NA DRUGOJ VANREDNOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA IMENOVANA PRIVREMENA I STALNA RADNA TIJELA, TE KOMISIJE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju drugu vanrednu sjednicu na kojoj su imenovana privremena i stalna radna tijela vijeća, imenovan je Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Goražda, te Komisija za izbor predsjednika i članova reguliranih tijela Grada Goražda. Bitno je napomenuti da je sve pomenute tačke dnevnog reda Vijeće usvojilo jednoglasno, bez diskusije.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Bajro Obuća se nada da će i na narednim sjednicama Vijeća vladati jedinstvenost i jednoglasnost: ‘’Ja se zaista zahvaljujem svim političkim parlamentarnim strankama koje participiraju u radu Gradskog vijeća, svim vijećnicama, svm vijećnicima koji su iskazali ovu jedinstvenost, jednoglasnost. Vjerujte da mi je jako drago što smo došli do ovolikog stupnja ove jedinstvenosti i jednoglasnosti u Vijeću i nadam se da ćemo tako raditi i ubuduće kada budu pitanja mnogo bitnija za naš grad.

Kada je u pitanju Nacrt Budžeta mi smo ostavili prostora do sutra, ukoliko pristigne Nacrt Budžeta, mi ćemo ga staviti na dnevni red redovne sjednice koja će se održati 29. januara, obzirom da znate ti rokovi postavljeni Poslovnikom su da se dostavi najmanje osam dana ranije moraju se dostaviti materijali vijećnicama i vijećnicima da bi mogla radna tijela zauzeti mišljenja, ali iako ne pristigne do tog roka Nacrt Budžeta sa ovim pratećim materijalom, mi ćemo vjerovatno ići sa tom redovnom sjednicom 29. januara’’

Govoreći o Nacrtu Budžeta gradonačelnik Ernest Imamović: je kazao da je realan Bužet Grada 8 miliona KM: ‘’Danas je bilo potrebno popuniti sve komisije, zbog Nacrta Budžeta gdje navedene komisije trebaju dati svoje mišljenje. Znači temeljni akt Nacrt Budžeta da bi mogli uraditi javnu raspravu. Najavljujem da će sve biti javno i transparentno, gdje ćemo upoznati sve građane, kako bi svi mogli dati svoj doprinos i time da im omogućimo da mogu učestvovati u kreiranju ekonomske politike Grada Goražda. Ono što su nadležnosti Grada Goražda mi ćemo finansirati tako da će realan Budžet Grada Goražda biti 8 miliona KM. Dosta energije meni kao gradonačelniku, će odnijeti popravljanje i likvidnost samog Budžeta.’’