26.08.1997. godine Stručna sprema: VSS Zanimanje: Bachelor menadžmenta Nacionalnost: Bošnjak Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)

VERNESA HUBANIĆ

Rođena: Stručna sprema: Zanimanje: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)

ADIS HALILOVIĆ

Rođen: 31.07.2077. godine Stručna sprema: VSS Zanimanje: Profesor Nacionalnost: Bošnjak Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)

ALMIR MULAHMETOVIĆ

Rođen: 25.12.1993. godine Stručna sprema: VSS Zanimanje: dipl. ekonomista Nacionalnost: Bošnjak Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)

BAJRO OBUĆA

Rođen: 07.05.1966. godine Stručna sprema: SSS Zanimanje: mašinski tehničar (IV stepen) Mjesto zaposlenja: Općinska organizacija SDA Goražde Nacionalnost: Musliman Stranačka pripadnost: SDA (Stranka demokratske akcije)